Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Miért nem gyógyulnak meg a hívők? Teaház előadás - 2013. 09. 13.

2013.09.19. 17:46 12nyil

 

I. Mi akadályozza a hívő emberek gyógyulását, holott hisznek a gyógyulásban?

 

 

Hiábavaló buzgóság

 

„Azért, ha a te [áldozati] ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:

Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljővén, vidd fel a te ajándékodat.” (Mt 5, 23-24.)

 

Hogyha szeretnéd, hogy Isten elfogadja a te vallásos cselekedetedet, akkor tudd meg, hogy ennek csak akkor van értelme, ha senkivel sem vagy haragvó, gyűlölködő viszonyban.

 

Miért?

 

 

„…mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre” (Mt 5, 22.)

 

Minden olyan személy, aki valódi ok nélkül haragszik embertársára, már attól és akkor ítélet alá kerül.

 

 

Akarata ellenére az ember haragos személlyé válhat

„Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj;

Hogy el ne tanuld az ő útjait, és tőrt ne keress tennen magadnak.” (Péld 22, 24-25.)

 

Tőr = csapda.

 

Aki haragos ember társaságát keresi, saját magát vezeti rá a harag útjára.

A harag fokozása az ember önnön tudatos tevékenysége

 

„…óh ember, … te is… a te keménységed és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a haragnak.” (Rm 2, 5.)

 

A harag itt már nem magától gyűlik, hanem az adott személy gyűjti azt be magának..

 

Isten haragjának kiérdemlése

 

 

„…az Isten… megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint: Azoknak… akik versengők és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, búsulással és haraggal.” (Rm 2, 6. 8.)

 

Tehát nem is marad következmény nélkül a haragosság állapota.

 

 

 

 

Hogyan történik ez meg?

 

a) példázat alapján

 

 

 

„Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival.

Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa.

Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen.

A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.

Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.

 

Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol!

Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked.

De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.

Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. 

Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem.

 

Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?

Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást.

Így tesz majd az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő atyjafiának.” (Mt 18, 23-35.)

 

Ez egy példázat, azaz képes beszéd.

 

 

b) orvostudomány alapján

 

Lehet az ember saját magának is a „hóhéra”, ha nem bocsát meg társának, akkor már – tudat alatt – beindít és működtet egy folyamatot.

Ilyen például a túlzott kockázatvállalás, magas vérnyomás illetve rákbetegség is.

 

 

Hányszor kell megbocsátani?

 

„Ekkor hozzáment Péter, mondta: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is?

Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.” (Mt 18, 21-22.)

 

Itt napi megbocsátásokról van szó.

 

 

 

 

A határidő

 

„Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.

Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet.” (Ef 4, 26-27.)

 

Az ördög itt egy negatív kép, mely egy lehetséges kialakuló betegséget szimbolizál.

 

Nem feltétlenül kell az ördög ahhoz, hogy megbetegedés történjen, és nem kell mindenképp Isten közvetlen beavatkozása a gyógyuláshoz. Mert mi gyógyítjuk meg magunkat szívünk tisztaságával.

 

 

Miatyánk

 

 „És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;

És ne vigyél minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!

 

Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.

Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” (Mt 6, 12-15.)

 

 

Önmagunknak is meg kell tudnunk bocsátani.

 

 

 

 

 

 

II. A megbocsátás folyamata, főleg ha nem kértek bocsánatot

 

1. Akarati döntés

 

„A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.” (Mt 12, 35.)

 

Tehát a szívünkben tudunk meghozni egy akarati döntést.

Miért tudok jó döntést hozni? Mert jó ember (jó szívű) ember vagyok, azért.

 

 

2. Kimondás

 

„Mert ha a te száddal vallást teszel…, és szívedben hiszel,…megmenekülsz.” (Rm 10, 9.)

 

Tehát amit eldöntöttünk, azt ki is kell mondani, és tudatosan kell megfogalmazni.

 

 

3. Gondolatok megváltoznak

 

„Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok.” (Fil 4, 8.)

 

Ez után már van erő a gondolatok irányítására, hogy azok csak tisztességes, igazságos, kedves és jó hírűek legyenek, melyből erény (tisztesség) és dicséret (megköszönés, méltánylás) fog majd származni.

 

 

4. Negatív érzelmek csökkennek, végül megszűnnek

 

„És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat…” (Fil 4, 7.)

 

Tehát ez egy körfolyamat, mely a szívünkből indul ki és oda is tér vissza az elménket használva.

 

 

 

III. Néhány bibliai történet a megbocsátásról:

 

 

I. József Egyiptomban

 

 1. Eladják rabszolgának testvérei, apjának halálhírét viszik.
 2. Putifár a katonatiszt börtönbe vetteti igazságtalanul.
 3. Hiába fejti meg a főpohárnok álmát, az mégsem hozza ki őt a tömlöcből.

 

Mit tett vele Isten?

Miután a fáraó álmát (tudatalatti ötletét) megfejtette végre megnősülhetett és komoly gazdasági tisztségbe jutott.

 

 

II. Dániel és társai Babilonban

 

 1. Fogságba hurcolták fiatal korában
 2. Pogány istenek neveit kellett felvenniük (Dániel, Ananiás, Misáel, Azariás helyett Baltazár, Sidrák, Misák, Abadnégó neveken hívták őket)
 3. Bálványáldozati ételeket kellett volna enniük
 4. Dániel megfejtette Nabukodonozor álmát, de a király ennek ellenére képes lett volna megöletni őt.
 5. 3 társát élve bedobatta egy nagy tüzes kemencébe, hogy elevenen elégjenek, akik isteni csoda miatt tudtak csak megmenekülni

 

 

III. Eszter Perzsiában

 

 1. Meg kellett bocsátania azért, mert nem a szülei nevelték fel. (Eszter 2, 7.)
 2. Kötelezően indulnia kellett szépségkirálynő-választáson (Eszter 2, 3.)
 3. Bár az uralkodó feleségül vette, de nem azért, hogy szeresse, hanem hogy trófeafeleség legyen. Ha nem hívták (30 napig biztosan), és mégis kezdeményezett bármit is, akár meg is ölhették ezért. (Eszter 4, 11.)
 4. Hiába leplezett le a gyámja összeesküvőket, mégis egy paranoid hajlamú gyűlölködő személy emelkedett fel helyette, ő volt Námán. (Eszter 3, 1.)
 5. Az uralkodó hagyta volna, hogy mind a gyámja, mind egész népe meghaljon, ha ő nem kockáztatja a saját életét. (Eszter 4, 16.)

 

 

                       

 

 

 

IV. Babiloni fogság

 

Isten népének Isten akaratából fogságra kellett mennie, mert:

 

 • Elhagyták az igaz Isten tiszteletét
 • Más isteneket kezdtek tisztelni
 • Bálványokat imádtak

 

 

„Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Íme, én elétek adom néktek az élet útját és a halál útját.

A ki e városban lakik, fegyver, éhség és döghalál miatt kell meghalnia; a ki pedig kimegy belőle és a Kaldeusokhoz megy, a kik megostromolnak titeket, él, és az ő lelkét zsákmányul nyeri” (Jer 21, 8-9.)

 

 

„A ki messze van, döghalál miatt hal meg, a ki közel van, fegyver miatt esik el, és a ki megmaradt biztonságban, éhség miatt hal meg; és teljessé teszem búsulásomat rajtok.” (Ez 6, 12.)

 

Döghalál = belső részei kezdenek elhalni

Oka: belső vívódás, önvádlás, önkárhoztatás, lelkiismeret-furdalás

 

 

 

Izrael számára Isten a babiloni fogságot rendelte el. Összesen 4 eset volt lehetséges:

 

Két oldalról is stressz éri, mert nem fogadja el sem a   felülről jövő igazát, és mellérendelő szinten is neki jut kevesebb = >   éhhalál

Be akarja bizonyítani, hogy neki van igaza, látványosan   kockázatot vállal => fegyver

Saját igazát megvívja, de ezt csak úgy tudja ideig-óráig   megtartani, hogy másokból él. Belső válságot okoz saját győzelme, melyet csak   saját társain keresztül tud kivívni => betegség (döghalál)

Elismeri, hogy nem neki van igaza, és belenyugszik ebbe.

Ugyan nem neki lett igaza, de egy olyan helyre jut, ahol a   minimálisan biztos dolog megvan. => fogság

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: eszter józsef dániel megbocsátás jeremiás názáreti jézus ezékiel főpohérnok

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr825523942

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása