Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

július 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dráma 40/17. rész – Bibliadráma

2012.09.18. 14:33 12nyil

 

 

 Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete

 

BIBLIADRÁMA CSOPORT és KÉPZÉS

A módszerről:
Ezt a nagyon fiatalnak számító csoportmódszert alíg tíz éve kezdte el tanulni és alkalmazni (Németországi tapasztalatok alapján) egy teológusokból és pszichológusokból álló munkahely-közösség. A kettős kötődés egyértelmű: a teológiában a misztériumjátékokig a pszichológiában a pszichodrámáig nyúlnak a gyökerek. De a kettős gyökérzetből valami új sarjadt.

A bibliadráma nem arról szól, hogy a csoport vezetője vagy a csoporttagok milyen sokat tudnak a Bibliáról, hanem azt igyekszik saját átélésben megmutatni, hogy a Biblia milyen sokat tud az emberről. A két-háromezer éves szövegek - ha igazán kapcsolatba kerülünk velük - segíthetnek bennünket abban, hogy megbirkózzunk az élet mai kihívásaival, feladataival, kérdéseivel.

A bibliadráma utat keres, és tapasztalataink szerint talál is utat a Bibliához különböző módon közelítőkhöz:
A keresőknek, teológiai kérdések iránt érdeklődőknek választ adhat kérdéseikre.
A magukat nem vallásosnak tartók számára lehetséges eligazodási pontokat kínálhat a mindennapok döntéseihez.
A hívő ember számára pedig hitének újragondolását, az Istennel való kapcsolatából eredő erők újra mozgósítását nyújthatja.
A bibliadráma a bibliai szövegekkel való sajátos, átfogó és célzott foglalkozás.
A csoport erőterében, a csoportdinamika eszközével munkáljuk a kapcsolat megteremtődését a bibliai szöveg (történet, személy, tanítás, példázat, példabeszéd, himnusz) és a résztvevők illetve a csoport között.
A Biblia Isten írott kijelentéseként vesszük kézbe, és a bibliadráma eszközeivel ennek a kijelentésnek mai és személyesen megszólalását segítjük elő.

Ennek megteremtéséhez használt technikák:
játék
helyzetgyakorlat
meditáció
témakeresés
kortörténeti tájékozódás
beöltözés, maszkkészítés
szerepbe helyezés
szerepjáték, szerepcsere
szerepből való visszajelzés
reflektálás a többi szerepre
integrálás
tárgykészítés
folyamat-feldolgozás
teológiai reflexió
üzenetváltás, elköszönés

A bibliadrámában - megengedve az egyéni szerepvállalásokat és az esetleges szerephangsúlyokat - a figyelem mégis a csoportjátékon van. Így aztán különösen is fontos, hogy mindenki aktív résztvevő legyen. A csoportvezetés elfogadó és megengedő.

Akiknek ajánljuk:
Klinikai lelkigondozóknak, lelkészeknek, hitoktatóknak, egyházi csoportok vezetőinek, diakónusoknak, gyülekezeti munkatársaknak valamint egyházi, iskolai közösségeknek, teológiai kérdések és vallás iránt érdeklődőknek, a Bibliát jobban megismerni vágyóknak, hitbeli krízist átélőknek - a következő célkitűzéssel: önismeret, személyiségfejlesztés, hivatásra való felkészítés, saját krízis feldolgozása, módszer saját hivatás gyakorlásához.

30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/17.)
Helyszín: Dunakeszi, Huba u. 7. Református Gyülekezeti Ház.
Öt alkalommal, szombaton 10-15 óráig.
Pontos időpontok: 2009. január 10. január 24. február 7. február 21. március 21. Jelentkezési
határidő: 2008. december 15.
Akik az ősszel elmaradt csoportra már jelentkeztek, nem kell újabb jelentkezési lapot
küldeniük!
A csoport vezetője: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN.

30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/18.)
Helyszín: SZOLNOK. Szervező: Kiss Istvánné lelkigondozó.
Öt alkalommal, szombaton, a szolnokiak szervezésében, általuk biztosított helyszínen.
Időpontok: 2009. január 17. február 14. március 14. április 18. május 9.
Jelentkezési határidő: 2008. december 15-ig, Kis Istvánnénál.
A csoport vezetője: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN.

BIBLIADRÁMA VEZEZETŐ KÉPZŐ CSOPORT (BD-KÉP/1/I. és II.)
A bibliadráma a Szentírás üzenetével való sajátos foglalkozás: a csoport erőterében munkáljuk a kapcsolat
megteremtődését a bibliai szöveg (történet, személy, tanítás, példázat, példabeszéd, himnusz) és a
résztvevők, a csoport között. Egyesületünk kidolgozta a bibliadráma vezetők kiképzésének programját
azoknak, akik az egyéni élményen túl, használni szeretnék a módszert saját hivatásukban:
gyülekezeti/plébániai/iskolai csoportok, hitoktatás, lelkigyakorlat, ifjúsági programok, közösségépítés,
csoportos lelkigondozás. Előfeltétel: min. 60 óra saját élmény.
A csoport vezetője (min. 12 főtől): DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN.

 

A képzések jelentkezési lapjait,
a megadott határidőig, a következő címre kell küldeni, kérjük ráírni a képzés jelét:
PALOTÁS ROZINA
1117, BUDAPEST, MÓRICZ ZS. KRT. 1.
vagy a
palotas.rozina@gmail.com
címre.

E-MAILEN IS KÉRJÜK FELTÜNTETNI A JELENTKEZÉSI LAP SZERINTI ÖSSZES ADATOT! NE FELEJTSE EL MEGADNI A KÉPZÉS JELÉT IS!

 

Forrás: http://kloe.info.hu/bibliadrama.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliadráma - önismereti csoport

Tekintetem a hegyek felé emelem:
Honnan jön segítség számomra?
(Zsolt. 121) 

Bibliadráma 

önismereti csoport indul 

40 óra (három hétvégés találkozással)

 

Azoknak ajánljuk, akik személyes élethelyzetükben szeretnének tisztábban látni!

Mindezt játékosan a Biblia segítségével! 

 

Ideje: Az első találkozó: november 17-18 (kezdés szombaton 10 órakor)
Helye: Brassó, Ferences Kolostor

(szállási, étkezési lehetóség a kolostorban)

Információ: Moisii Róbert-0744 422409 frrobi@rdslink.ro
Jelentkezési határidó: november 5. 

A csoportban való részvételről hivatalos igazolást adunk az akkreditált „J.L.M. Pszichodráma Egyesület”-tól. (románul SPJML).

 

 

 

 

A Biblia-dráma módszeréről:

 

    Ezt a nagyon fiatalnak számító csoportmódszert alig tíz éve kezdte el tanulni és alkalmazni (németországi tapasztalatok alapján) egy teológusokból és pszichológusokból álló műhely-közösség. A kettős kötődés egyértelmű: a teológiában a misztériumjátékokig, a pszichológiában a pszichodrámáig nyúlnak a gyökerek. De a kettős gyökérzetből valami új sarjadt.


         A bibliadráma nem arról szól, hogy a csoport vezetője vagy a csoporttagok milyen sokat tudnak a Bibliáról, hanem azt igyekszik saját átélésben megmutatni, hogy a Biblia milyen sokat tud az emberről. A két-háromezer éves szövegek - ha igazán kapcsolatba kerülünk velük - segíthetnek bennünket abban, hogy megbirkózzunk az élet mai kihívásaival, feladataival, kérdéseivel.

Egy bibliai történetről hallgathatunk prédikációt, megközelíthetjük a tudományosság igényével és eszközeivel, tanításáról gondolkodhatunk közösen vagy elvonulva csöndes elmélkedésben kerülhetünk közelebb a szöveghez.

    A bibliadráma egy más utat, a dramatikus megjelenítés eszközét kínálja a Bibliához  való közelítésben. Azzal, hogy a történetek szereplőiről, az ő életükről nem csak gondolkodunk, hanem a történetek eljátszása során a személyes átélés révén magunkra is vesszük sorsukat, tapasztalatokat szerzünk önmagunkról is. Fölismerhetjük, hogy a Biblia mennyit tud rólunk, mai emberekről. A játékban megragadhatóvá válik a szereplők tetteinek mozgatórugója, a bőrünkön tapasztalhatjuk meg konfliktusaikat, vívódásaikat. Átélhetjük és tudatosíthatjuk, hogy a Biblia tanítása nem holt betű, hanem életalakító valóság a mi számunkra.
A bibliadráma utat keres, és tapasztalataink szerint talál is utat a Bibliához különböző módon közelítőkhöz:
- A keresőknek, a teológiai kérdések iránt érdeklődőknek választ adhat kérdéseikre.
- A magukat nem vallásosnak tartók számára lehetséges eligazodási pontokat kínálhat a mindennapok döntéseihez.
- A hívő ember számára pedig hitének újragondolását, az Istennel való kapcsolatából eredő erők újra mozgósítását nyújtatja.

    A részvétel nem színészi képességeket, hanem nyitottságot és gyermeki játékkedvet igényel, hiszen a cél nem egy bemutatandó produkció létrehozása, hanem a szereplők érzéseinek minél teljesebb átélése. A játék végén a történtekről beszélgetve új és meglepő fölfedezéseket tehetünk önmagunkról, a másik emberről és Istenről. (Sarkady Kamilla és Nyári Péter nyomán) 

Forrás: http://www.ofm.ro/node/55

 

 

 

 

2010. április 15, csütörtök - Tóth János

Bibliadráma elemek a valláspedagógiában

 Gyökössy Intézet kihelyzett kurzusa Ácson

A Gyökössy Intézet  Ácson az Ácsi Református Egyházközség gyülekezeti termében 2010. május 7-8 (Péntek 10.00 - Szombat 14.00 ó.) lelkészeknek, hitoktatóknak, Dr. Potzner Irén bibliodráma vezető (Meglepetés Színház), Tóth János lelkész vezetésével bibliadráma bemutató kurzust szervez (a képzés beszámít a Dunamelléki és a Dunántúli Református Egyházkerület  továbbképzési rendjébe).

A hitoktatás célja, a tanulók a bibliai történeteken és a hitvallásainkon keresztül megtapasztalják, kapcsolatba kerüljenek Istennel. Más tárgyakhoz viszonyítva kivételes lehetősége van a gyermekek nevelésében, nemcsak hitre vonatkozó ismereteket közvetíthet, érzelmileg is nevelhet, fejlesztheti a szociális készségeket, érzelmi intelligenciájukat.

A bibliadrámán az ó- és újszövetségből játszunk el történeteket, közös megjelenítésben közelebb juthatunk nemcsak a biblia, hanem önmagunk jobb megismeréséhez is. Ebben a folyamatban kölcsönösen áthatja egymást a bibliai szövegről és az önmagunkról szerzett tapasztalat. A bibliai szereplő hat ránk, megelevenítjük a saját személyiségünkkel a bibliai figurát. Izgalmas találkozásoknak lehetünk tanúi. A hajdani és a mostani világ az "ő" világuk és a "mi" világunk, mint egy imádkozó kéz egymásba kulcsolódik.

•  A kurzuson résztvevők, egy bibliai történet eljátszásával saját élményt és ízelítőt kapnak a bibladrámáról.

• A közös csoportegyüttlét második felében kiemelünk a bibliadráma eszköztárából néhányat, amelyet alkalmazni lehet gyermekeknél, fiataloknál és kipróbáljuk alkalmazhatóságukat néhány bibliai történetben is. (Pl: szerepcsere a konfliktusban lévő két főszereplővel; a főszereplő belső hangja - identifikáció; találkozás egy történet csúcspillanatában non verbálisan és/vagy párbeszéddel; egy bibliai szereplő érzéseinek vagy karakterének szobra, egy jelenetrész többféle verzióban; stb.)

Jelentkezés, információ a gyokossy@kre.hu, acsrefe@freestart.hu e-mail címeken.

Jelentkezési lap letöltése: http://www.kre.hu/htk/gyokossy/Jelentkezesi_lap.pdf

 Jelentkezési határidő: 2010. április 30.

Forrás: http://www.parokia.hu/hir/mutat/1263/

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIADRÁMA

ÖNISMERETI CSOPORT

Jézus ránézett és megkedvelte.” (Mk.10, 21)

Szeretettel meghívunk bibliai történetekkel való találkozásra. Olyan történetek ezek, amelyekben emberek találkoznak Istennel, egymással és önmagukkal. Ezeknek a történeteknek ma is van üzenetük. Ha szeretnéd jobban megismerni őket és gazdagodni belőlük, jelentkezz október 5.-ig a csoportvezetőknél a következő telefonszámokon, illetve e-mail-címeken:

Moisii Róbert, ferences pap, bibliadráma-vezető,

fr.robi33@gmail.com, tel.: 0744-422409

Mărgulescu Cotiso, teológus, bibliadráma-vezető,

cotisom@yahoo.com, tel.: 0740-885653

A csoport indulása előtt meghívunk egy személyes beszélgetésre.

A bibliadrámás tevékenység összesen 80 órás lesz, kb. havonta egy nap (8 óra).

Forrás: http://www.csiksomlyo.ro/bibliadrama-0

 

 

 

 

 

 

Induló csoportok

Meghívó

A 10+1 parancsolat.


A mózesi 10 és a jézusi főparancsolat bibliai történetekbe és a szívünkbe ágyazva
címmel 2012. második felében 13 csoportülésben bibliodráma csoportot indítunk.

Várunk minden olyan érdeklődő felnőttet, akik nyitottak a Biblia által és a címből adódó hit- és létbeli kérdésekre, ugyanakkor személyiségükben is fejlődni szeretnének.

Helyszíne: Bp. II. Medve u. 16. fsz. 2. (Závoda stúdió)
Ideje: 2011. októberétől havi 1 alkalommal pénteken 17-22 óráig.

Csoportvezetők:
Potzner Irén bibliodráma kiképző szupervizor - Selmeci Tünde
Előzetes jelentkezés és bővebb információ:
Potzner Irén: 201-3871 ill. 06/20 477-9202 e-mail: potzner@drotposta.hu
Selmeci Tünde: 06 20 230-4586, e-mail: rotonda@t-email.hu

 

Meghívó

Ábrahám "Ősatyánk"


Isteni Gondviselés családjaink életében.
2012 őszétől 60 órás
(12 alkalom) - bibliodráma csoportot indítunk.

A csoportban a bibliadráma módszereivel dolgozunk. Az ó és újszövetségből játszunk el történeteket.
Ebben a csoportfolyamatban arra hívjuk a jelentkező felnőtteket, hogy Ábrahám életútját sajátélményű játékban végigkísérjék.
A bibliai szereplőkben a csoporttagok megtalálhatják saját arcukat, harcaikat, sorsuk fordulópontjait.
A csoport saját élménynek beszámít a bibliodráma továbbképzésbe.

Tervezett ideje: 2012. második félévétől havi egy alkalommal csütörtökön 1/2 6 - 10-ig. (12 alkalom)
Helyszíne: Bp. II. Medve u. 16. fsz. 2. (Závoda stúdió)

Csoportvezetők, előzetes jelentkezés és bővebb információ:
Potzner Irén - pszichodráma vezető és bibliodráma kiképző-szupervizor.
201-3871 ill. 06/20 477-9202 e-mail: potzner@freemail.hu
Nyáry Péter - pszichodráma vezető és bibliodráma kiképző-szupervizor.
388-1748 e-mail: nyabry@freemail.hu

 

 

Meghívó

Élni/visszaélni a hatalommal?! Hol vannak a határaink?

címmel 180 órás
(120+60 órás) önismereti pszichodráma - bibliadráma csoportot
indítunk 2012. második félévében.

 

A csoportban a pszicho- és bibliadráma módszereivel dolgozunk.
A csoportmunka során foglalkozni szeretnénk a hatalom természetével, és a vele való viszonyunkkal, érzéseinkkel, határainkkal.
A csoport saját élménynek beszámít mind a pszichodráma, mind a bibliodráma továbbképzésbe.

Tervezett ideje: 2012. második félévétől havi egy alkalommal szombaton 10 - 17 óráig. (8 óra)
Helyszíne: Bp. II. Medve u. 16. fsz. 2. (Závoda stúdió)

Csoportvezetők, előzetes jelentkezés és bővebb információ:
Potzner Irén - pszichodráma vezető és bibliodráma kiképző-szupervizor.
201-3871 ill. 06/20 477-9202 e-mail: potzner@freemail.hu
Nyáry Péter - pszichodráma vezető és bibliodráma kiképző-szupervizor.
388-1748 e-mail: nyabry@freemail.hu

 

Forrás: http://www.meglepetesszinhaz.hu/indulo.htm

 

 

 

 

 

 

 

2011-09-27 - Helyi hírek
Kézdi.infó

 

BIBLIADRÁMA BEMUTATÓNAP - Éld át azt, amirõl eddig csak hallottál!
Gyere és játssz, tapasztalj, kerülj közelebb önmagadhoz, másokhoz és Istenhez! Mindezt csoportban, bibliai történeteken keresztül.

Környékbeli bibliadráma-asszisztensek (lelkészek és pedagógusok), bibliadráma bemutató napot tartanak Kézdivásárhelyen bibliadráma-önismereti csoportok indítása céljából. A fenti mottó a bibliadráma módszerének lényegét közvetíti, azaz játékos formában átélni a bibliai történeteket az "itt és most"-ban. Ezáltal bõvülhet a hittapasztalat, személyesebbé válhat az Isten-ember kapcsolat, elmélyülhet az önismeret.

Helyszín: Kézdivásárhelyi Esperesi Hivatal, Bem József utca 11/A
Idõpont: 2011. október 8, szombat reggel 9,00 óra
Jelentkezés: szeptember 29. és október 7. között személyesen az alábbi számokon:
Sánta Edit (Kökös): 0267-347173 - Mátyás István (Angyalos): 0723-364676 Roth Levente (Bita): 0745-421292, Szabó Kinga (Bita): 0784-016612 (cosmote)

 

Forrás: http://www.kezdi.info/index4.php?p=news&id=2815

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.10.07. | 13:14 A jobb önismeretért – Kézdivásárhelyen is indul bibliadráma-csoport


 

„Éld át azt, amiről eddig csak hallottál! Játssz, tapasztalj, kerülj közelebb önmagadhoz, másokhoz és Istenhez!” – ezzel a mottóval indul szombaton, október 8-án 9 órától a kézdivásárhelyi Református Esperesi Hivatal tanácstermében az a bemutatónap, ahol a bibliadrámával ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A szervezők célja helyi bibliadráma-csoportok indítása.

Gáspár-Babos Etele szervező, illyefalvi lelkész lapunknak elmondta: 2009 őszén a KIDA-központban indult egy képzés, erre jelentkeztek a környékbeli lelkészek, pedagógusok. A résztvevők az önismereti és asszisztensi szinten már túl vannak, most kezdik el a csoportvezetői fokozatot.

– A bibliadráma a Szentírás történeteit élményszerűen, játékosan dolgozza fel. A színészi képességeket nem igénylő foglalkozások nyomán olyan önismereti, istenismereti tapasztalatokat szerzünk, amelyek a hitünket gazdagítják – magyarázta a lelkész.


A foglalkozásokat 2-3 órás tömbökben szervezik, és olyan keresztény embereknek ajánlják, akik az Istenhez fűződő kapcsolatukat szeretnék mélyíteni.

A találkozások bemutatkozással kezdődnek, mozgalmas játékokkal igyekeznek elérni, hogy a résztvevők jobban megismerjék egymást, ráhangolódjanak a mélyebb lelki munkára. Felolvassák a kiválasztott bibliai történetet, melyet majd eljátszanak, ezután a játékosok elmesélik, miért választották az illető szerepet, hogyan élték meg azt, mit tanultak általa.

A szombati foglalkozásra még ma (október 7.) estig lehet jelentkezni a 0267 347 173-as (Sánta Edit, Kökös), 0723 364 676-os (Mátyás István, Angyalos), 0745 421 292-es (Róth Levente, Bita) és 0784 016 612-es (Szabó Kinga, Bita) telefonszámokon.

Kertész Tibor
Székely Hírmondó

Forrás: http://erdely.ma/ajanlo.php?id=101582

 

 

 

 

 

 

2011. október 5., szerda: Közélet

Bibliadráma-bemutató nap

 

Környékbeli bibliadráma-asszisztensek (lelkészek és pedagógusok) bibliadráma-bemutató napot tartanak Kézdivásárhelyen önismereti csoportok indítása céljából.

Az Éld át azt, amiről eddig csak hallottál! mottó a biblia­dráma módszerének lényegét közvetíti, azaz játékos formában átélni a bibliai történeteket. Ezáltal bővülhet a hittapasztalat, személyesebbé válhat az Isten–ember kapcsolat, elmélyülhet az önismeret. A rendezvényt az esperesi hivatal Józef Bem utca 11A szám alatt tartják október 8-án, szombaton 9 órától. Jelentkezni péntekig lehet személyesen az alábbi telefonszámokon: Sánta Edit (Kökös): 0267 347 173, Mátyás István (Angyalos): 0723 364 676, Roth Levente (Bita): 0745 421 292, Szabó Kinga (Bita): 0784 016 612. (p. m.)

 

Forrás: http://www.3szek.ro/load/cikk/43042/bibliadrama-bemutato_nap

 

 

 

 

 

 

Bibliadráma csoport

 

30 órás bibliadráma csoport indul Esztergomban.

A foglalkozásokat három hétvégén, péntek este és szombat délelőtt tartják. Az időpontok: május 11 és 12; május 25 és 26; június 8 és 9. Olyan testvérek jelentkezését várják, akik vállalni tudják, hogy idejüket és pénzüket nem sajnálva részt vesznek minden alkalmon. Jelentkezni és bővebb információt kérni az angyalhaj@yahoo.com email címen lehet.

Forrás: http://mariaradio.hu/programok/5862

 

 

 

 

 

 


Terápiás bibliacsoport

 

A Biblia olyan spirituális értékeket tartalmaz, amelyek segíthetik a függőségüktől szabadulni törekvőket. Nemcsak egy magas erkölcsi-etikai normarendszert képvisel, hanem az emberi lélek sötét bugyraiba is elvezet, amelyet elbeszélő történetekben és szimbolikusan példázatokban kifejezve tár elénk. Ezért nagyon alkalmas az értékorientált, spirituális rehabilitációt szolgáló terápiás kiscsoport témájának, melyet ily módon bibliacsoportnak nevezünk.
Terápiás csoport, mert nem a klasszikus templomi Biblia-magyarázat vagy az iskolai hittanórák módszerével és stílusában működik, hanem a pszichoterápiában használt csoportterápia eszközeivel él. Ilyen például a nálunk leginkább bevált rogersi klienscentrikus, nondirektív vezetési stílusú kiscsoport, amikor a közös megbeszélés módszerével közös felfedezés- és személyes, ún. "Aha"-élményhez, és ezen keresztül önismerethez és célokhoz segítheti a csoport résztvevőit. A kezdő zene ráhangolja a csoport tagjait a témára, a befejező zene pedig elrendezi és lecsendesíti a csoport dinamikáját.
A másik módszer a Biblia-dráma, amikor is a pszichodráma módszerével dolgozzák fel a bibliai történetet vagy példázatot. Ez még intenzívebb élményekhez és felismerésekhez segítheti a résztvevőket. A Biblia spirituális világát így még mélyebben lehet átélni. A terápiás bibliacsoport alkalmazásánál a legnagyobb nehézséget a sokak szívében rejtőzködő bibliai-vallási témákkal szembeni előítéletek, tájékozatlanság és az emiatti ellenállás okozza. Sokkal kevesebb gondot jelent a felekezeti különbözőség. Fontos, hogy ökomenikus légkör uralkodjon az intézményen belül. A bibliacsoport önkéntes alapon, szabadon választható terápia, amelyet a kezelőorvos ajánlhat betegének. A Biblia vallási-eszmei mondanivalóját minden résztvevő a saját világnézete és hitvallása szerint építheti be gondolkodásába, esetenként megbeszélve a közösen is elfogadható mondanivalóját. Gond lehet természetesen, hogy vajon egy merev ateista-materialista gondolkodással hogyan lehet nyitottnak lenni egy mégiscsak transzcendens világot és légkört árasztó könyvvel szemben. De éppen ezért önkéntes a részvétel, és így csak azok vállalják, akik mernek nyitottá válni. A terápiás bibliacsoport értékorientált spirituális rehabilitációs tevékenységgel kapcsolódik a gyógyító team munkájához.

Lengyel Pál
kórházlelkész,
klinikai lelkigondozó


Forrás: http://195.199.214.113/Drog/rehabilit%E1cio/biblia.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliai rögtönzések, avagy a Biblia szubjektív szemmel

 

Dátum: 

2009. március 1. 9:00 - 15:00

 

A 10 éves jubileumát ünneplő Meglepetés Színház társulatának interaktív előadása.

A rögtönzők „életre keltik” a Bibliát a közönség kívánsága szerint a bibliadráma, az improvizáció és a színjátszás eszköztárával.
Minden korosztálynak ajánlott

A Meglepetés Színház interaktív, rögtönző, amatőr színház.

Az előadáson felkínálják a közönségnek, hogy:
– kedvenc bibliai alakjaiból választhat és megnézheti azok karakterét, érzéseit vagy ambivalenciáját egy-egy élő szoborban;
– bibliai személyek, vagy egy személy és a hozzátartozó tárgy rövid találkozását játszhatja el a társulat számukra a testbeszéd nyelvén, kevés szóval.

Ezután arra kérik a „Nagyérdeműt”, hogy elevenítsék fel kedves ó- és újszövetségi történeteiteket, mondják el ezzel kapcsolatos kéréseiket, kérdéseiket. Érdeklődhetnek egy bibliai történet szereplőinek elő- és utóélete iránt is, ami nincs leírva, de sugallja a Biblia. Kiválasztják a szereplőket és megnézik a színpadon a kért történeteket megelevenedve.

A társulat jelenleg 23 fős. Egy-egy előadáson legalább 8-10 fő lép színpadra. A próbákon play back- és színpadtechnikát, mozgást és hangképzést tanulnak. Tanulják a Bibliát és a történetek hátterét is, hogy jobban „életre kelthessék”.

Megalakulásuk óta többször szerepeltek különböző rendezvényeken az egész országban (Pl. Pszichodráma Kongresszus, Művészetterápiás Kongresszus, Nemzetközi Bibliadráma Találkozó, Művészetek Völgye, Városmisszió stb.), határon túli magyaroknál (Kolozsvár) és rendszeresen vannak előadásaik Budapesten.

A társulat vezetője, játékmester és rögtönző: Potzner Irén
Vezetőtársak, játékmesterek: Molnár Ildikó, Nyáry Péter

A belépés díjtalan.

Forrás: http://www.kulturkuria.hu/node/5779

 

 

 

 

 

Pszichológia-szelídítés a PTF-en

Tari Zoltán, 2011.11.26. szo., 17:06

A z idei tanév nagyszámú hallgatói jelentkezéssel indulhatott el, melyben nagy szerep jut a Pünkösdi Teológiai Főiskola néhány éve elindított pasztorálpszichológiai képzésének. További örvendetes hír, hogy ez év nyarán megalakult a Pasztorálpszichológiai Tanszék Dr. Hecker Róbert vezetésével. A Tanszék első nagy kihívása volt megszervezni az újonnan induló BA képzésüket nappali és levelező tagozaton egyaránt. Az oktatói munkába újonnan bekapcsolódott munkatársak közül Dr. Riesz Máriát kérdeztem munkájáról, terveiről.

Hogyan kerültél kapcsolatba a PTF Pasztorálpszichológiai Tanszékével?

Számomra magától értetődő válasz az, hogy az Úr vezérelt ide. Emberként és szakemberként tettem a dolgom a világban és 2011 júliusának végén egyszer csak a Pasztorálpszichológiai Tanszék félév előkészítő találkozóján találtam magam. Elemi erővel éreztem a lelkemben, hogy itt a helyem, jó helyen vagyok. Hogyan is történt mindez?

Gyakorló pszichológusként sokféle módszert megtanultam annak érdekében, hogy az emberek lelki jobblétét szolgáljam és már pszichodráma csoportvezetőként elsajátítottam egy olyan csoport módszert, melyben a Biblia történeteit játsszuk el dramatikusan. A bibliadráma egy évvel ezelőtt bekerült a PTF képzésébe is. Amellett, hogy ez segíti a csoporttagokat lelki épülésükben, segíti őket abban, hogy ne csak ésszel értsék meg a Biblia üzenetét, hanem meg is érezzék, hiszen a szereplők bőrébe bújva élményszerűen élhetik át a cselekményeket, motivációkat, konfliktusokat, tanításokat… Évek óta Potzner Irénnel vezetünk ilyen csoportokat, aki a levelező tagozaton a PTF-en is vitt ilyen kurzust. Amikor a nappali tagozaton is tervbe lett véve ennek „oktatása”, akkor került szóba, hogy én lennék az egyik, aki a nappali hallgatókkal foglalkozna.

Korábban hol és mit oktattál?

Szakmai életemnek csak egy része kötődik felsőoktatáshoz, de az eléggé szerteágazó, hiszen főállásban is, de nagyrészt óraadóként tevékenykedtem. Talán meglepő, de többnyire gazdasági főiskolákon tanítottam pszichológiai tárgyakat, melyek elsősorban a személyiséggel, a készségekkel, annak fejlesztésével foglalkoznak.

Legutóbbi munkahelyem a szupervízióval, a szakmai személyiség fejlesztésével volt kapcsolatban az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskolán, ahol ezt megelőzően el is végeztem a szupervizor képzést.

Milyen kutatási terület áll a legközelebb hozzád?

A doktori disszertációmban a tanulásban akadályozott fiatalok érzelmi struktúrájának vizsgálatával foglalkoztam, illetve kerestem a közös és eltérő érzelmi struktúrákat a normál IQ-jú és enyhe értelmi fogyatékos fiatalok esetében. A PhD megszerzése után is sikerült közel maradnom a fogyatékos személyek pszichés és nem pszichés problémáihoz. Kerestem az ép és nem fogyatékos emberek egyenrangú kapcsolatának pszichés összetevőit.

Fiatalabb éveimben serdülő fiatalok mentálhigiénéjével foglalkoztam, elsősorban a drogprevenció területén, sikerült úttörő munkát végezni a kortárssegítés területén, és annak metódusát bevezetni a szakma berkeibe is, elismerést kivívni a serdülő önkéntes segítőknek, mindez azonban inkább gyakorlati munkám része volt, mintsem kutatás.

Milyen rövid-, és hosszú távú terveid vannak a főiskolai oktatásban?

Az egyik a fentebb említett kísérleti, kutatási vonal újszerűsége a képzésben. Számomra, aki a szituatív metodikákkal (szociodráma, pszichodráma, bibliadráma) foglalkozik, más művészeti ág alkotásainak felhasználása is érdekes, hatásos, és előrevivő. Szeretnék tudásommal, tapasztalatommal és a főiskolán majd jövőben megszerzendő tapasztalataimmal hozzájárulni a Tanszéken eddig megfogalmazott tervek kikristályosításához, tudományos megvalósításához.

Reményeim szerint a Bevezetés a pszichológiába tárgy oktatása alkalmat ad arra, hogy a pszichológia és a pasztorálpszichológia között feszülő távolság, esetenként ellentmondás a hallgatók számára tudatossá váljon és a pszichológia, mint tudomány eredményeit szabadon, tiszta lélekkel hasznosíthassák. Terveim között szerepel tehát a pszichológia „megszelídítése”, az elutasítás helyett annak tudatos használata, a feszültségek, a távolságok oldása. A végzett hallgatók ne „átvett” vagy „elutasított” emberképpel dolgozzanak, hanem minősítés és ítélkezés nélkül ismerjék meg a különféle emberképek kialakulásának történeti, tudományos hátterét és alakítsák ki a saját, hiteles emberképüket.

Forrás: http://eloviz.punkosdi.hu/node/1082

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: pszichodráma lélek református katolikus pünkösdi psziché PTF bibliadráma lélektani dráma

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr24785870

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása