Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

december 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kapitalizmus 40/19. rész – Bővölködés evangéliuma

2011.12.21. 10:41 12nyil

 

Mi a legnagyobb baj a bővölködés-teológiával?

 

Egy szóban: a bálványimádás. A bővölködés-teológia lényege az a meggyőződés, hogy az istenfélő, szent élet – vagy egyszerűen csak a megvallott hit – következménye az anyagi áldás. Ha engedelmesek vagyunk Istennek – vagy elég nagy hitünk van –, gazdagok leszünk, ahogy Ábrahám, Izsák, Dávid király, vagy a bővölködés evangéliumát hirdető evangélisták. Világszerte népszerű ez a teológia, de legnagyobb sikereit a szegény harmadik világban érte el (Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában), ahol az emberek a bővölködésnek azt a szintjét szeretnék hit által elérni, mint ami Észak-Amerikában van. Tragikus látni, hogy világszerte hányan „térnek meg” Jézushoz anyagi áldás reményében.

A bővölködés-teológia bálványimádás, mert a pénz istene szolgálatába állítja a Biblia Istenét. A bővölködés evangéliumát tolmácsoló evangélista azt hirdeti: „Higgy Istenben, és ő bővölködővé tesz!” A tényleges üzenet azonban könnyen dekódolható: „Ha a Biblia Istenét imádod, általa eljuthatsz a valódi istenedhez, a pénzhez!” A bővölködés-teológiában a Biblia Istenének imádata eszköz a másik isten, a pénz imádatához. A valódi isten a pénz, a hozzá vezető út pedig a Biblia Istenének lerótt hódolat. A bővölködés-teológia nem csak megengedi, hogy továbbra is a pénz bálványistenét szolgáljuk, de menthetetlen szemtelenséggel az élő Istent is fel akarja használni ennek a bálványnak a szolgálatához.

A bővölködés-teológia a bálványimádás egyik legrosszabb formája. Jézus figyelmeztette a népet: „Vigyázzatok és óvakodjatok minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” (Lk 12,15) Pál apostol a kolosséi hívők előtt nyíltan leleplezi a pénz utáni sóvárgás valódi természetét: „Öljétek meg tagjaitokban azt, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás.” (Kol 3,5) Pál határozottan óvja Timóteust azoktól, „akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik” (1Tim 6,5). Elismeri, hogy az evangéliumnak van hozama, de az nem a pénz. „Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket.” (1Tim 6,6-11)

Nem azt állítom, hogy Isten a szegénység pártján áll. Azt sem mondom, hogy az Istenhez való megtéréssel nem indulhat el olyan helyreállítási folyamat az emberek életében, melynek egyik következménye az anyagi áldás. A problémám azzal van, hogy a bővölködés-teológia az Istenbe vetett hit motivációjaként használja a pénz szeretetét. Ez így bálványimádás. A nép Jáhve nevét veszi a szájára, de a szentek szentjében Mammon szobra áll. Ne tévelyegjünk, Istent nem lehet becsapni, és nem lehet megcsúfolni! Dágón szobra is darabokra tört előtte, Mammonnal is el fog bánni. De jaj annak, aki a szobrot a szentélybe vitte, és jaj annak, aki leborult előtte. Ha Isten embereinek tartjuk magunkat, hallgassunk a figyelmeztetésre és messzire kerüljük el a bálványimádásnak ezt a formáját!

[…]

Olvasott már a bővölködésről Kenneth Copelandtől? Látta már Benny Hinn vagy Morris Cerullo nyilvános szerepléseit? És ez csak a jéghegy csúcsa.

Talán valamit elárul a bővölködés-teológia ferdüléséről, hogy éppen a karizmatikus mozgalmon belül érte a legélesebb kritika. Olyanok bírálják, mint Donnie Swaggart (a bővölködés-teológia egyik hirdetőjének, Jimmy Swaggartnak a fia), Dan McConnell (pünkösdi teológus, egykor az Oral Roberts University diákja) vagy az a Jim Bakker, aki maga is a bővölködés-teológia hirdetője volt, amíg nem került börtönbe és megtérve könyvet nem írt korábbi tévedéséről. A bővölködés-teológia kritikusa Rick Warren és John Piper is, hogy ismertebb neveket is említsek.

Természetesen nem azzal van bajom, hogy Isten gondoskodását hirdessük a hívők életében, erre a cikkben is utalok. Csak itt sajnos többről van szó, melynek romboló hatását nem kell különösebben ecsetelnem annak, aki közelről látta már.

Forrás: http://karpataljaibaptista.info/KMBK/?p=794

Forrás forrása: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=2613

 

 

 

 

Bővölködés evangéliuma - szenátori vizsgálat Amerikában

Chuck Grassley Iowa szenátora, a rangidős republikánus pénzügyi bizottsági tag a közelmúltban azzal a kérdéssel állt elő, vajon rendjén van-e az, hogy sokmillió dolláros költségvetésű missziók lelkészei „palotákban laknak, luxusautókat vezetnek, és vezérigazgatói fizetést visznek haza".

Grassley szenátor hat keresztény televíziós evangélista költségtérítéseit, esetlegesen be nem vallott jövedelmeit kívánja górcső alá venni. Levelét, melyben dokumentálásra szólít fel az adómentes jövedelmek felhasználására vonatkozóan, az alábbi lelkészeknek címezte: Randy és Paula White a Falak Nélkül Nemzetközi Gyülekezet vezetői Tampában, Benny Hinn a Világ Gyógyító Központ Egyház vezetője Texasban, David és Joyce Meyer Fentonból, Kenneth és Gloria Copeland Texasból, Eddie L. Long baptista püspök Lithoniából, valamint Creflo és Taffi Dollar a Világot Megváltoztatók Egyházának vezetői.

A felsorolt lelkészek valamennyien hiszik és hirdetik az úgynevezett „bővölködés evangéliumát", mely Krisztusnak a szegénységből történő megváltását is magában foglalja. Az amerikai, konzervatív, keresztény közvélemény nagyobb része egyelőre nem támogatja Grassley szenátor felvetéseit. Egyik vezetőjük szerint: Grassleynek van egy lőfegyvere, amivel folyamatosan a levegőbe puffogtat, de én a jó oldalát nézem a dolognak. Meg vagyok győződve a célba vett lelkészek ártatlanságáról, de ha Isten egy szenátort használ arra, hogy az amerikai egyházi gyakorlatban tisztogatást végezzen, ám legyen."

Forrás: Daily Press/Time

Forrás: http://www.zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=1719

 

 

 

 

 

Egy USA-ban élő, de világszerte ismert "evangélista" hosszasan azt fejtegette rádióműsorában, hogy az evangélium nem hozzánk, nem a mai emberekhez szól. A legtöbb felekezet csupán a teljes evangéliumi üzenet egy-egy kiragadott aspektusára koncentrál, s így gyakran hallhatunk a "kegyelem evangéliumáról" vagy az "üdvösség evangéliumáról". Vannak, akik a maguk adalékaival toldják meg az evangélium szót, amely csaknem egy gumifogalommá válva, újabb és újabb értelmet kap a konzum keresztények éppen aktuális "megújhodási mozgalmában". Ide sorolható pl. az egyre nagyobb teret hódító "bővölködés evangéliuma", ahol elsősorban a testi életben elért gazdagságot és jólétet jelenti az örömüzenet. Az evangélium sokat hígult azáltal is, hogy ma már egyre inkább Krisztus személyéről, élettörténetéről szól, mintsem az általa elhozott és meghirdetett isteni üzenetről. Számukra a fogalom kimerül a karácsonyi betlehemes jászolképben, és az ahhoz fűződő hagyományokban.

Forrás: http://www.churchofgod.hu/content.php?act=evangelium

 

 

 

 

A bővölködés "evangéliuma" szerint Istennek minden keresztény számára az az akarata, hogy az elégségeset meghaladó mértékben legyen megáldva, anyagilag is. Ezt a tanítást gyakran olyan irányban fejlesztik tovább, hogy aki nem bővölködik, az bűnben van, és ezt meg kell vallania, vagy átok alatt, és ezt meg kell törni rajta. Ezzel nyomorultul meggyötrik a szegényebb hívők szerencsétlen lelkiismeretét. Ki kellene mondani, hogy a mi kereszténységünk nem "kapitalista vallás" (A HVG ez év szeptember 12-ei számában a keretes írás vége ezt sugallja). Azzal együtt, hogy hiszünk Istenben, aki minden szükségünket betölti, nem vállaljuk Jób barátainak farizeusi teológiáját, amely szerint a személyes balsors oka mindig a személyes bűn. Nem szabad a "hasznos" istenfélelemből "nyereséges" istenfélelmet csinálni (Kenneth Copeland: A bővölködés törvényei), mert az ilyenek rettenetes ítéletre jutnak.

Kenneth Hagin hiszi, hogy "Isten azt akarja, hogy a legjobbakat együk, a legjobb ruhákat hordjuk, a legjobb autókat vezessük; a legjobb legyen nekünk mindenből" (A bibliai hit, 10. tanulmány). Ez tévhit. Agur két kérését lehetne cáfolatul hozzáfűzni.

Szintén el kell utasítanunk azt a vélekedést, hogy Istennek minden beteg keresztény számára a csodálatos gyógyulás a normája, mert ezzel a legborzalmasabb önvád alá helyeznénk azokat a testvéreket, akik mégoly nagy hitük és gyakori megvallásaik dacára sem gyógyulnak meg.

Forrás: http://leporollak.hu/hitgyuli/TERVEZET.HTM

 

 

 

 

Hagin, K. E.: Midász király érintéseKenneth E. Hagin ebben az írásában leleplezi mind

az "evangéliumi szegénység", mind az úgynevezett

"bővölködés evangéluma" tévedéseit és túlkapásait,

és olyan közérthető, bibliai és élő példákkal gazdagon

illusztrált stílusban tárja mondandóját olvasói elé, hogy

már a könyv első olvasására sok minden letisztul

az emberben, hite pedig fejlődésnek indul.

 

Vajon szegény volt-e Jézus?

Jómódúak legyenek-e a prédikátorok? …

 

Forrás: http://bookline.hu/product/product/home!execute.action?id=107741&type=22&_v=Hagin_K_E_Midasz_kiraly_erintese

 

 

 

 

Hozzáfűzések

 

1. Nem értek egy a bővölködés evangéliumával. (továbbiakban rövidítve: BE)

 

Mindazonáltal azt gondolom, hogy az Isten az ilyen dolgokat is fel tudja használni rövid ideig a maga céljára.

Mint ahogyan a szocializmus-kommunizmus ideológiáját is fel tudta Isten használni Izrael újraalapításában.

Kibucok nélkül hogyan lehetett volna egybekovácsolni a nincstelen bevándorlók sokaságát?

Viszont nem volt kötelező mindenkinek kibucnyiknak lenni, lehetett mosavokban is dolgozni.

(Ott már van magántulajdon, a kibucokban nincs.)

 

Személyes meggyőződésem, hogy a BE-t igenis fel tudta/tudja Isten használni arra, hogy gyülekezetek ingatlanokhoz/intézményekhez jussanak.

De ha a hívők évtizedeken keresztül csak a BE-t hallják, akkor sokan csalódni fognak Istenben.

Pedig nem Istenben csalódtak, csak azt gondolják, hogy őbenne csalódtak.

Ez pedig kezd hasonlónak tűnni az Éli fiai bűnéhez, akik miatt utálták meg az emberek Istent.

"Igen nagy volt azért az ifjaknak bűne az Úr előtt." (1Sám 2, 17.)

 

 

Válságok átvészelésénél is hasznos lehet ez az üzenet, ha később tényleg bekövetkezik egy olyan időszak, amikor a hívők java része anyagilag sikeressé tud válni.

 

Mindazonáltal ahogyan jelenleg használják a BE üzenetét, amikor nem konkrét és fontos intézmény kiépítése illetve válság áthidalása cél, így ez szerintem biztosan nem az Isten akarata.

 

 

Talán a „rézkígyó-tanítás” vonatkoztatható erre (is):

Istentől eredt a megalkotása (Mózes által) és Istentől rendelt az elpusztítása (Ezékiás király által).

 

„Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra. Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt." (4Móz 21,8- 9.)

 

"Ő szüntette meg az áldozóhalmokat, összezúzta a szent oszlopokat, kivágatta a szent fákat, és darabokra törette a rézkígyót, amelyet Mózes készített; mert Izráel fiai mindaddig annak tömjéneztek, és Nehustánnak nevezték." (2Kir 18, 4.)

 

Mit mond az Ige Ezékiásról?

"...nem volt hozzá hasonló senki Júda királyai között, sem előtte, sem utána.

Ragaszkodott az Úrhoz, nem tért el tőle, hanem megtartotta parancsolatait, amelyeket az Úr parancsolt Mózesnek." 2Királyok 18, 5-6. 

 

 

 

 

2. Ajánlott olvasmány

Bertold Brecht: Kurázsi mama és gyermekei

Ha valaki semmit sem tud/ért az egész témáról, akkor ez a könyv sok mindent meg tud mutatni.

A klasszikus irodalom szerzői bizonyos események prófétái.

 

 

 

3. Nem értek egyet azzal az állítással, hogy a kapitalizmus rossz.

 

A kapitalizmus szerintem jó, de ugyanúgy léteznek vadhajtásai, mint ahogy az evangéliumnak is.

Például a monopolkapitalizmust rossznak tartom ellentétben a szabadversenyes kapitalizmussal.

Az utóbbi áll közelebb Isten tervéhez, aki több jáfetita népet is teremtett, és mindegyik verseng egymással.

 

 

 

 

4. Ki volt Agur?

 

A biblia nem csak héber eredetű bölcsességeket tartalmaz.

Az egyik ilyen a Jób könyve.

Jób az a személy, aki jobb emberré lett miután még jobban megismerte Istent.

 

A másik ilyen Agur kérése, vallomása, bölcs mondásai.

Tőle ered a példabeszédek 30. fejezete.

 

1. Agurnak, a Jáké fiának beszédei, prófécia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak.

2. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem.

3. És nem tanultam a bölcsességet, hogy a Szentnek ismeretét tudnám.

4. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna?

Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába?

Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe?

Ki állapította meg a földnek minden határit?

Kicsoda ennek neve?

Avagy kicsoda ennek fiának neve, ha tudod?

5. Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és pajzs az ahhoz folyamodóknak.

6. Ne tégy az ő beszédéhez; hogy meg ne feddjen téged, és hazug ne légy.

7. Kettőt kérek tőled; ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék.

8. A hiábavalóságot és a hazugságot messze távoztasd tőlem; szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem; táplálj engem hozzám illendő eledellel.

9. Hogy megelégedvén, meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam: kicsoda az Úr?

 Se pedig megszegényedvén, ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével!

10. Ne rágalmazd a szolgát az ő uránál, hogy meg ne átkozzon téged, és bűnhődnöd ne kelljen.

11. Van oly nemzetség, a ki az ő atyját átkozza, és az ő anyját nem áldja.

12. Van nemzetség, a ki a maga szemei előtt tiszta, pedig az ő rútságából ki nem tisztíttatott.

13. Van kevély szemű nemzetség, és a kinek szemöldökei igen fellátnak!

14. Van olyan nemzetség, a kinek fogai fegyverek, és a kinek zápfogai kések; hogy a szegényeket kiemésszék e földről, és az emberek közül a szűkölködőket.

15. A nadálynak két leánya van: addsza, addsza! E három nem elégszik meg; négyen nem mondják: elég;

16. A sír és a meddő asszony, a föld meg nem elégszik a vízzel, és a tűz nem mondja: elég!

17. A szemet, mely megcsúfolja atyját, vagy megutálja az anyja iránt való engedelmességet, kivágják a völgynek hollói, vagy megeszik a sasfiak.

18. E három megfoghatatlan előttem, és e négy dolgot nem tudom:

19. A keselyűnek útját az égben, a kígyónak útját a kősziklán, a hajónak nyomát a mély tengerben, és a férfiúnak útját a leányzóval.

20. Ilyen a paráználkodó asszonynak útja; eszik, azután megtörli száját és azt mondja: nem cselekedtem semmi gonoszt.

21. Három dolog alatt indul meg a föld, és négyet nem szenvedhet el.

22. A szolga alatt, mikor uralkodik, és a bolond alatt, mikor elég kenyere van,

23. A gyűlölt asszony alatt, ha mégis férjhez megy; és a szolgáló alatt, ha örököse lesz az ő asszonyának.

24. E négy apró állata van a földnek, a melyek bölcsek, elmések:

25. A hangyák erőtlen nép, mégis megkeresik nyárban a magok eledelét;

26. A mormoták nem hatalmas nép, mégis kősziklán csinálják az ő házokat;

27. Királyuk nincs a sáskáknak, mindazáltal mindnyájan szép renddel mennek ki;

28. A pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban.

29. Három állat van, a mely szépen jár, sőt négy, a mely jól jár.

30. Az oroszlán, a hős a vadak között, mely el nem fut senki elől;

31. A harcra felékesített ló, vagy a kecskebak, és a király, a kinek senki nem mer ellene állani.

32. Ha bolond voltál felfuvalkodásodban, vagy ha meggondoltad: kezedet szájadra vessed.

33. Mert miképpen a ki tejet köpül, vajat csinál; és a ki keményen fújja ki az ő orrát, vért hoz ki: úgy a ki a haragot ingerli, háborúságot szerez.

 

 

Nézzük külön az egyik részt:

„szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem” (Péld 30, 8.)

Azaz tégy engem Uram, középosztálybelivé.

 

Ki volt Agur?

Ha a nevét nem személynévként akarjuk értelmezni, akkor egy bölcs, vén, idős, agg úr.

 

Ja, és az Itiel név eszperente anagrammája az Etele.

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: pénz kapitalizmus pásztor prófécia próféta tanító gyülekezet ezékiás jeruzsálemi katolikus pünkösdi karizmatikus értelmes ébredés

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr433480400

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása