Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

december 2023
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Devizahitel 40/02. rész – megbocsátás

2013.04.03. 10:36 12nyil

 

MEGBOCSÁTÁS, megbocsátó lelkület – eltörlöm az adósságát (bűnlajstromát) mindenkinek, aki kárt okozott nekem, és többé nem neheztelek rájuk

Megbocsátani = feladni a hamis reményt, hogy lehet jobb a múlt.
Ez az első lépés az olyan jövő felé, amelyet nem árnyékolnak be, nem terhelnek és nem mérgeznek a múlt sérelmei.

Megbocsátás rokon fogalmai: elengedés (adósságé), irgalmasság, könyörület, kegyelem, újrakezdés

Megbocsátás ellentétes fogalmai: elutasítás, elvetés, elítélés 

forrás: http://www.bibliai.com/megbocsatas/

 

MEGBOCSÁTÁS 

Cseri Kálmán: Pasaréti prédikációk

Alapige:Ef 4,32

"Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."


[…] Nem lehet felsorolni azt, hogy milyen sokféleképpen vagyunk képesek vétkezni egymás ellen. És mindenki elkövethet ilyen bűnt, még a házastársunk is. Nem beszélve a volt házastársról. A gyerekek, a szülők, a testvér és az ellenség, a főnök és a beosztott, a szomszéd és a különböző közösségek vezetői, ahova tartozunk, beleértve az egyházat is. Az országnak a felelőtlen felelősei. Bármilyen oldalról és sokszor váratlanul érhet minket ilyen bántás. És óhatatlanul keserűség, vagy rosszabb esetben bosszúvágy ébred az ember szívében. Úgy érezzük, hogy aki megbántott, az adósunk lett. S miközben tiltakozik a lelkünk ellene, mégis ott fortyog bennünk a tehetetlen düh - nagyon szép ez a magyar kifejezés: méreg -, és ez ténylegesen mérgezi az ember életét. Megrontja kapcsolatainkat, tönkreteszi az örömünket, megzavarja az éjszakai pihenésünket, megterheli az idegrendszerünket, és az egyébként is nagy feszültséget értelmetlenül növeli.

Van, aki széltében-hosszában híreszteli az elszenvedett bántásokat. Van, aki hallgat róla, de belül háborog, és esetleg emiatt lyukad ki a gyomra, vagy lesz aritmiás a szíve. Mindenképpen sok kárt okoz ez annak, aki magában tartja.

Ezért tartotta Jézus Krisztus olyan fontosnak azt, és többször visszatért erre, tanított róla, példázatot mondott ennek az érdekében, hogy a megbántott emberek számára van egy óriási nagy lehetőség, ami magunktól nem jutna eszünkbe. Nemcsak az, hogy visszaüssön, nemcsak az, hogy valami módon megtorolja, vagy tehetetlenül fortyogjon, hanem elengedheti a tartozást. Meg lehet bocsátani.

A Hegyi beszéd egyik legmeglepőbb jézusi tanítása ez. Azt mondja: megmondatott a régieknek, hogy ne úgy, mint ahogy Lámek tette, hogy önbíráskodással a többszörösét adta vissza, de még csak az sem kötelező úgy, hogy szemet szemért, fogat fogért, ahogy a mózesi törvény szabályozta ezt, hanem lehetséges, hogy megbocsátotok. Lehetséges, hogy pofon vágnak jobbról, és odatartod a bal orcádat is. Ez teljes képtelenség, embernek ilyen nem jut eszébe. Ilyenre csak az Úr Jézus tudott először is példát adni, aztán tanítást is adni.

Van ilyen lehetőség, hogy megbocsátani, és ennek az alapja az, ahogyan az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Vagyis feltétel nélkül, ahogy Ő megbocsátott.

Éppen ezért azt nézzük meg ennek az évnek utolsó estéjén, hogy a Biblia tanítása szerint mit is jelent megbocsátani, ki tud megbocsátani, és hogyan kell megbocsátani.

Mit jelent megbocsátani?

Azt, hogy egyszer és mindenkorra feladja az ember a megtorlás igényét és jogát. A megbocsátás ellentéte a megtorlás és a bosszú. Az bocsátja meg az ellene elkövetett bűnöket, aki kijelenti: nem tartozol nekem. Mintha megfizetted volna, úgy tekintek rá. Megszűnt a tartozás, nem áll ott közöttünk, és soha többé nem fogom említeni. Mintha nem lett volna. A Biblia így beszél Isten megbocsátásáról.

Éppen ezért világosan látnunk kell, hogy a bibliai megbocsátás nem az érzéseknek a teljesítménye. Még csak nem is az értelmi belátáson alapul, hanem az akarat dolga. A Biblia tanítása szerint a megbocsátás a hívő ember számára engedelmesség. Hitből való engedelmesség. A hívő életben egyébként is világosan látnunk kell ezt a hierarchiát, hogy érzések, értelem és legfelül a hit. (Ez nagyon fontos a szerelemnél is. A szerelem nem valami elemi erő, ami magával sodorja a tehetetlen embert. Az érzései felett uralkodnia kell az értelmének, afelett meg uralkodik a hite, vagyis az Isten igéjének való engedelmessége. Így kerül a helyére aztán minden: a nagyon fontos érzések és az Istentől megvilágosított értelem.)

Ez a megbocsátásnál is így van. Ezért nincs semmi szerepe a megbocsátásban annak, hogy van kedvem hozzá vagy nincs. Ha én Úrnak vallom az én Uramat, akkor engedelmeskedni tartozom neki. Ő azt mondja: bocsássatok meg egymásnak, ahogy az Isten megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Ez a feladat. Akkor lássak hozzá! Isten világosan látja, hogy mi jó mindkettőknek; és Ő ezt a hívőnek mondja, a hívő a hitével ezt meg is értheti, akkor most már az engedelmesség van hátra.

Megbocsátani tehát azt jelenti, hogy kész engedelmeskedni a hívő az ő Urának, és nem lépteti elő önmagát bíróvá, aki ítélkezni akar, sem ügyésszé, aki folyamatosan vádolja a másikat, aki őt megsértette, hanem tudja, hogy ő is ugyanolyan bűnös, mint az, csak ő már kegyelmet nyert bűnös. Neki is le kell ülnie a vádlottak padjára, ahol ugyan kegyelmet kapott Istentől, de ezzel nem kerülhet fölé annak, aki ellene vétkezett.

Ha tehát valaki, aki Istentől már bűnbocsánatot kapott, mégis bosszút forral magában, elégtételt követel, vagy akár csak rosszat mond arról, aki vétkezett ellene, vagy sajnálja és sajnáltatja önmagát, az engedetlen, mert hálátlan azért a kegyelemért, amit ő is érdeme nélkül kapott. Az ilyen hívő önmaga ellen imádkozik, amikor elmondja a Mi Atyánk-ot, hogy tudniillik bocsásd meg a vétkeinket, úgy, ahogy mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.

Egyébként nem önző szempont, ha azt is látjuk, hogy nekünk is jobb, ha megbocsátunk. A megbocsátás felülemeli az embert mindig a helyzeten. A harag és a keserűség lehúz, és nem tud az ember emelkedetten gondolkozni, és helyesen ítélni. Aki haragszik és konzerválja magában a sérelmeket, a keserűséget, az rab. Kényszer gondolatok és kényszer indulatok kínozzák. Aki megbocsátott, az szabaddá válik. Teljesen független attól, hogy ki mit tett ellene, ki mit szól hozzá. Független a maga gyengeségétől is, felülemelte őt önmagán az Úr Jézus. A megbocsátás mindig győzelem önmagunk felett, vagy pontosabban: Jézus győzelme bennünk.

Ki tud megbocsátani?

Leginkább az, aki tisztában van azzal, hogy neki mi-mindent bocsátott meg már Isten. Az nem tartja számon kicsinyesen mások vele szembeni tartozását, aki tudatában van annak, hogy mekkora tartozást engedett el neki Isten. Annak könnyű megbocsátani, aki tudja, hogy egyedül azért kaptunk bocsánatot minden bűnünkre, mert a bűn nélküli Isten Fia, az Isten Báránya, Jézus Krisztus a kereszten elszenvedte a mi igazságos büntetésünket. Akinek ez nemcsak az eszéig, hanem a szívéig hatol, és átjárja az egész lényét, annak a szívében mérhetetlen hála ébred. Az egyszerűen szégyelli magát, ha haragot akarna tartani, és megtapasztalja, milyen gazdag lett a megbocsátásban. Telik neki elengedni mások adósságát, hiszen neki sokkal többet engedett el annál Isten.

Ezért írja itt Pál apostol, hogy ez a mérce: "Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban."

Hogyan kell megbocsátani?

Jézus Krisztus hosszú példázatot mondott egyszer arról, hogy a király milyen nagy adósságát engedte el egyik szolgájának, és az ezek után az utcán fojtogatni kezdte az egyik kollegáját, aki egy kis összeggel tartozott neki. Ennek a záradékaként mondja Jézus, hogy súlyos büntetése lesz mindannak, aki nem tudja szívből megbocsátani azt, amit ellene vétettek. Szívből. Nem felszínesen, nemcsak úgy tessék-lássék, nem egy odavetett hányaveti mondattal, hanem őszintén, megharcolva, egyszer és mindenkorra. És úgy, hogy az soha többé nem választ el attól, aki vétkezett ellene.

És ha nem tudom elfelejteni? - szokták kérdezni az emberek. Elfelejteni nem olyan könnyű, és nem lehet parancsra elfelejteni sérelmeket. Elhatározom, hogy mától kezdve nem jut eszembe többé. Ez butaság. Eszembe fog jutni. De az igazi megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem jut többé eszembe, hanem ha eszembe jut, az sem mérgezi a kettőnk kapcsolatát. Nem áll ott közöttünk, és amiatt nem lesz más a véleményem arról a másikról, és nem rontja el a kedélyemet sem.

És ha nem kér bocsánatot? Akkor is meg kell bocsátani. Ha a megbocsátás az akarat dolga, akkor ez független attól, hogy ő mit kér és mit nem kér. Lehet, hogy ő nem is látja bűnnek azt, amit ellenem elkövetett, csak én szenvedek miatta. Azt előbb-utóbb meg kell látnia, de nem a sértett fél alkalmas arra, hogy meggyőzze őt erről. Majd valaki megvilágosítja neki, vagy Isten rávezeti. Ez a legmeggyőzőbb. Függetlenül attól, hogy kér bocsánatot vagy nem, a független szabad ember képes és kész megbocsátani ezt is. És soha többé nem emlegeti.

Van egy szellemes, talán túlságosan hétköznapiasan fogalmazott angol közmondás, amiben nagy igazság van. Így hangzik: ha eltemettél egy kutyát, ásd el vele a farkát is. Miért? Mert amíg az kilóg, újra elő lehet rángatni. Még ha bűzlik, akkor is. És ó, de sok kárt okozunk az ilyen kutyafarkakkal. Az ismét felhánytorgatott sérelmekkel, amiket állítólag megbocsátottunk, de nem ástuk el a farkát is.

Arról, ahogyan Isten megbocsát nekünk, a Biblia azt mondja: Ő nem emlékezik meg többé a mi bűneinkről. Nincs a Bibliában ilyen, hogy elfelejti a bűneinket. Isten nem felejt, az emberi tulajdonság. De noha nem felejtette el, nem emlegeti soha többé. Mintha nem történt volna. Ilyen képeket használ maga Isten, amikor a bűnbocsánat komolyságát, radikalizmusát tanítja a benne hívőknek, hogy mint ahogy a szél elfújja a felhőt, volt, nincs, azt nem lehet újra összetákolni. Vagy azt mondja: a ti bűneiteket a tenger fenekére vetem. És az ott leül, és soha többé onnan senki ki nem halászhatja. Nem emlékezik többé a bűneinkre. Ezt a képességet kell elkérnünk Istentől, és ezt viszont Ő adja, hogy a megbocsátott bűn ne befolyásolja többé két embernek vagy csoportnak a kapcsolatát.

A Biblia arról is beszél, hogy aki nem akar megbocsátani, az megreked a hit útján. Mert ökölbe szorított kézzel nem lehet sem imádkozni, sem kezet fogni, sem simogatni, sem ajándékot elfogadni, sem ajándékot továbbadni. Ezért tartja olyan fontosnak Isten igéje, hogy ha néha ökölbe rándul is a kezünk, mert olyan váratlan rúgás vagy ütés ért bennünket - és ennek ki vagyunk téve mindnyájan -, tanuljuk meg kisimítani az öklünket, esetleg a másikkal összekulcsolni, vagy áldásra kinyújtani. Jézus ilyen hajmeresztő parancsokat ad: aki rólatok rosszat mondott, arról ti mondjatok jót. Aki nektek ártott, azzal tegyetek jót. És aki üldöz és kellemetlenkedik, azért tanuljatok meg imádkozni. A megbocsátásnak ilyen magas iskolájába segíti el az Úr Jézus azokat, akik készek neki engedelmeskedni.

Azzal tisztában kell lennünk azért, és itt semmit ne idealizáljunk (a Biblia nem romantikus olvasmány, hanem nagyon is a valóság talaján áll), hogy aki ellenünk vétett, annak a vétkét nem szabad kisebbítenie a sértettnek. És főleg a megbocsátás nem azt jelenti, hogy igazolom az ő vétkét, vagy azt mondom: á, semmi, semmi. Az igenis fájt, rosszul esett, kárt okozott. De ugyanilyen komolyan veszem azt is, hogy elengedtem az adósságot, és megbocsátottam neki.

Boldog tapasztalata minden embernek, aki ezt gyakorolja, hogy a kölcsönös megbocsátás, amire például egy házasságban lehet példa, mennyire megerősíti két embernek vagy két közösségnek a kapcsolatát. Hogyan növeli a bizalmat a másikban, amikor nem két egymást vádoló ügyész áll szemben egymással, hanem az igaz Bíró előtt két kegyelmet talált bűnös, akik mindketten bocsánatra szorultak, bocsánatot kértek és kaptak, és ezek után így kezdhetnek újat. De ennek is őszintének kell lenni, úgy ahogy Jézus mondta: szívből.

Ne feledjük el, hogy a Biblia tanítása szerint a megbocsátás nem alkalmi hőstett, hanem életforma. Folyamatosan meg kell bocsátanunk. Aki folyamatosan Isten kegyelméből él, akiben friss az, hogy egy napomat sem tölthetném el az Ő irgalmas bűnbocsátó szeretete nélkül, annak nem esik nehezére elengedni mások adósságát. Az tud irgalmas lenni. Mert ilyen fontos jelzőket sorolt fel itt az apostol: "legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban."

Isten nekünk feltétel nélkül bocsátott meg. Nem azt mondta: majd, ha megjavulsz, akkor megbocsátom az előzőket. Vagy: ha valami bizonyságát adod a jó szándékodnak, hogy valameddig juss el saját erőből is, utána majd kapsz felülről való erőt. Nem! Ő a bűnbánó bűnösnek feltétel nélkül ad bocsánatot, és ezt várja tőlünk is.

Ezért mond Jézus ilyen nagy számokat: Péter azt hitte, valami nagyon nagyot mondott, mikor azt kérdezte: még hétszer is meg kell bocsátani annak, aki engem megbánt? Jézus azt mondta: á, nem! Hetvenszer hétszer is. Végtelen sokszor. Erre ember a maga erejéből képtelen. Egyebek között ez is odakényszerít minket a mi Megváltónkhoz, mert Jézus viszont képessé tud tenni ilyen magunkfajta embereket.

Hadd fejezzem be egy megrendítő történettel, amit valahol olvastam. Valahol Dél-Amerikában történt, hogy két ellenséges törzs állandó harcban állt egymással, és mivel a vérbosszú kötelezte őket, nem ért véget az öldöklés. Már-már az a veszély fenyegetett, hogy kiirtják egymást. Legalábbis nagyon sok fiatal férfi esett áldozatul ennek a szörnyű gyilkolásnak. Voltak már keresztyének is közöttük, és ezeknek elviselhetetlen volt, hogy nem tudják leállítani ezt az öldöklést.

Egyszer sikerült elérniük, hogy leültek a felelősök, és nagy béketárgyalásba kezdtek, mert józan ésszel mindkét társaság látta már, hogy ez oda vezet, hogy kipusztítják egymást, ennek valóban nincs értelme. De az utolsó mindig azt mondta: ezt nem lehet megtorlás nélkül hagyni, a vérbosszú kötelez. Lényeg az: megegyeztek, hogy itt most lezárjuk. Innentől új kezdődik, és abbahagyjuk ezt az ostoba öldöklést. Ahogy megegyeztek, eldördült egy lövés. Az emberek megijedtek: ilyen rövid életű volt a béke? Kit talált el? De nem szólt senki. Jaj, de jó! Akkor mégis csak megpróbálunk békességben élni.

Feloszlott a népgyűlés, hazaindult mindenki. Kiderült azonban, hogy az egyik törzsfőnöknek a fia, egy fiatal keresztyén nem tudott felállni. Őt találta el a lövés. Az apja ráförmedt: miért nem szóltál, mikor kérdezték, legalább akkor mindenki láthatta volna, hogy most mi következünk. A fiú csak ennyit mondott: éppen ezt akartam elkerülni, hogy mi ne következzünk. Valakinek kell utolsónak lenni. Valahol meg kell állítani a vérengzést. Kell lenni olyannak is, hogy nem követi megtorlás a sérelmet.

Mi tudunk valakiről, aki úgy halt meg, hogy nem követte megtorlás azt, hogy meggyilkolták. Ő, amikor rabszolgahalállal a keresztre feszítették, még ott is azokért imádkozott, akik meggyilkolták: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Még ott is az ellenségeit mentegette. Jézus Krisztus a benne igazán hívőknek ezt a lelkületet, ezt az erőt, és ezt a lelki gazdagságot tudja adni, hogy tudnak elengedni tartozásokat, hogy vége legyen az öldöklésnek.

Hadd fejezzem be egy közismert versidézettel. Villonnak a Haláltánc balladája Faludy György szép fordításában így fejeződik be:

- A földbe térünk mindahányan,
s az évek szállnak, mint a percek,
kiontott véred harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

És akkor mi is tudunk majd irgalmasok lenni. […]


forrás: http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=222

 

 

 

 

 

Derek Prince – A megbocsátás

 

A MEG NEM BOCSÁTÁS KORLÁTAI

 

A meg nem bocsátás egy olyan luxus, amelyet egy keresztény nem engedhet meg

magának. Sok keresztény életében vannak olyan korlátok, amelyek visszatartják őket, hogy átéljék a kiteljesedést, a megelégedést, a békességet, a gyógyulást és Isten megsokszorozott áldásait. […]

 

„Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, a ki számot akart vetni az õ szolgáival.

Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, a ki tízezer talentummal volt adós.

Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, a mije volt, és fizessenek.

Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot is elengedte néki.

Kimenvén pedig az a szolga, találkozott eggyel az ő szolgatársai közül, a ki száz dénárral volt néki adós; és megragadván azt, fojtogatta, mondván: Fizesd meg nékem, a mivel tartozol.

Leborulván azért az ő szolgatársa az õ lábai elé, könyörgött néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

De õ nem akarta; hanem elmenvén, börtönbe vetette őt, mígnem megfizeti, a mivel tartozik.

Látván pedig az õ szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodtak; és elmenvén, mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek.

Akkor előhívatván őt az õ ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:

Nem kellett volna-e néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, a miképpen én is könyörültem te rajtad?

És megharagudván az õ ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik.

Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az õ atyjafiának, az õ vétkeiket.” (Mt 18, 23-35)

 

A MEG NEM BOCSÁTÓ SZOLGA

 

Ha visszafordulunk a Máté 18,23-35-ig tartó igerészhez, ott találjuk a meg nem bocsátó szolga példázatát. A fejezet utolsó verse világosan megmutatja számunkra, hogy Jézus itt gyakorló keresztényekre utal. A példázatban az első szolga tízezer talentummal tartozott, a mai számítások szerint kb. 6 millió dollárral.

 

Mivelhogy képtelen volt fizetni, börtönbe kellett volna mennie. De ő elnyerte urának irgalmát, aki megbocsátott és elengedte neki a tartozását. De ahogy ő kiment, talált egy szolgatársat, aki ugyanezen számítások szerint kb. 1000 dollárral volt adósa.

 

- Fizess nekem! - követelte a szolgától.

- Nem tudok - válaszolta a másik.

- Nos, hát, akkor én börtönbe csukatlak téged. - Várj, ki fogom fizetni, megszerzem az 1000 dollárt, ki fogom fizetni.

- Nem - mondta. - Ha nem tudsz fizetni, mész a börtönbe.

 

Természetesen a többi szolga rettenetesen megdöbbent, és elmentek és elmondták az uruknak:

 

Ismered azt a szolgát, akinek te elengedtél hatmilliót! Rögtön, ahogyan kiment a te hivatalodból, találkozott egy szolgatársunkkal, aki 1000 dollárral tartozott neki, amit nem tudott megfizetni, és ezt az embert ő börtönbe záratta.

 

És a Biblia azt mondja: A szolga ura haragra gerjedt. És miután hívatta őt és kérdezősködött, hogy mi történt, azt mondta: Te gonosz szolga. És kiadta a parancsot:

Adjátok át a hóhéroknak, amíg mindent ki nem fizet, amivel tartozik. És az utolsó vers így szól:

Ekképpen cselekszik majd az én mennyei Atyám veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

 

Hadd mutassak rá két fontos tényre.

 

Először: ha valaki nem hajlandó megbocsátani, az gonoszság. Az Úr mondta: Te gonosz szolga. A meg nem bocsátás nem csak bűn, gonoszság is.

Másodszor: a meg nem bocsátó szolgát átadták a hóhérok kezébe. És az Úr ezt mondja:

Ugyanígy cselekszik veletek az én mennyei Atyám is. Te keresztény! Ha te nem bocsátasz meg, ha te nem bocsátod meg a te atyádfiának az ő vétkeit szívedből, bármilyen kárt, bármilyen sértést, bármilyen adósságot, az Úr Jézus mondta: Isten ugyanúgy fog bánni veled, ahogyan az úr bánt a meg nem bocsátó szolgával, vagyis: átad a hóhéroknak. […]

 

 

IMA ÉS MEGBOCSÁTÁS

 

Az Úr imája, a Miatyánk minden hívő keresztény számára minta. Jézus azt mondja az ő tanítványainak, mikor megkérdezték őt, hogyan imádkozzanak: Ti azért így imádkozzatok!

Ezt úgy értem, ez azt jelenti, hogy ez minta, nem pedig azt, hogy nekünk ugyanazokat a szavakat kell szükségszerűen használnunk. A lényeg az, hogy az Úr imájába foglalt elvek változhatatlanok.

 

Jézus azt mondja, hogy így imádkozzunk: ... bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Te nem tudod ezt megváltoztatni. Te ugyanabban a mértékben kérhetsz bocsánatot Istentől, ahogyan megbocsátasz másoknak, nem jobban. Ha te nem bocsátasz meg másoknak, Isten sem bocsát meg neked. Ez az egyedüli része a Miatyánknak, amelyről Jézus szükségesnek látta, hogy még hozzátegyen.

Máté 6,14-15:

Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát nektek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

 

Azt akarom mondani - olyan hangsúlyosan és világosan, ahogy csak tudom -, ha van

valaki, akinek te nem bocsátottál meg, ne csald magadat: neked nincs Istentől bocsánatod. Ez minden problémádnak a forrása. Neked nincs teljes bűn-bocsánatod.

 

A Márk 11,23-25-ben Jézus nagy szavakat mond:

Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

 

Újra! Nincs ennél nagyobb hatalom, ez minden hatalom, amire szükség van. A következő versben még ehhez hozzáteszi:

Azért mondom nektek: Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz nektek.

Ti azt mondjátok: csodálatos! De várjatok egy percre. A 25-26. vers ezt mondja:

És mikor imádkozva megálltok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

 

Ez teljesen világos. Az angolban: ha bárki ellen panaszotok van, bocsássatok meg. A „bárki ellen panasz" senkit és semmit nem hagy ki. Ha panaszotok van bárki ellen, én nem hiszem, hogy készek vagytok a mennyre. Bár nekem nincs utolsó szavam ebben a dologban, de nem tudom megérteni, hogyan juthatna valaki a mennybe, akinek a bűnei nincsenek megbocsátva. És nagyon világos: ha te nem bocsátottál meg másoknak, neked sincs megbocsátva.

 

Szeretném, ha észrevennétek az Efézus 1,7-ben, hogy a megváltás együtt szól a megbocsátással:

Akiben van a mi váltságunk, az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

 

Más szavakkal: ha minden bűnt meg bocsátottal, akkor megvan neked a megváltás teljes joga, de ha van valahol megbocsátatlan bűnterületed, akkor nincs meg a teljes megváltásod joga. Viszont, ha megvan a teljes megváltottságod joga, akkor az ördögnek nincs ereje rajtad és nincs helye benned. Ha tehát bárhol benned működik a megváltás joga, az ördög tud erről.

 

Tudja, hogy ha megbocsátatlan bűn van az életedben, neki joga van hozzád, és nem tudod őt kiverni. Kiálthatsz őrá, ráronthatsz, kérheted a prédikátort, hogy imádkozzon, de ha legális joga van, hogy ott legyen, semmi sem tudja őt onnan kiűzni. Ezért nem lehet szabadulásod addig, amíg szabad szívből meg nem bocsátottál mindenkinek, aki ellen bármi panaszod volt.

 

Mi a Miatyánknak az utolsó kérése? A szabadulás kérése. Szabadíts meg bennünket a gonosztól! Ez a megfelelő fordítás. De nincs jogod imádkozni ezt az imát addig, amíg nem imádkoztad azt:

Bocsásd meg a mi vétkeinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Ha egyszer a megbocsátás kérdése el van rendezve, a szabadulás már nem probléma. Emlékezz erre: ha nem vagy megbocsátó szellemben és magatartásban bárki felé, akkor az ördögnek legális helye van a te életedben. […]

 

forrás: http://www.etek.hu/ekonyvtar/dp/megbocsatas.pdf

 

 

Máté 18,21-22

"Uram, ha vét ellenem embertársam, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer? 

Mondom neked - felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer."

 

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország pénz biblia megbocsátás derek prince

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr475190275

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása