Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

augusztus 2022
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Szarvashibák 12/03. rész – Munkahelyválasztás

2013.10.28. 12:00 12nyil

 

 

„És nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben; a kiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön.

Most pedig te hozzád megyek; és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magokban.

Én a te igédet nékik adtam; és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

 

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.

Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok.

Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te igéd igazság.

Amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra;

És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

… őérettük könyörgök…” (Jn 17, 11-19.)

 

 

 

Sok hívő szeretne keresztény munkahelyen dolgozni.

Ámde Jézus nem úgy imádkozott az Atyához, hogy a hívőket helyezze olyan közegbe, ahol csak magukban tudnak lenni, és ott elkülönülten élni.

 

Azért imádkozott, és könyörög ma is, hogy a társadalomban úgy tudjanak élni, hogy ami őket a hitüktől esetleg eltérítheti – ennek gyűjtőfogalma a gonosz – ne legyen rájuk olyan befolyással, hogy az bekövetkezhessen.

 

 

 

Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javukra van” (Rm 8, 28/a)

 

Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás…” (Rm 8, 34/b - 35/a)

De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, Az által, a ki minket szeretett” (Rm 8, 37)

 

Tehát Krisztus elvégezte az áldozatát – melyet a megtéréskor vehetünk át. Ezután pedig közbenjár értünk, hogy a mai idők eseményeinek megfelelően legyen esélyünk akkor is, ha emberileg nyomorultnak vagy megszorongatva érezzük magunkat.

 

Miért nem kérte az Atyától, hogy vegye ki az övéit a világból ( = társadalomból)?

Mert amikor a hite miatt bárkit nehézségek fogják érni, akkor ő fog majd szólni az Atyának abban az aktuális esetben, hogy ott és akkor Isten tegyen valamit azért a személyért, aki Őbenne hisz.

 

 

De ez nem vonatkozik arra, ha valaki lázadó, bölcstelen vagy rest…

Ez arra vonatkozik, amikor egy hívő mindent megtesz, hogy jól működjön pl. a munkahely, mégis őt megkülönböztetik a hite miatt.

A mai korban a hívők hajlamosak túlértékelni a saját szerepüket, és ha így van, akkor emiatt akár több gondot is okozhatnak egy munkahelyen, mint hasznot.

 

Fontos érteni az adott kor vallási jogviszonyait.

Ebbe nemcsak a hivatalos jogszabályok tartoznak bele, hanem a vállalatok gyakorlati működése is.

Elég gondjuk van a munkaadóknak a hívők vallásos különcsége nélkül is.

 

„Mindenkit tiszteljetek, az atyafiúságot szeressétek; az Istent féljétek; a királyt tiszteljétek.

A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak; nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is.

Mert az kedves dolog, ha valaki Istenről való meggyőződéséért tűr keserűségeket, méltatlanul szenvedvén.

Mert micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök? De ha jót cselekedve és mégis szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél.” (1Péter 2, 17-20.)

 

Isten nem ad jogkört arra alkalmazottaknak, hogy eldöntsék: helyesen gondolkodik-e a főnökük vagy sem?

 

Isten Igéje sokkal inkább áll a munkaadók, vezetők, tőkések, kapitalisták oldalán, mint az alkalmazottak, beosztottak, az ún. munkásosztály oldalán.

 

Más kérdés hogy demokratikus közegben van joga a hívőnek megválasztani, hogy melyik pártra, képviselőre szavaz, de aki számára nem szimpatikus, azt is ugyanúgy tisztelnie kell.

 

 

„Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, a ki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe.

Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldte őket az ő szőlejébe.

És kimenvén három óra tájban, látott másokat, a kik hivalkodván a piacon álltak.

És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és a mi igazságos, megadom néktek.

Azok pedig elmentek. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képen cselekedett.

Tizenegy óra tájban is kimenvén, talált másokat, a kik hivalkodva álltak, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván?

Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok.

 

Mikor pedig beesteledett, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig.

És jöttek a tizenegy órásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek.

Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként.

Amint pedig fölvették, zúgolódtak a házigazda ellen,

Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, a kik a napnak terhét és hőségét szenvedtük.

Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-e meg velem?

Vedd, a mi a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked.

Avagy nem szabad-e nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?” (Mt 20, 1-15.)

 

Személyes véleményem szerint ez a munkával kapcsolatos rész a Bibliában, melyet maga a Názáreti Jézus mondott el.

 

Miről szól?

 

Több turnusban is felvett a munkaadó alkalmazottakat, de mindenkinek ugyanannyi bért adott, holott a munkaidők különböztek egymástól.

 

Miért hőbörögtek az emberek?

Mert nem abból indultak ki, amiben megállapodtak a munkaadóval, hanem annál többet vártak el a munkaadótól egy saját igazság alapján.

 

A legtöbb probléma innen ered. Ugyan megtörtént egy szerződés aláírása, mégis titokban a szívükben az emberek valami mást várnak. Aztán meg csalódnak.

 

 

 

„És kezdett a népnek e példázatot mondani: Egy ember plántált szőlőt, és kiadta azt munkásoknak, és hosszú időre elutazott.

És annak idején elküldte szolgáját a munkásokhoz, hogy adjanak néki a szőlő gyümölcséből; a munkások pedig azt megvervén, üresen bocsátották el.

És még másik szolgát is küldött; de azok azt is megvervén és meggyalázván, üresen bocsátották el.

És még harmadikat is küldött; de azok azt is megsebesítvén, kivetették.

Monda azért a szőlőnek ura: Mit cselekedjem? Elküldöm az én szerelmes fiamat: talán azt, ha látják, megbecsülik.

De mikor azt látták a munkások, tanakodtak egymás közt, mondván: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, hogy a miénk legyen az örökség!

És kivetvén őt a szőlőből, megölték. Mit cselekszik azért a szőlőnek ura azokkal?

Elmegy és elveszti azokat a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja. És mikor ezt hallották, mondának: Távol legyen az!” (Luk 20, 9-16.)

 

Ez a példázat nem igazán támogatja a munkásosztályt. Nehéz belőle kiolvasni helyeslést arra a magatartásra, hogy:

„Ha mi dolgozunk a gyárban, akkor a miénk. Vegyük akkor el, és akkor az úgy lesz igazságos!”

 

„Adjátok meg azért mindenkinek, a mivel tartoztok: a kinek az adóval, az adót; a kinek a vámmal, a vámot; a kinek a félelemmel, a félelmet; a kinek a tisztességgel, a tisztességet.” (Rm 13, 7.)

 

„…tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.” (1Pét 5, 9/b.)

 

 

 

 

 

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlőműves.

Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz; mindazt pedig, a mely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen.

Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, a melyet szóltam néktek.

Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

 

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, ő terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; és egybe gyűjtik ezeket és a tűzre vetik, és megégnek.” (Jn 15, 1-6.)

 

 

 

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr125602799

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása