Az előadáson készült fotókat megtekintheti a képre kattintva

Az előadáson készült fotókat megtekintheti a képre kattintva

A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ Szabó Lőrinc Könyvtárában 2011. április 19-én, kedden lezajlott a Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc múltját bemutató helytörténeti előadássorozat harmadik része, Makoldi Miklós régész, a Herman Ottó Múzeum munkatársának előadásában, “A sztyeppe régió nyugati védőbástyája, a Kárpát-medence. Keleti honfoglalások a Kárpát-medencében” címmel.

 

Makoldi Miklós előadásában összefoglalta a népvándorlás korában a Kárpát-medencétől Belső-Ázsiáig terjedő sztyeppe régió lovas nomád népeinek történetét, régészeti hagyatékát. Ismertette a szkíták, szarmaták, hunok, avarok, magyarok közös jellemzőjét, hogy mind belső Ázsiából indultak Nyugat felé és mindannyian megtelepedtek a Kárpát-medencében, mely a kor kereskedelmi és diplomáciai központjának számított. Ez a terület azonban nomadizmusra már nem volt alkalmas, ezért életmódjuk letelepedettebbé vált. Ezek a lovas nomád népek 2000 évig uralmuk alatt tartották a sztyeppét és kultúráik közös vonásai megalkották a sztyeppei civilizációt melynek a Kárpát-medence is része, annak védőbástyája lett.

Makoldi Miklós beszámolt a korszak kutatásának állásáról, a legújabb oroszországi leletekről, lelőhelyekről, melyek új megvilágításba helyezhetik a sztyeppei népek és a görög-római civilizáció viszonyát.

A rendezvénysorozat következő előadását Dr. Pusztai Tamás régész, a Herman Ottó Múzeum igazgatója tartja “A Miskolc-tapolcai bencés apátság régészeti kutatása” címmel 2011. május 23-án, hétfőn.

Kurucz Ádám

http://www.mclib.hu/hirek/2011/05/ilyen-volt-a-sztyeppe-regio-nyugati-vedobastyaja-a-karpat-medence-keleti-honfoglalasok-a-karpat-medenceben/