Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

április 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Devizahitel 40/27. rész – Egyházak megújulása

2013.05.09. 12:18 12nyil

 

 

Az egyházak megújulása

 

Az egyházi hatalom – ugyanúgy ahogy a politikai hatalom sem – önmagától nem képes a megújulásra. Ennek a történelemb ől is ismert oka az, hogy bármilyen felülről építkező hatalmi rendszer, legyen az diktatórikus vagy áldemokratikus, önmagát soha sem fogja felszámolni, sőt igyekszik fennmaradását a legkülönbözőbb eszközökkel minél tovább fenntartani.

Az egyházak, a vallásosság, a hit megújulása ezért – hasonlóan a politikai élet megújulásához – az egyes embereken, és az egyes emberek szemléletváltásán keresztül, a szűkebb és tágabb közösségeken múlik. Ez csak akkor valósulhat meg, ha az emberekben megfogalmazódik az az igény, hogy a lelki életüket érintő kérdéseikre ne gyerekmesékbe illő homályos, misztifikált és téves magyarázatokat kapjanak, hanem tudásalapú, előremutató, világos válaszokat.

Forrás: http://www.egeszsegedert.hu/jotanacs/2011_12_12.pdf

 

Pünkösdi-karizmatikus mozgalom

A Wikipédiából
 
A pünkösdi-karizmatikus mozgalom, pünkösdi mozgalom vagy pünkösdizmus napjainkban a fejlődő országok legdinamikusabban növekvő keresztény mozgalma, megújulási célú irányzata. Ezzel szemben Nyugat-Európában és különösen Észak-Amerikában, az elmúlt két évtizedben gyülekezeteikből folyamatos visszaszivárgás indult meg az evangéliumi és a tradicionális egyházak felé.
 
A mozgalom követői fontosnak tartják az Istennel való közvetlen és személyes megtapasztalásokat, élményeket. Fő jellemzői a Jézus Krisztusba vetett hit és a megtérés (metanoein) mellett a Szentlélekben (Szent Szellemben) való alámerítkezés (baptizo), melynek különböző bibliai jelei lehetnek.

A 20. század elején útjára indult pünkösdi–karizmatikus mozgalom az istenismeretben, a keresztény életben és szolgálatban a Szentlélek bibliai szerepének helyreállítását célozta meg. Mára már egyháztörténeti és vallásszociológiai ténnyé vált, hogy az 1901. január 1-jén útjára indult mozgalom azóta a világtörténelem legnagyobb keresztény ébredését és megújulását hozta el. Ez az ébredés, amely ma is tart, ha szellemi intenzitásában nem is, létszámában már eddig messze felülmúlta még az apostolok tevékenysége nyomán az első századok Római Birodalmában végbement szellemi forradalmat is, amelyben megszületett a kereszténység, s amely minden későbbi újjáéledés legfőbb mintája lett.

A mozgalom alaptétele lett Jóel próféta kijelentése, amely szerint: „lészen az utolsó napokban, azt mondja az Isten, kitöltök az én Szellememből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És az én szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Szellememből és prófétálnak” (Apostolok cselekedetei 2,17–18).

A pünkösdi irányzathoz tartozó gyülekezetek Magyarországon 1924 óta működnek, amelyek száz százalékban elfogadják a Biblia hitelveit. Jelenleg 500-650 millió főre tehető a pünkösdi-karizmatikus mozgalom létszáma, mely folyamatosan dinamikusan növekvő.

Hittörekvései a Biblia tanításához való visszatérés, a tiszta evangélium hirdetése, az egyház anyagiasodásának visszafogása mellett a közösségi hitéletet is tartalmazzák.

Története

[...] A hagyományos, klasszikus független pünkösdi gyülekezetek 1907 és 1932 között jöttek létre a világ különböző pontjain. [...] Ebben az időszakban jelent meg a pünkösdi ébredés Magyarországon is, ahol a Viharsarokból kiindulva terjedt erőteljesen. A békéscsabai Esti Újság már 1913 márciusában hírt adott egy helyi közösség működéséről. A magyarországi munka élvonalában működők között meg kell említeni Mihók Imre és Rároha Dávid nevét. [...]

A mozgalom néhány évtized alatt világméretűvé szélesedett, és mára a kereszténység történelmének legnagyobb kiterjedésű evangelizációs sikereit érte el. A statisztikai adatok szerint az 1975–85-ös évtizedben például növekedési rátája 157%-os volt, miközben a többi keresztény felekezet és nagy világvallás (egyenként) maximum 1–12%-os szaporodást könyvelhetett el. Az 1901-ben „nulláról induló” mozgalom 1987-re az összkereszténység 21%-át tette ki, és növekedése azóta is exponenciális. A pünkösdi jellegű gyülekezetek száma a világon meghaladja a 150 milliót.

[...] A pünkösdi-karizmatikus mozgalom Magyarországon is több gyülekezetből, közösségből, és felekezetből tevődik össze. Napjainkban igazából helyesebb mozgalmakról beszélni. Ezek teológiájukban és ökumenikus nyitottságukban jelentősen különböznek. Pl. a Wineyard mozgalom jóval közelebb áll a konzervatív evangéliumi vonalhoz, mint a hit /Word faith/ mozgalomhoz.

{Szorgalmi feladat: keresd meg a Wineyard gyülekezetet Magyarországon!}

 

Hitnézetei

[...] A hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, a remélt dolgok valósága (zsidókhoz írt levél 11.1). Biztos tudás arról, hogy amit Isten Igéje mond, az mindig, minden körülmények között igaz és megvalósul.

Hit nélkül lehetetlen Istennel személyes közösségre lépni, Tőle áldást nyerni. A bibliai hit alapvetően Isten ajándéka, ami által az ember Isten igazságának részesévé válik.

A hit Istennek a Szentlélek kenetével prédikált Igéje hallásából származik. Ezáltal a hallgató szívébe kerül a hit szelleme, amely képessé teszi őt arra, hogy higgyen Isten kinyilatkoztatott igazságaiban. A hit tárgya megvallás által lesz hathatós a hívő életében.

A hitet növelni lehet Isten Igéjének hallása és megvallása, könyörgés, böjt és Szent Szellemmel való ima által.

Az úgynevzett általános hiten kívül, amelynek jutalma az üdvözülés, a Biblia a hitről mint szellemi gyümölcsről is beszél, amely az Úrral való együttélés következménye a hívő életében.

Ezenkívül szól a Szentírás a hit ajándékáról is, mikor valaki egy kritikus helyzetben különleges módon tud hitet gyakorolni Isten Igéjében, és ezt Isten természetfölötti módon megjutalmazza. [...]

 

Gyülekezetek

A klasszikus pünkösdi mozgalomhoz 166 milliónyi hívő tartozik világszerte. Ha hozzászámoljuk a pünkösdi mozgalomra alapuló karizmatikus és újkarizmatikus mozgalmak tagjainak számát is, a pünkösdi mozgalommal ugyanazt (vagy hasonló) evangéliumi felfogást képviselők száma meghaladja a 534 milliót szerte a világon.

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%BCnk%C3%B6sdi-karizmatikus_mozgalom

 

Elfogytak a hívek, eladó a templom

Elfogytak a hívek, ezért eladó a medgyesegyházi református templom - írta a Békés Megyei Hírlap kedden.

A hetven férőhelyes, eredetileg zsinagógának épült templom a múlt század közepén került a református gyülekezethez, ám az utóbbi években egy-két hívőnél több soha nem jelent meg a minden hónap harmadik vasárnapján rendezett istentiszteleteken. A templomban már nincs fűtés, mert elromlott a konvektor, és legutóbb már a világítás sem működött.

Hosszas vívódás után döntött a szórványgyülekezet hitéletének irányítója, hogy akkor tesznek jót az épülettel, ha eladják. A felújítás ugyanis legalább 30 millió forintba kerülne, ám erre nincs pénzük.

Molnár Virág szerint az épületet 4,5 millió forintra értékelték fel, és csak olyan vevő jöhet számításba, aki garantálja, hogy megőrzi az utókornak, és kizárólag kulturális célokra használja. Nagy Béla, a város polgármestere arról tájékoztatta a lapot, hogy a templom az 1800-as évek végén eredetileg zsinagógának épült, s ez volt az eleki járás egyetlen zsidótemploma. A helyi zsidók többsége a második világháborúban a koncentrációs táborokban vesztette életét, így a zsinagóga hívek nélkül maradt.

A református gyülekezet 1951-ben vásárolta meg, s akkor a templom 171 kilogrammos harangját Rákosi Mátyás adományozta a gyülekezetnek. Ezt a harangot megveszi az önkormányzat, mert nem szeretnék, ha máshová kerülne. A képviselők keresik ugyanakkor a lehetőséget, milyen módon tudnák megvenni, felújítani és hasznosítani a templomot is - olvasható a Békés Megyei Hírlap keddi számában.

Forrás: http://nol.hu/mozaik/elfogytak_a_hivek__elado_a_templom

 

 

 

Hogyan újulhat meg bármelyik Egyház vagy gyülekezet?

Hát a megújuláshoz új dolog kell, ahogy a nevében is benne van.

 

Miért van sikere a pünkösdi-karizmatikus mozgalomnak?

Az biztos, hogy mernek valami olyat tenni, ami az emberek számára új.

 

Újnak számít, hogy Isten erővel van jelen, hogy ma is cselekszik csodákat.

Ebből „ki lehet venni” nemcsak azt, ami nem tetszik egy más világnézetű személynek, hanem azt is, ami számára elfogadható vagy legalábbis annak tűnik.

 

Nem szimpatikus a nyelveken szólás vagy a különböző éneklési módok?

Hát azért van többféle mozgalom, mert az emberek egyéni stílusa ott is különbözik.

 

De egyvalami közös csak van: hisznek benne, hogy Isten fog cselekedni, és azt várják is.

Ez az, ami a valódi erősségük! 

 

 

Vajon Magyarországon mely felekezet van elég bátor ahhoz, hogy jurta formájú épületben tartsa az istentiszteletét?

Csak azért, mert az még magyaros is lenne, és még érdekes is.

 

Valami új lenne az Egyházban, gyülekezetben.

Melyik közösség mer leghamarabb kilépni erre a területre?

 

Amerikában van jurta alakú épületben pünkösdi istentisztelet és római katolikus mise is.

Mert a jurta nem egy felekezeté.

 

De a bátorság, valami újnak vállalása – nos, az viszont tényleg többször jellemzi a pünkösdi-karizmatikus mozgalmat, és ez hosszabb távon látszik a sikereiken is.

 

 

 

 

 

Brooksville Assembly of God

Image: Brooksville Assembly of God &#8212; In 2003, Brooksville Assembly of God held its first service in their debt-free Monolithic Dome church that cost $3.8 million.

Brooksville Assembly of God — In 2003, Brooksville Assembly of God held its first service in their debt-free Monolithic Dome church that cost $3.8 million.

Image: Sanctuary &#8212; The Monolithic Dome has a diameter of 176 feet and a height of 58 feet. It encompasses a large sanctuary and foyer.

Sanctuary — The Monolithic Dome has a diameter of 176 feet and a height of 58 feet. It encompasses a large sanctuary and foyer.

Image: Sound and sight &#8212; Porter Falcon of Falcon Audio installed the audio/video equipment.

Sound and sight — Porter Falcon of Falcon Audio installed the audio/video equipment.

forrás: http://www.monolithic.com/stories/brooksville-assembly-of-god

 

St Joseph Catholic Church: A blending of old and new

Image: Architectural blending &#8212; A long wall connects St. Joseph&#8217;s new Monolithic Dome church with the original church, a small, traditional structure that now serves as the Parish Hall. Both the connecting wall and the stemwall of the dome are made of cut face block that looks like brick.

Architectural blending — A long wall connects St. Joseph’s new Monolithic Dome church with the original church, a small, traditional structure that now serves as the Parish Hall. Both the connecting wall and the stemwall of the dome are made of cut face block that looks like brick.

Image: Baptismal font &#8212; Father Monaghan found a local artisan to design and craft a font whose lines and shape complement that of the dome.

Baptismal font — Father Monaghan found a local artisan to design and craft a font whose lines and shape complement that of the dome.

forrás:http://www.monolithic.com/stories/st-joseph

Gyűjtemény: http://100ujgyulekezet.blog.hu/2013/03/01/jurta_40_28_resz_templomok_es_imahazak

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: wikipédia magyarország építészet római katolikus egyház jurta pünkösdi karizmatikus

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr875291005

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása