Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Értelmes ébredés 40/31. rész – Mediátor

2011.09.23. 11:01 12nyil

Keresztény barátunk konfliktusba kerül a gyülekezetben. Az igazi probléma ott kezdődik, hogy a bibliai konfliktuskezelés utolsó bejegyzett módszere 2000 éves.

Magam sokszor gyalog megyek el Istentiszteletre, mert nem kell messzire mennem. Vannak, akik ezért engem régimódinak tartanak, mert ők autóval közlekednek.

Viszont amikor konfliktuskezelésről van szó, akkor ők járnak gyalog, és én utazom autóval, mert ők ragadtak le egy 2000 éves eszköznél.

 

 

 

1. Wikipédia

 

Mediáció 2011. június 24.

 

A mediáció (magyarul közvetítés) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek lényege, hogy a két fél vitájában mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben.

 

A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

 

A szó – mediare – eredeti jelentése:

 • - középen állni,
 • - egyeztetni,
 • - közbenjárni,
 • - közvetíteni,
 • - békéltetni.

A mediáció főbb elemei:

 • - az egyezkedést segítő technikák alkalmazása,
 • - a probléma megfogalmazása,
 • - az álláspontok közelítése,
 • - az egyezkedés folyamatának lépésekre bontása,
 • - az empatikus kommunikáció fejlesztése,
 • - alternatív megoldások keresése,
 • - közös cél kialakítása,
 • - a beszűkülés, bizalmatlanság, merev attitűdök kialakulásának megakadályozása.

 

A mediáció definiciója Florida állam jogában a következőképpen szól: „Mediáció alatt azt az eljárást kell érteni, amelynek során egy semleges harmadik fél segítséget nyújt a feleknek vitájuk rendezésére, anélkül azonban, hogy maga döntené el a vitát. Ez az eljárás teljesen informális és békítő jellegű, célja, hogy segítse a feleket egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásában.” (Florida, Mediation in any civil actions § 44.301)

 

Nem feltétlenül jelent jogilag kötelező eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott speciális formát. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban, ahol különös jelentőssége van a kiépített kapcsolatrendszer fenntartásának, a jó hírnévnek, a gyors döntéshozatalnak.

 

A mediáció története

A mediáció alapötlete, az az elképzelés, hogy az ellenséges és antagonisztikus kétoldalú kapcsolatok konfliktus megoldásához egy „harmadik semleges felet” hívnak segítségül egyáltalán nem új keletű.

A mediáció az idők során a különféle törzsi és más etnikai vagy kulturális csoportok között, Afrikától Európán át Ázsiáig, Közép- és Dél-Amerikától Japánig, mindig is igénybe vették a család vagy a közösség bölcs öregjeit, hogy békítő szerepet vállaljanak a konfliktushelyzetekben.

Kínában az egymást követő uralkodói dinasztiákban a mediáció a konfliktusmegoldás egyik legfőbb eszköze volt.

 

A feljegyzések szerint a mediáció eljárása a 19. században került alkalmazásra először eszközként a nemzetközi konfliktusok megoldásában. Például Nagy-Britannia közvetített Portugália és Brazília között 1825-ben, vagy a Vatikán (XII. Leo Pápa) Németország és Spanyolország között a Karolina-szigetek ügyében. A mai nemzetközi diplomáciai tevékenység zöme is tulajdonképpen mediáció, és igen elterjedt a Közel-Kelet, a Balkán, Kelet-Timor térségében és számos más konfliktusban Afrika területén. Egyes nemzetközi konfliktusokat, mint például azt a „csatát”, ami az izraeli hadsereg és a palesztínok között folyt 2002-ben Betlehemben a Születés Temploma miatt, úgy tartják számon, mint amit a mediáció segítségével oldottak meg.

 

Gazdasági mediáció

Az üzleti konfliktusok megoldására- cégek között illetve cégen belül alkalmazott: a legtöbb konfliktus mögött vállalati, gazdasági vagy személyes érdekek állnak. A gazdasági mediáció lehetőségeiből merítve idejekorán lehet elemezni, valamint az érdekeknek megfelelően, kedvező költségszinten és rövid idő alatt megoldani a konfliktusokat. A gazdasági mediáció fő alkalmazási területét az osztályok közötti, az üzemi tanács és az ügyvezetés közötti konfliktusok, az interkulturális problémák, a projektekhez kapcsolódó, vagy a vállalategyesítésnél vagy átszervezésnél, valamint vállalatok között felmerülő problémák képezik.

 

Valamennyi vállalkozó tudatában van annak, hogy ezek a problémák milyen gyorsan fajulhatnak komoly jogvitába. A konfliktusban hozott döntés felelősségét ezzel egy bíróra ruházzák át, és az ügyvédek igénybe vétele ráadásul gyakran megakadályozza a szembesülést a mélyben meghúzódó és a vitát ténylegesen kiváltó problémákkal. Miután azonban csak a személyes célok teljesülése képes egy konfliktus tartós rendezésére, ezért egyre több vállalat veszi igénybe a gazdasági mediáció lehetőségét a viták megoldásához.

 

Családi mediáció

A családi mediáció a szülők egymás közötti és gyermekeik közötti jövőbeni kapcsolatára figyel, és azon alapul, hogy a szülők tudják a legjobban, hogy a gyermekeiknek mire van szüksége. Kutatási tapasztalatok szerint a családi és válási mediációt a gyermek elhelyezésében, a kapcsolattartásban való megállapodásban, vagy lakóhely kijelölésében tartanak.

 

A párokat a válással kapcsolatos átmeneti élethelyzetben a zavarodottság, kudarc, bűntudat, düh és ambivalencia érzése árasztja el. Az érzelmi terhek megnehezítik a felnőttek döntéshozását a vagyon megosztásában és a gyermek elhelyezése kérdésében. Ha a felek nem tudnak megegyezni akkor a végső döntést a bíró hozza meg autoriter módon. A bírák és szakértők erősen túlterheltek, egyikük számára sincs speciális képzés és a tárgyalások „futószalaga” is megnehezíti az eljárást. A felek ennek következtében úgy érzik, hogy személyes problémáikkal egyáltalán nem foglalkoztak, vagy nem megfelelően döntöttek, mert a nehezen érthető jogi kérdések uralták a tárgyalás témáját.

 

A családi mediáció ezen a ponton léphet be a bírósági eljárás kiegészítő elemeként, mint olyan folyamat, melynek során szerephez juthatnak a szorongások, félelmek, annak érdekében, hogy jobban érthetővé váljék a felek mögöttes érdeke, ellentétes látásmódja.

Különösen javasolt a mediáció a tönkrement, elrontott házasságok eseteiben, amikor már képtelenek segítség nélkül kommunikálni egymással, amikor már az indulatok és negatív érzelmek elhatalmasodtak. A családi mediáció a viták, konfliktusok, az elrontott kapcsolatok rendezésének szelíd módja, és olyan helyzetet és feltételeket teremt a résztvevők számára, amelyekben képesek saját ügyeik megnyugtató megoldására; tehermentesíti az igazságszolgáltatást és példát mutat a gyerekeknek abban, hogyan kell az élet nehéz helyzeteit kezelni, egymást tiszteletben tartani, de nem áldozattá válni.

 

Telekommunikáció

Telekommunikációs körökben a mediáció (angolul mediation) kifejezés azokat a middleware rendszereket jelenti, amelyek a különféle forrásból érkező forgalmi adatokat (például a telefonközpontoktól érkező CDR-ek, társszolgáltatóktól érkező listák) és forgalomfüggetlen díj adatokat a számlázó rendszer előtt feldolgozzák.

Jellemzően a különféle formátumú üzeneteket dekódolás után egységes formában kapja meg a számlázó rendszer.

A mediációs fázisban különféle hívásrekordokat érintő módosítások is lehetnek, jellemző például, hogy egy telefonközpont bizonyos időnként (például 2 óránként) ír egy CDR-t, és ha egy hívás ezen az időponton túlnyúlik, akkor az elvágva, a második fele a következő CDR-ben fog szerepelni. A mediációs rendszerek az ilyen több darabban érkező hívásrekordokat is össze szokták fűzni.

 

 

Külső hivatkozások

 

 

 

 

2. mediatorkepzes.com 

 

A mediációról, mediátor képzésről röviden

            Nem kevés, amit a sikeres mediáció ígér. A közvetítésnek nem célja ugyan a felek közötti kapcsolat javítása, de ha jó megállapodás születik, véget ér a harc, pozitív érzések szabadulnak fel, béke költözik a kapcsolatba. A felek addig harcra fordított energiája felszabadul, önbizalmuk, kreativitásuk nő,  építő, alkotó energiává alakul, munkájukban, mindennapjaikban sikeresebbek  lesznek, nyitottabban fordulnak  mások felé, tervekkel teli  szabad emberekké válnak,  vagyis egészséges szemléletet sugároznak családjukban, lakókörnyezetükben, munkahelyükön.

            Ezt a célt azonban csak jól képzett mediátorok tudják elérni. Akkreditált képzéseimen több mint egy évtizedes tapasztalatot adok át: a közvetítés technikájának tudományát, amely nem csak az addig  szenvedő feleknek nyújt sikert, új, felszabadult, örömteli érzést, amely semmihez sem hasonlítható,  hanem a mediátornak is.  A képzések sok önismereti tapasztalattal, újfajta szemlélet, kommunikáció elsajátításával, a saját szakmai repertoár kibővítésével, a résztvevők egyéni hatékonyságának növelésével járó  csapatépítő események is egyben. 

            A mediátor egy a vitában nem érintett semleges harmadik fél, aki segít a feleknek megállapodásra jutni. Ő vezeti a tárgyalást, a múlt eseményei helyett a jelenlegi problémákra és azok jövőbeli megoldására irányítja a figyelmet.  A  témákat a konfliktusban érintettek hozzák, a döntés is az övék.  A tárgyalás írásbeli megállapodással végződik, és akkor jó, ha mindkét fél nyertesként áll fel az asztaltól. A mediáció gyors, olcsó, és fájdalommentes megoldása a családi konfliktusoknak. Emellett új vitarendezési stílust tanít: hogyan kell az érdekeinket kifejezni, hogyan kell úgy egyezkedni, hogy a másiknak is jó legyen a megoldás, és ezért önként vállalja a megállapodás betartását. Aki egyszer részt vett már sikeresen befejeződött mediációs tárgyaláson, és megtapasztalta annak légkörét, a titoktartás biztonságát, kapcsolatainak megőrzését, a feszültség csökkenését, máskor is ezt a módot fogja választani, vagy maga is megpróbálkozik az ott tanultak alkalmazásával ahelyett, hogy ügyvédet fogadjon, bizonyítékokat gyűjtsön, tanúkat állítson a másik ellen, hogy minél jobban besározza őt a bíróság előtt a győzelem érdekében.

            A mediáció ősi módszer. Mindig is voltak olyan személyek, akikhez bizalommal fordultak a közösség tagjai, ha maguk nem tudták rendezni konfliktusukat. Európa pár évtizede újra felfedezte, és széles körben alkalmazza a mediációt per megelőzési, perhelyettesítési szándékkal. Nálunk néhány civil szervezet kezdte bevezetni a 90-es években. A kötelező mediációt először a Kapcsolat Alapítvány által szervezett kapcsolatügyeleteken alkalmazták. Néhány haladó gondolkodású családjogi bíró irányította oda a harcban álló elvált szülőket. Ezek a szolgáltatások a gyermekek és a családból eltávozó szülő közötti kapcsolat megmentésében segítenek. Akkor van rájuk szükség, amikor  válás után a szülők konfliktusa miatt akadozik, vagy megszakad ez a kapcsolat. A gyermek mindkét szülőhöz való jogát biztosítja oly módon, hogy mediátorai a szülők közötti megállapodást segítik létrehozni, majd ennek alapján fokozatosan helyreállítják a szülő-gyermek kapcsolatot.

A Kapcsolat Alapítvány elnökeként  a kapcsolatügyelet módszerének kidolgozása, a kapcsolatügyeletek hálózatának létrehozása és a kapcsolatügyeleti mediátor képzés megszervezése volt a feladatom. Most három olyan akkreditált képzést ajánlok, amelyek megtanítják a mediáció gyakorlati alkalmazását (A közvetítés technikája mediációs készségfejlesztő tréning), a családi és kapcsolatügyeleti mediáció specialitásait  (Ifjúsági és családi mediációs készségfejlesztő tréning), valamint lehetőséget nyújtanak a régebben képzettek ismereteinek felújítására, és a 40 órás képzés kiegészítésére (Mediációs ismeretbővítő "készség-karbantartó" továbbképzés). A következő oldalakon ezeknek a képzéseknek a programjairól  bővebben írok.

Képzéseimet  elsősorban olyan segítő foglalkozású kollégáknak ajánlom, akik új módszert szeretnének elsajátítani, hogy mindennapi munkájuk során eredményesebben kezelhessék klienseik egymás közötti konfliktusait. Tapasztalataim alapján főleg szociális munkások, pszichológusok, pedagógusok, lelkészek, pszichiáterek, családterapeuták számára hasznosak az általam vezetett akkreditált tréningek. Én arra vállalkozom, hogy a résztvevőket megtanítsam közvetíteni, hogy el tudják dönteni,  az adott esetben alkalmazható-e a mediáció, annak melyik változata, hogyan kell elindulni, és hogyan kell nyertes-nyertes  helyzetig eljuttatni a feleket.

A képzés után legfontosabb a gyakorlatszerzés.  A képzéseimre jelentkezőkre a másokon való segítés erős motivációja a jellemző.  Őket a képzés után is bármikor szívesen látom szupervízióimon. 

Budapest, 2010. március 1.

                                                                       Dr. Kardos Ferenc

                                                                 mediátor kiképző tréner

  

A közvetítés menete

Elsősorban családi ügyekben vállalok közvetítést. Ha  az együtt élő családtagok közötti konfliktusok, a családi élet megszervezése, a szülő-gyermek viszonyban kirobbant sorozatos viták, az együttélési szabályok be nem tartása miatt jöttek létre, vagy válni készülnek a házastársak, de nem akarnak bíróságra menni, megegyezésre törekszenek. Akkor is ajánlom a mediációt, amikor már nem élnek együtt a családtagok, de a válás utáni gyermek.- szülő kapcsolattartásban vitáik vannak. Hasznos lehet a mediáció továbbá szomszédok közötti birtokviták,  vagy a család és az iskola közötti konfliktusok, esetleg két idegen család közötti konfliktus esetén, vagy az önkormányzat és a település lakói közötti vita esetén is.

Általában akkor indokolt a mediáció, 

- Ha a felek tárgyalásos úton szeretnék megoldani a nézeteltérésüket, de nincs    közöttük kommunikáció.

- Ha a felek szeretnék megőrizni v. helyreállítani személyes kapcsolatukat a korábbi szinten.

- Ha az idő mindkét fél számára fontos tényező, és gyors megoldást keresnek, lehetőleg napokon, heteken belül inkább, minthogy  hónapokon éveken keresztül tartson ez a folyamat.

- Ha a bizalmasság és a titoktartás fontos szempont legalább az egyik félnek.

- Ha az ügy kényes, vagy diszkrét, és egy vagy több érdekelt fél hírneve sérülhet, ha nyilvánossá válik.

- Ha a győzelem esélye bíróságon a legjobb esetben is bizonytalan.

- Ha nincs nagy erőbeli egyenlőtlenség-vagyon, befolyás, műveltség terén –a felek között.

- Ha a felek kívánják meghatározni a köztük folyó vita kimenetelét, ahelyett, hogy lemondanának erről az ügyvédek és a bíró javára.

- Ha a pereskedés költsége valószínűleg összehasonlíthatatlanul sokkal magasabb, mint amit bármelyik fél vissza tudna nyerni, vagy meg tudna menteni pereskedés útján.

- Ha a felek úgy érzik, hogy nehéz időszak vár rájuk, feszültségekkel, szorongásokkal, amelyek a jogi küzdelemmel együtt járnak.

 
Fontosnak tartom, hogy  ügyeljek a semlegességemre. Két lehetőség van a kapcsolatfelvételre:
A felek külön – külön, vagy közös levélben kérnek fel, hogy közvetítsek közöttük.
A másik út: a gyámhivatal, a  bíróság vagy más intézmény irányítja hozzám azokat a konfliktusban lévő klienseket, akik engem választottak a mediátorok listájáról. Ezután el kell döntenem, hogy fennáll-e az összeférhetetlenség esete: szomszédja, barátja, rokona, ismerőse beosztottja, főnöke, üzleti partnere, haragosa, lekötelezettje stb. vagyok-e a felek valamelyikének. Ha nincs összeférhetetlenség, vagyis semleges vagyok, elvállalom a közvetítést.

Először négyszemközti helyzetben beszélgetek a konfliktusban lévő felekkel arról, hogy milyen segítséget várnak tőlem, mi lenne számukra elfogadható egyezség, és miben tudnának engedményeket tenni a nyertes-nyertes megoldás érdekében. Ennek a beszélgetésnek a végén  derül ki, az ügy alkalmas-e arra, hogy közvetítéssel oldjuk meg, vagy más megoldást(pl. családterápia, bíróság) kell javasolnom. Ha én is úgy látom, hogy a közvetítés a jó megoldás,  és a felek is úgy döntenek, hogy vállalják a mediációs tárgyalás megismert szabályainak betartását, aláírnak egy megállapodást, amely a mediátorral való együttműködésről szól. (Megállapodás közvetítői segítség igénybevételéről). Az előkészítő beszélgetésen dől el az is, hogy a közvetítést milyen formában folytatja le a mediátor. Lehet, hogy egyedül dolgozik, lehet, hogy párban. A felek általában egy térben, de kivételesen erős konfliktus esetén  külön szobában helyezkedhetnek el ( sétáló mediáció).

 

A mediációt előkészítő beszélgetés után- egy héten belül – a vitapartnerek közösen vesznek részt egy három órás tárgyaláson, ahol vezetésemmel írásbeli megállapodást köthetnek az általuk hozott témákban. Előfordulhat, hogy a tárgyalás elhúzódása miatt a következő héten újabb 2-3 órára lesz szükség  a megállapodáshoz. Az is megtörténhet, hogy nem jön létre megállapodás, és a résztvevők  bíróság előtt folytatják a közöttük lévő vitás helyzet rendezését.

 

A  mediációs tárgyalás szabályai:

A felek 3 órás tárgyaláson vesznek részt, ahol a beszélgetést a mediátor vezeti, de a  témákat a résztvevő vitapartnerek hozzák. Ők felelnek a megállapodásban rögzített tartalomért is.  A mediátor szerepe: elősegíteni, hogy a konfliktusban álló felek meghallgathassák egymás álláspontját, kifejezhessék aggodalmaikat, elmondhassák, mi az, ami zavarja őket a másik fél viselkedésében.

A mediátor mindig a témánál tarja a vitát,  a felek megoldási javaslatait emeli ki.

Ügyel arra, hogy  kerüljék a sértő kifejezéseket, amelyek éleznék a konfliktust.

Fontos  szabály, hogy a mediációs tárgyaláson nem foglalkozunk a  múlttal, nem  keressük, ki volt a hibás, kinek van igaza. A jelenlegi problémákra és azok megoldására koncentrálunk.

A létrejött írásbeli megállapodásnak tartalmazni kell mindkét fél  érdekeit, senki sem érezheti vesztesnek magát. Két nyertesnek kell felállni az asztaltól. Ez garantálja a megállapodás hosszú távú betartását.

A mediációs tárgyalás menete általában a következő:

Mindkét fél lehetőséget kap arra, hogy megszakítás nélkül elmondhassa problémáit, gondjait, és jelezze azokat a témákat, amelyekkel foglalkozni szeretne.

Ezután sorra vesszük az egyes témákat, amelyekben megegyezésre kell jutniuk. A létrejött egyezségpontokat  azután írásba foglaljuk, és mindnyájan aláírjuk.

A közös tárgyalást-szükség szerint- időnként külön tárgyalásra váltjuk, majd ismét közösen folytatjuk a témák megbeszélését.

Fontos, hogy a résztvevők egyenrangú felekként tárgyaljanak egymással, felnőtt-felnőtt viszonyban, és a mediátor mindvégig ügyeljen az erőegyensúly fenntartására.

A megállapodás aláírásával nem szakad meg a felek és a mediátor kapcsolata. A megállapodással összefüggő bármely probléma esetén tovább tökéletesítik  az egyes pontokat, hogy  betartásuk zökkenőmentes legyen.

 

                                                                                              Dr. Kardos Ferenc

                                                                                                     mediátor 

 

3. Mediator.lap.hu

 

A jól ismert lap.hu család egyik eleme a startlapon.

Kifejezetten gyakorlati szemléletközpontú.

 

Tartalom:

▪ Mediátok - Budapest ▪ Képzés ▪ Ügyvéd-mediátorok

▪ Mediációs árak ▪ Gazdasági mediáció ▪ Párkapcsolati problémák, családjog.

▪ Mediátor - vidék▪ Facebook oldalak▪ Jogi háttér▪ Általános szolgáltatást nyújtó mediátorok▪ Szakmai szervezetek

 

 

 

4. Global Mediátor

Társaságunk, a GLOBAL Mediátor Kft. 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy a hozzánk forduló magánszemélyek, vagy társaságok vitás ügyeit, polgári peres út helyett közvetítéssel, a felek közötti konszenzusos megoldás mielőbbi elérésével oldja meg.

Napjainkban az üzleti vállalkozások sikertelenségének okai számos esetben a tulajdonosok és ügyfeleik közötti vitákból, nézeteltérésekből fakadnak. Ezért rendkívül fontos, hogy a felmerülő problémákat a lehető leghamarabb, a nyilvánosságot kizárva, a siker minél nagyobb esélyével, és ami a leglényegesebb; költségkímélően lehessen rendezni.

A mediáció a vitás kérdések, konfliktusok megnyugtató megoldásának rendkívül hatékony, diszkrét és gyors módszere, amellyel a legtöbb nézeteltérés elsimítható. Az idegőrlő bírósági eljáráshoz képest formai kötöttség nélküli, jóval olcsóbb, barátságosabb, emberközelibb, és mindkét fél számra elfogadható megoldásra törekszik. Demokráciatechnikának is nevezik, mert a vitázó felek maguk hozzák meg a döntést, miután felismerték saját, közös érdekeiket, és ezért hajlandóak egyezséget kötni. S ami nagyon lényeges; a vita eredményes lezárása után jó viszonyuk nagyobb valószínűséggel áll helyre, mint egy hosszantartó pereskedést követően.

A mediáció alkalmazását bármilyen típusú polgári peres eljárás megkezdése előtt érdemes fontolóra venni, de utána sem késő.

A mediáció napjainkban már az egész világon ismert és bevált problémamegoldó módszernek számít, és vállalatok egész sora alkalmazza vitás ügyeik rendezésére.

 

Elérhetőség: http://mediátor.com/

 

 

5. Értelmes ébredés

 

A cél az, hogy a mai nagyon gyorsan változó időben az ébredési mozgalmon belül legyenek kialakított módszerek, ahol egy-egy vita, konfliktus eredménye ne az legyen, hogy az egyik fél a nyertes, akinek igaza van, a másik fél pedig a vesztes, akinek nincs igaza.

Az igazság Jézus Krisztus.

Én vagyok az út, az igazság és az élet.” (Jn 14, 6.)

 

Érdekes módon a nőkhöz ez egy kicsit közelebb áll, mint a férfiakhoz.

 

Kicsit olyan ez, amikor békét kell teremteni a civakodó gyerekek között.

 

 

 

 

Mivel Krisztus az igazság, ezért nem lehet egyik fél sem győztes, nyertes, mert a cél az, hogy Krisztus legyen a győztes.

De mivel a vita, a konfrontáció lefolytatása csak és csakis tekintélyi rendszer alapján történhet, így egy idő az a személy, akinek azért lett volna némi igaza, és azt a kevés igazat se adták meg neki – nos, az a személy ugyanúgy elmegy a gyülekezetből, mint bárki más őelőtte.

Szólj hozzá!

Címkék: wikipédia biblia konfliktus jézus krisztus apostol értelmes ébredés

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr923247995

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása