Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Hithősök 40/03. rész – Yonggi Cho

2012.03.14. 10:21 12nyil

 

 

Yonggi Cho szolgálatát 1958-ban kezdte meg, gyülekezetének taglétszáma több mint 1 millió fő (2007-es adat).

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Yoido_Full_Gospel_Church

 

 

 

Minden Isten nagy embere rendelkezett valamilyen saját, teljesen egyedi, egyéni – Isten által őreá szabott kijelentéssel.

Ezek az emberek a szolgálatuk során behozták a zsidó-keresztény kijelentéstérbe az új, Isten által őnekik átadott látásukat.

 

Mivel ez a látás mindig teljesen új, ezért gyakorlatilag egy Isten által kialakított monopolhelyzetbe kerülnek. Az összes többi szolgálat átvehet tőle dolgokat – általában érdemes is átvennie belőle, ha nem is mindet, de egy részt igen– és így az egész Egyház növekedni tud.

 

Ez a titka a pünkösdi-karizmatikus mozgalom növekedésének.

Hogy maga a Mindenható Isten indítja útjára a nagy (10 talentumos) szolgálatokat!

 

Ébredés mindig akkor jön létre, amikor egy-egy ilyen nagy kaliberű – Egyházi és világi (társadalmi) értelemben is karizmatikus (van karizmája illetve erőteljes) személy elindítja a szolgálatát.

 

Ráadásul ezek a személyek igyekeznek is megosztani a szellemvilágbeli ismereteiket – a kérdés csak az, hogy más is érti, vagy csak ők, hogy mi miért működik?

Azon kívül nem is minden utánozható le, és építhető be más kulturális közegekbe.

 

Ők az igazi szolgálati ajándékok – akiket én 10 talentumos személyekként tudok az Ige alapján bekategorizálni.

Ők biztos, hogy szolgálati ajándékok – mármint az erő alapján.

 

Paul Yonggi Cho kijelentése főleg a 4. dimenzióról szól, ami bármennyire is meglepő, még a világban (tudományos illetve gazdasági életben) is az időről szól.

A lényeg, hogy bármilyen csoda újra megtörténhet, mert az idő ugyanúgy uralható, mint a hosszúság, szélesség és magasság.

 

Ő ezt nem így mondja el, inkább módszereket (=’do’) tesz közzé, ami nagyon is az ázsiai gondolkodásnak megfelelő, de még nekünk, magyaroknak is – noha ázsiai nép vagyunk – néha nehezen érthető.

 

A koreai ’do’ szó jelentése: út, módszer.

Az egyes harcművészetek neveinek utolsó szótagja (írásjele) ezt jelenti pl.: Taekwon-do, Hapkido

 

Konfuciusz és Kung-Fu-Ce egy és ugyanaz a személy.

A japán harcművészeteknek tipikusan a Zen buddhizmus képezi a spirituális alapját.

 

Nos, Yonggi Cho felismerte azt, hogy neki is egyfajta új harcművészetre van szüksége, mint ahogyan a buddhizmus, és a konfucianizmus is azok.

Így ő is egy harcművészeti irányzatot hozott létre, mely által a jelenleg ismert legnagyobb pünkösdi-karizmatikus gyülekezetet tudta megalkotni.

 

Legfontosabb látásait a Negyedik dimenzió c. könyvében tette közzé.

Részlet a könyvből:

 

 

 

Negyedik dimenzió (Paul Yonggi Cho)

 

            A koreai konfliktust követő zűrzavart a megélhetésért küzdők sokaságában éltem át. Szegény de kitartó lévén, naponta többféle állást is betöltöttem. Egy délután magántanulóként dolgoztam. Egyszerre csak ömleni kezdett valami a mellkasomból, és annyira megtöltötte, a számat, hogy fulladozni kezdtem tőle. Amint kinyitottam a szám, vér ömlött belőle. Megpróbáltam elállítani a vérömlést, de az csak folyt tovább a számból meg az orromból. Hamarosan vérrel telt meg a gyomrom meg a mellkasom. Amikor magamhoz tértem, forgott velem az egész világ. Súlyosan megrendült egészségemmel alig tudtam hazavánszorogni. Tizenkilenc éves voltam akkor. És haldokoltam.

 

            Megriadt szüleim azonnal eladtak annyit a vagyonukból, hogy elvihessenek egy neves kórházba gyógykezelésre. Az orvosi vizsgálat nagyon alapos volt. A diagnózis: gyógyíthatatlan tüdőbaj. Amikor meghallottam a kivizsgálás eredményét, akkor döbbentem rá, milyen nagy élni akarás volt bennem. És a végére jutottam a jövőre vonatkozó vágyaimnak, mielőtt még megízlelhettem volna a teljes életet. Kétségbeesetten faggattam a vizsgáló orvost: "Doktor úr, nem tudna mégis segíteni rajtam valamiképpen?" A válasza sokáig visszhangzott az emlékezetemben: "Sajnos, nem segíthetek. A tüdőbaj szokatlan formája ez, amely olyan rohamosan terjed, hogy nem tudjuk feltartóztatni. Három, legfeljebb négy hónapja van még hátra. Menjen haza, fiatalember. Egyen, amit csak megkíván. Búcsúzzon el a barátaitól.

 

            Teljesen egyedül éreztem magam, reménytelenül. A halálra felkészülten, három hónapra szóló naptárt akasztottam a falra. Mivel buddhista nevelésben részesültem, minden nap imádságban kértem Buddhát, hogy segítsen rajtam. De semmi reménységet sem kaptam, és az állapotom fokozatosan romlott. Mivel éreztem, hogy az életem egyre rövidebb lesz, föladtam a Buddhába vetett hitemet. Ekkor kezdtem el segítségért kiáltani az ismeretlen Istenhez.

 

            Néhány nappal később egy középiskolás lány látogatott meg, és beszélni kezdett nekem Jézus Krisztusról. .....Értelmetlennek találtam ezeket a történeteket, nem hittem el, és a lányt sem vettem komolyan. Távozása megkönnyebbülést váltott ki belőlem.

            Másnap azonban újra visszatért. Újra és újra eljött, hogy zaklasson az Isten-emberről, Jézusról szóló történeteivel. Amikor már több mint egy hete járt a nyakamra, annyira kihozott a sodromból mindez, hogy durván ráförmedtem. Ő azonban se nem távozott el megszégyenülten, se nem viszonozta  haraggal a haragot. Egyszerűen letérdelt, és imádkozni kezdett értem. .....Ez a fiatal lány különbözött a többitől. Ez nem betanult vallásos történeteket ismételgetett nekem, hanem élte azt, amit hitt. Az ő szeretetén és könnyein keresztül megéreztem Isten jelenlétét.

 

            .....Amikor kezet fogtunk a búcsúzásnál, nekem adta a Bibliát. "Kutassa az írásokat" - mondta. "Ha hűségesen fogja olvasni, megtalálja benne az élet igéit!"

......"Kisasszony, nem fogom olvasni ezt a könyvet.....- "Uram, ezek a nevek még semmit sem jelentenek magának, de később látni fogja mindennek a különleges jelentőségét." Így felbátorodva, ismét olvasni kezdtem a Bibliát. ...Rátaláltam egy kulcsfontosságú mondanivalóra: a Biblia egyre Jézus Krisztusról, Isten Fiáról beszélt. A halál közelsége ráébresztett arra, hogy nekem valami nagyobb dologra van szükségem, mint egy vallásra vagy egy filozófiára: valami olyasmire, ami még az emberi lét megpróbáltatásai iránt érzett szimpátiánál is nagyobb. Nekem egy személyre volt szükségem, aki részt vállalna a küzdelmeimből és a szenvedéseimből, és győzelemre vezetné az életemet.

 

            A Bibliát olvasva fölfedeztem, hogy az Úr Jézus Krisztus ez személy. Jézus Krisztus személyisége nem hozott nekünk új vallást, új erkölcsi törvényt vagy új  szertartásokat. Mélységesen gyakorlati módon Jézus üdvösséget hozott az emberiségnek.

            Krisztus szerette a bűnösöket...Mélyen átéreztem bűnösségemet, és tudtam, hogy szükségem van a bűnbocsánatra.

            Krisztus meggyógyította a betegeket. ....Reménykedni kezdtem, hogy engem is meggyógyít.

            Krisztus békességet adott a nyugtalanoknak, önbizalmat, hitet és békességet adott azoknak, akik segítségért fordultak Hozzá. Ez a rendkívüli üzenet magával ragadta a szívemet.

            Krisztus föltámasztotta a halottakat.

 

            Számomra a legrendkívülibb Krisztusnak a démoni megszállottakkal szemben tanúsított könyörülete volt. ....Krisztus szeretetében erő volt, amely megérintette mindazoknak az életét és problémáit, akik hozzá jöttek.

            Mivel bizonyossá váltam afelől, hogy Jézus Krisztus él, és mivel megragadott a szolgálatából áradó életerő, letérdeltem előtte. Megkértem Krisztust, hogy jöjjön a szívembe, adjon nekem üdvösséget, gyógyítson meg, és mentsen meg a haláltól. ....

            Attól a naptól kezdve úgy olvastam a Bibliát, ahogy az éhhalál szélére jutott ember eszi a kenyeret. A Biblia szolgáltatta az alapot mindahhoz a hithez, amire szükségem volt. .....Hat hónap alatt fölkeltem halálos ágyamból.

 

            Azóta hirdetem Jézus Krisztus dinamikus evangéliumát. Az a lány, akinek még a nevét sem tudtam meg, megismertette velem a legdrágább nevet, amellyel valaha is találkoztam.

            Krisztus sohasem változik meg. Ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Krisztus hordozni akarja a terheidet. Jézus meg tudja bocsátani a bűneidet, és meg tud gyógyítani téged. Ő képes Sátán kiűzésére, és önbizalmat, hitet és békességet tud adni neked. A Szentlélek jelenléte által Jézus veled van ebben a pillanatban is. Krisztus vágyakozik arra, hogy meggyógyíthasson és megszabadíthasson téged a haláltól. A te élő Urad Ő. Higgy Jézus Krisztusban és várj Tőle csodát a mai napra.

 

A hit egyik törvénye:

 

Isten sohasem fogja másképp végrehajtani nagy tetteit, mint a te személyes hiteden keresztül. Neked van hited, akár érzed azt, akár nem. Amikor szükséged van rá, az a hit a rendelkezésedre áll. A hitnek azonban megvannak a maga sajátos működési módjai, amelyek által a benned lakozó Mennyei Atyával is összekapcsol téged. Hited használhatóvá tételéhez szükséged van a következő négy lépésre:

           

            Képzeld világosan magad elé a célt

                        Legyen benned égő vágy

                                   Imádkozzál bizonyosságért

                                               Mondd a hit beszédét

 

Mondd a hit beszédét: bizonyítékát kell adnod hitednek. A csodák nem akkor történnek meg, ha vakon küszködtök érte. A szellemi világnak törvényei vannak, és a ti szívetekben kiapadhatatlan források találhatók. Maga Isten lakik bennetek, de Isten semmit sem fog másképp cselekedni értetek, mint a ti életeteken keresztül. Isten nagy dolgoknak a megvalósításában fog együttműködni veletek. Isten mindig ugyanaz, de amíg egy személy meg nem változik, Isten nem jelentheti ki magát rajta keresztül. Isten ma rajtatok keresztül akarja kijelenteni önmagát, ugyanúgy, ahogy kétezer éve Krisztuson keresztül tette.

 

            Ami a szívedet és az elmédet teherbe ejti, az meg fog nyilvánulni a körülményeidben is. Minden egyébnél jobban őrizd a szívedet és elmédet. Isten válasza a saját szellemeden keresztül jut el hozzád, és a szellemeden keresztül Isten válasza eljut a körülményeidhez is. Előre jelentsd ki teljes bizonyossággal azt, ami lesz, mert a szavad kimegy, és ténylegesen megteremti azt. Az egész világ Isten beszédére jött létre. A te beszéded az alapanyag, amelynek felhasználásával a Szentlélek teremt. Szóljad hát az igét, mert az nagyon fontos.

 

            A hit szellemi birodalma a negyedik dimenzióba tartozik. A látomások és álmok képezik a negyedik dimenzió nyelvét, és a Szentlélek ezeken keresztül kommunikál.

            Először tehát tűzd ki világosan magad elé a célt, azután rajzold azt meg a képzeletedben életszerűen és valóságosan, és aztán lelkesedjél érte, és az egész folyamatot imádságban vidd véghez. Ha hatalmat gyakorlunk a negyedik dimenzióban, ami a hit birodalma, akkor parancsolhatunk a körülményeknek és az élethelyzeteknek, széppé tehetjük azt, ami csúf és kaotikus, és gyógyulást hozhatunk a sérülteknek és a szenvedőknek.

 

A kimondott szó teremtő ereje

 

            A beszédközpontnak olyan hatalma van az egész test fölött, hogy az ember egyszerűen a beszéde által irányíthatja a testét, és tetszése szerint ráveheti bármire. Ha valaki egyre azt hajtogatja: "Én egyre gyengébb leszek" - az összes idegpályája rögtön megkapja ezt az üzenetet, és mind azt mondja: "Ó, készüljünk föl az elgyengülésre...

            Az emberek könnyen rászoknak arra, hogy negatív módon beszéljenek. Mielőtt meg akartok változni, meg kell változtatnotok a nyelveteket. Ha a Szentlélek hegyeket mozdító hitet oltott a szívetekbe, ne folytassátok az imádságot és a könyörgést azért, hogy Isten mozdítsa el azt a hegyet, hanem parancsoljátok meg neki: "Hegy, zuhanj a tengerbe!" - mindaz meg fog történni. Ha megtanuljátok ezt és szokásotokká válik az, hogy a Szentlélek kenete alatt létrehívjatok dolgokat az Istenbe vetett hit által, akkor csodák sokaságát fogjátok átélni.

 

A rhéma

 

            A görög nyelvben két kifejezés van az Igére, a "logosz" és a "rhéma". A világot Igéje, vagyis "logosz" által teremtette Isten. "Logosz" az Ige általános fajtáját jelenti. A "rhéma" Istennek egy meghatározott igéjét jelenti, amelyet egy meghatározott személyhez intéz egy meghatározott élethelyzetben.

            Egy ízben egy Yun Hae Kiung nevű hölgy hatalmas ifjúsági evangélizációt tartott a koreai Samgak hegyen. A szolgálata rendkívüli volt. Amikor felállt, hogy szolgáljon, és a hívására előresiettek az emberek, a Szentlélek ereje alatt mind elestek. Az összejöveteleire a fiatalok sokasága sereglett össze, és amikor megrendezte az evangélizációs hetet a Samgak hegyen, a fiatalok ezreszámra jöttek oda.

            Az ifjúsági evangélizáció idején nagy esőzések voltak, és valamennyi folyó kiáradt. Egy csoport fiatal át akart jutni a folyó túlsó partjára, ahol az összejöveteleket tartották, de amikor a folyó partjára értek, az ki volt áradva. Sem híd, sem komp nem volt a látóhatáron, és a legtöbben elvesztették bátorságukat.

 

            Akadt azonban három lány, akik összefogtak és azt mondták: "Miért ne gázolhatnánk keresztül a folyón? Péter járt a vízen, és Péter Istene a mi Istenünk is. Péter Jézusa a mi Jézusunk, és Péter hite a mi hitünk is. Péter hitt, és nekünk még inkább hinnünk kell. Át fogunk gázolni ezen a folyón". Az áradás teljesen megtöltötte a folyó medrét, de ez a három lány letérdelt, megfogták egymás kezét, elismételték a történetet, amelyben Péter járt a vízen, és kijelentették, hogy ők is képesek ugyanúgy hinni, mint ő. Azután mindenki szeme láttára egy kiáltással belegázoltak a folyóba. A haragvó áradat azonnal elragadta őket, és három nap múlva a nyílt tengeren találták meg a holttestüket.

            Ez a tragédia egész Koreában mindenfelé ellenérzést váltott ki. Nem-keresztény napilapok óriási szalagcímek alatt ismertették a történteket:

            "Az Ő Istenük nem tudta megmenteni őket"

és         "Miért nem válaszolt Isten a hit imájára?"

 

Válasz: Péter pl. a rhéma felszólítására lépett a vízre, a lányok pedig a logoszt birtokolták. Templomainkban is a logoszt kapják az emberek, és nincs idejük arra, hogy a rhéma is birtokuk legyen. Ezért nem tapasztalják meg Isten csodatetteit, és kételkedni kezdenek az Ő hatalmában.

            Az embereknek be kell jönniük a szentélybe, figyelmesen kell hallgatniuk az Ige hirdetőjére és várakozniuk kell az Úr előtt. Mivel azonban ők nem úgy jönnek, hogy imádságos szívvel hallgassák az Igét, és várakozzanak az Úr előtt, amíg elnyerik a szükséges "rhémát", nem kaphatják meg azt a hitet, ami a problémáik megoldásához szükséges. A Biblia-ismeretük és a problémáik együtt gyarapodnak, és annak ellenére, hogy templomba járnak, semmi sem történik az életükben. Így hát kezdenek visszaesni, és a hitük kezd elfogyatkozni.

 

            Ha a lelketeknek nincs rendben a dolga Istennel, semennyi imádság, kiáltozás és ugrálás sem hozza el a gyógyulás "rhémáját". Először Jézus Krisztussal kell rendeznetek a viszonyotokat. Valljátok meg a bűneiteket, helyezzétek mindazt Jézus Krisztus vére alá, nyerjétek el a megváltás és az örök élet kegyelmét. A Szentlélek azután célba veszi majd a szíveteket a isteni gyógyítás egy igéjével, inspirálni kezd, és megadja nektek azt a "rhémá"-t, amelyre szükségetek van. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nektek várakoznotok kell az Úr előtt.

 

 

 

 

A kihívás

 

            A szívetekre kívánom helyezni azt a tényt, hogy azok a források, amelyekre szükségetek van, ott vannak bennetek; nem holnap, nem is tegnap, hanem éppen most: Istennek a teljessége van tibennetek. Isten nem azért van ott, hogy aludjon. Isten azért van ott, hogy kimunkálja a ti megváltástokat. Isten azonban sohasem munkálkodik másképpen, csak a ti gondolkodásotokon, a ti látásotokon és a ti hiteteken keresztül. Ti vagytok az Ő csatornája. Isten olyan nagy, amekkora lehetőséget adtok Neki, és olyan kicsiny, amennyire ti korlátozzátok Őt.

 

 

Forrás: http://www.paplak.hu/olvastam/negyedikdimenzio.htm

 

 

 

 

 

 

A hívő társainktól kapott buzdítás, bölcsesség, segítőkész elszámoltatás és ima - mindezek hathatós eszközök a fékezhetetlen kívánságok legyőzéséhez. Isten valóban megáldott azzal, hogy a hívők olyan testületébe keresztelt be bennünket, amelyben a tagok támogatják egymást. Az ilyenfajta közösség - ebben nincs semmi meglepő - áll a világ legnagyobb keresztény közösségének, a Paul Yonggi Cho által pásztorolt koreai Yoido Teljes Evangéliumi Gyülekezetnek elképesztő növekedése mögött. (A könyv amerikai kiadása óta Cho pásztor Davidre változtatta a nevét - fordítói megjegyzés.)

Cho gyülekezetében minden egyháztag házicsoportba jár; egy-egy ilyen kisközösséget tizenöt vagy annál kevesebb család látogat. Cho pásztor elmondja, mi történik, amikor összejönnek:

"Ezek a tagok minden héten a szomszédságukban működő csoportban találkoznak, ahol alkalmuk van dicsérni az Urat, együtt imádkozni és Bibliát tanulmányozni, a Szent Szellem ajándékaival szolgálni, csodákat és gyógyulásokat látni, és élvezni a szeretetteljes testvéri közösséget.

Ennek következtében - folytatja Cho - a Yoido Gyülekezet tagjai buzgó keresztények, folyamatos ébredésben élik meg az év 365 napját." Amikor ugyanilyen kapcsolatba kerülünk más keresztényekkel, mi is élvezhetjük az ébredéssel járó áldásokat minden nap. Nemcsak értelmi szinten ismerjük el, hanem belül át is érezzük Jézus szavainak igazságát: "Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük." (Mt 18:20)

Forrás: http://hitrehangolva.blogspot.com/2011_06_01_archive.html

 

 

 

Ajánlott weboldal: http://www.zugamenny.com/page.php?1329

 

 

 

 

2011-03-26 21:31:00

Nem túl sikeres a misszió a szigetországban

A sztár-evangélista szerint Isten bünteti Japánt

A több mint egymillió tagot számláló koreai gyülekezet alapítója szerint „az utóbbi földrengés figyelmeztetés volt Istentől a bálványimádó országnak”. A két állam ellentéte nem mai keletű.

Idén már másodszorra kavart nagy port a dél-koreai nyilvánosság előtt David Yonggi Cho lelkipásztor nyilatkozata, most a legutóbbi japán katasztrófáról.

A Koreai Köztársaság legnagyobb keresztény közössége, a több mint egymillió tagot számláló Yoido Teljes Evangéliumi Gyülekezet alapítójának véleménye szerint „az utóbbi földrengés figyelmeztetés volt Istentől a bálványimádó országnak”.

A két Isten nem ugyanaz

A lelkipásztor az első felkavaró nyilatkozatát ez év februárjában tette, amikor is bírálta a koreai elnök, Lee Myung-bak döntését az arab világgal való pénzügyi megállapodásait illetően, mondván „a muszlim világ istene nem azonos a keresztények Istenével”. Yonggi Cho mostani szavait éles kritikák követték mind az internetező közönség, mind a civil mozgalmak részéről, mire a lelkész újabb nyilatkozatában együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, majd újból megerősítette kijelentését Japánról, az országot „anyagias, szekuláris és bálványimádó országként” említve. A különböző internetes fórumokon ezerszám reagáltak az újabb nyilatkozatra, bírálva Yonggi Cho széles körben ismert tanítását az anyagi áldásról, miszerint a jólét és az egészség a hitbéli viszonyulás fontos meghatározói.

A főleg fiatalabb generáció által jelenleg rendkívüli módon felkapott fórumhozzászólások nagymértékben megnyirbálták az egyébként erősen tekintélyelvű, több tízmilliós lélekszámú protestáns kereszténységet. A százezres nagyságrendű urbánus gyülekezetek vezetőiről terjedő negatív hírek reneszánszukat élik Dél-Koreában, így nem csoda, hogy a legtekintélyesebb lelkész szavai ugyancsak országos botrányt váltottak ki.

Kim Ir Szen azt jelenti: Japán legyőzője

A hír pikantériáját erősítheti az a közvetlen történelmi háttér, ami a két ország kapcsolatát meghatározta a múlt században, és ami máig hatással van a középkorú generáció gondolkodására. 1910-ben az akkor még egységes Korea elvesztette függetlenségét, és a Japán Birodalom részévé vált 1945-ig, a második világháború végéig. A japán gyarmati uralom együtt járt az erőszakos nemzeti elnyomással; minden nemzeti és hazafias mozgalmat és írást betiltottak. A japánok a sintoizmust vezették be államvallásként, aminek része volt a japán császár előtti tisztelgés és áldozat bemutatása is, a keresztény vezetőket pedig kényszerítették a sintó oltárok felállítására gyülekezeteikben. A 30-as években a japán lett a hivatalos nyelv, és mindenkinek japán nevet kellett választania.

A koreai−japán kapcsolatok legfájdalmasabb pontja koreai oldalon az úgynevezett comfort women-ügy, ami máig közfelháborodást kelt a távol-keleti országban. A japánok a második világháború idején nők százezreit szállították a szigetországba szexrabszolgának, köztük nagyon sok koreai hölgyet. A katonai prostituáltakkal való kegyetlen bánásmód miatt mindössze negyedük élte túl a háborút. Az áldozatok hozzátartozói és a túlélők bocsánatkérést várnak az országtól, amivel Japán a mai napig adós. A délkelet-ázsiai régió kulturális életében hagyományosan jelentős helyet kap a bosszú és általa a család elvesztett becsületének visszaszerzése, ezt jól megfigyelhetjük a keleti filmekben gyakori bosszúmotívumokban is. Észak-Korea japánellenessége is identitásának egyik alapelemét képezi, aminek ékes bizonyítéka, hogy az északiak által csak Nagy Vezérként nevezett korábbi elnök, Kim Ir Szen keresztnevének jelentése: Japán legyőzője.

Dél-Korea hagyományos japánellenessége a keresztényeket is érinti, akik többségében a japán embereket alacsony erkölcsi szintűnek tartják. A vélekedés egyik alapja, hogy a sintoizmusban nyolcmillió istenség, szellem kap ilyen-olyan szerepet, és velük az emberek rendszeres áldozatbemutatás által érintkezhetnek. A családok házi szentélyei mellett a vállalatoknál, intézményeknél a közös áldozatbemutatás általános szokás Japánban. A kereszténység elterjedése az országban a misszióaktivitás ellenére nagyon alacsony fokú, és a katolikusok néhány évszázados jelenléte mellett a protestáns missziók erőfeszítései sem hozták meg a várt eredményeket.  

Hídverő Álmos

Forrás: http://www.mindennapi.hu/cikk/egyhaz/a-sztar-evangelista-szerint-isten-bunteti-japant/2011-03-26/2238

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: történelem wikipédia gyülekezet szent szellem házicsoport szolgálati ajándék karizmák

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr604315989

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása