Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

május 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Prófécia beteljesedése (folyt. köv.)

2013.03.19. 13:54 12nyil

Hatalmas villám csapott a Szt. Péter-bazilikába – miután lemondott a PÁPA

Tegnap lemondott XVI. Benedek pápa, majd a bejelentést követő pár órán belül egy hatalmas villám csapott a Szt. Péter-bazilikába.

Mindenki meglepődött a világon, mert ilyenre még nem volt példa, hogy egy pápa így lemondjon a székéről. A 85 éves pápa a megromlott egészségi állapotára hivatkozva hagy fel a szolgálatával.

Most sokan égi jelről beszélnek vatikáni hírek tekintetében, hiszen egy hatalmas villám csapott a katolikus egyház központjának számító Szent Péter bazilikába. Pápa lemondására 600 éve nem volt példa, ezért sokan máris baljós jelet mondogatnak.

Angelo Sodano bíboros, volt szentszéki államtitkárnak, a bíborosi kollégium vezetője azt mondta, hogy a Pápa lemondása olyan mint a  ”derült égből villámcsapás”

forrás: http://hir.ma/bulvar/hatalmas-villam-csapott-a-szt-peter-bazilikaba-miutan-lemondott-a-papa-keppel/34476

 

 

A.) A Malakiás-lista

 

A Malakiás-lista a Katolikus Enciklopédia meghatározása szerint „rövid profetikus előrejelzéseket tartalmaz”. A dokumentumban az 1143-ban elhunyt II. Ince után trónra lépő 111 pápáról szerepel egy-egy rövid latin nyelvű mottó. Az utolsó pápára vonatkozó, 112. mottó helyett egy tömör apokaliptikus szöveg olvasható, amely a katolikus egyház, pontosabban a Vatikán pusztulását jövendöli (lásd keretben).


Malakiás ír püspök 1139-ben utazott Rómába, hogy felkeresse II. Ince pápát. Az ír főpapról kortársai úgy tartották, hogy profetikus képességekkel rendelkezik. A hagyomány szerint Malakiás Rómába érve, amikor meglátta az Örök Várost a környező dombokról, extázisba esett és egy látomás jelent meg neki, amelyben elvonult előtte a jövőben uralkodó 112 pápa. A látomás nyomán vetette papírra a pápákra vonatkozó latin nyelvű listát, majd átadta II. Incének, aki elzáratta azt a vatikáni titkos archívumba. 


Az irat létezését több mint 400 éven keresztül titokban tartották, míg 1559-ben egy Benedek-rendi történész, Arnold Wion nyomtatásban is kiadta a Malakiásnak tulajdonított dokumentumot. A lista több évszázados eltűnése miatt természetesen sokan megkérdőjelezték hitelességét, köztük Menestrier jezsuita szerzetes is, aki azt állította, hogy a jövendöléseket egy korabeli pápajelölt, Simoncelli kardinális hamisította, hogy ezzel növelje – eredménytelenül – megválasztásának esélyeit. Mások az ismert XVI. századi látnoknak, Nostradamusnak tulajdonítják a szerzőséget, annak alapján, hogy az asztrológiában és az egyiptomi mágiában is jártas francia jövendőmondót szintén foglalkoztatta a pápaság jövője. A katolikus teológusok és egyháztörténészek – így a Katolikus Enciklopédia is – általában elfogadták a lista eredetiségét. A szkpetikusok is elismerik, hogy a lista nyilvánosságra kerülése óta eltelt közel 450 évben trónra lépő pápák közül számos egyházfőre jól ráillett a vonatkozó latin nyelvű szimbolikus jellemzés. 


A hosszú felsorolás II. Ince utódjával kezdődik 1143-ban. A mottók – ahol a történeti feljegyzések lehetővé teszik az azonosítást – általában az egyházfők címerjelképeire vagy születésük helyszínére, illetve uralkodásuk valamely jelentős eseményére utalnak. A korban hozzánk közelebb eső egyházfők, különösen a 20. századi pápák esetében több lehetőség kínálkozik a jövendölések azonosítására.

1903-ig uralkodott XIII. Leó, aki Malakiás listáján a 102. pápa. A rá vonatkozó mottó („lumen in coelo” – „fény az égben”) a Leó pápa címerét díszítő fényes üstökös motívumára utalhat. Őt Giuseppe Sarto bíboros követte a vatikáni trónon, akit X. Pius néven 1903-ban koronáztak pápává. Malakiás az ő uralkodását „lángoló tűzként” („ignis ardens”) jellemzi.

A szimbólum az értelmezések szerint arra utalhat, hogy Pius halálának évében, 1914-ben tört ki az I. világháború. A történelem addigi legnagyobb pusztítását hozó éveiben, 1914 és 1922 között XV. Benedek volt a római katolikus egyház feje. Az európai háborúnak és az oroszországi forradalmaknak több mint tízmillió katolikus áldozata volt, és a kataklizmák túlélői közül is sokan elfordultak az egyháztól. Talán erre utalhat a XV. Benedek pápára vonatkozó mottó: az „elnéptelenedett vallás” („religio depopulata”).

Mivel a Malakiás által adott jellemzések a római katolikus egyház szemszögéből értékelik az egyes pápákat, ez – mint a következő két egyházfő esetében is – nem feltétlenül esik egybe a történészek véleményével. 1922-ben lépett a vatikáni trónra XI. Pius pápa, aki Malakiástól a „rendíthetetlen hit” („fides intrepida”) jellemzést kapta. Pius tizenhét évig tartó uralkodása alatt konkordátumot kötött Benito Mussolinivel és Adolf Hitlerrel, amivel a katolikus egyház helyzetét igyekezett megerősíteni.

XI. Piust az 1939-ben XII. Pius néven trónra lépő Eugento Pacelli követte. A németországi nunciusként, majd a vatikáni diplomácia vezetőjeként tevékenykedő Pacelli az „angyali pásztor” („pastor angelicus”) jellemzést kapta Malakiástól. A második világháború alatti hallgatása miatt sokak által bírált pápát katolikus méltatói kiemelkedő spirituális képességeiért és diplomatikus vezetői tevékenységéért tartják érdemesnek az „angyali pásztor” címre.

Az 1958-ban elhunyt XII. Piust az egyháztörténelem egyik legnépszerűbb pápája, XXIII. János követte, akit az ír püspök „pásztor és tengeri hajós” („pastor et nauta”) mottóval azonosított. Giuseppe Roncalli megválasztása előtt a tengeri kikötőváros, Velence püspöke volt. XXIII. János pápa hívta össze a II. vatikáni zsinatot, és az ő nevéhez fűződik a század egyik legjelentősebb egyházi dokumentuma, a „Pacem in Terris” kezdetű enciklika. Malakiás listáján a 108. pápa a „virágok virága” („flos florum”) elnevezést kapta.

Az 1963-ban megválasztott Montini milánói érsek címerét három hercegi liliom ékesítette, és általában ezzel azonosítják a VI. Pál néven 1978-ig uralkodó pápát. Félhold és napfogyatkozás A modern kori pápaság történetének legrövidebb ideig uralkodó egyházfője az 1978-ban megválasztott Albiano Luciani kardinális volt, aki I. János Pál néven 34 napig töltötte be ezt a tisztséget. Őt a Malakiás-lista előrejelzése a „félholdból származó” („de medietate lunae”) mottóval jellemzi. Ez arra utalhat, hogy I. János Pál 1978. augusztus 26-án félhold idején lépett trónra, és pápasága egy hónappal később szintén félholdkor ért véget.

Egy másik elmélet szerint a mottóban szereplő „félhold” kifejezés az iszlám világban történő jelentős eseményt vetítette előre. Ez az esemény az 1978. szeptember 17-én aláírt Camp David-i egyezmény, Izrael és Egyiptom békemegállapodása lehet, amely I. János Pál uralkodása alatt jött létre. A 110. pápa Karol Wojtyla, Krakkó érseke, aki 1920. május 18-án a feljegyzések szerint egy napfogyatkozás idején született a lengyelországi Wadowicében.

Mivel az erre a pápára vonatkozó jövendölés („de labore solis”) egyik lehetséges fordítása „a napfogyatkozásból származó”, általában ezzel szokták azonosítani a II. János Pálra vonatkoztatott mottót. A latin mondat egy másik lehetséges értelmezése a Nap alatt végzett fáradságos munkára utal. E fordítás szerint az egyháztörténelemben példátlanul sokat utazó, nyolc nyelven beszélő, íróként is jelentőset alkotó II. János Pál pápa „a Nap alatt fáradozó” egyházfő.

Az „olajfa dicsősége” („gloria olivae”): ez a mottója Malakiás listáján a 111. pápának, aki II. János Pál után lép trónra, és a jövendölés szerint uralkodása az utolsó előtti lesz a pápaság hosszú történetében. Őt – sorszám nélkül – „Petrus Romanus” [Római Péter] pápa követi, akinek idejében az anyaszentegyházat végzetes csapások érik. Az elmúlt kétezer évben nem volt egyetlen pápa sem, aki az első római püspök, Szent Péter nevét vette volna fel, így II. Péter az egyháztörténet utolsó pápája lehet, hasonlóan ahhoz, ahogy a Nyugat-Római Birodalom utolsó császára, Romulus Augustulus is felvette Róma alapítójának nevét.

[…]

Azon katolikusok között, akik hitelt adnak a Malakiás-lista jövendölésének, létezik egy kevésbé apokaliptikus értelmezés is. Eszerint a 111. pápa után egy meghatározatlanul hosszú időszak alatt számos további pápa fog uralkodni, míg a történelem vége, azaz Jézus visszajövetele előtt az egyház az előre jelzett válságos helyzetbe kerül. A jövő ilyen optimistább értelmezői szintén arra hivatkoznak, hogy az utolsó pápa nem kapott sorszámot Malakiás püspöktől, így a próféciába belefér akár egy több száz éves, nem részletezett jövőbeli békeidőszak is.

[…]

Forrás: HETEK, 2002. 11. 15.

 

XX. századi pápák a Malakiás-listáról

sorszám

latin   elnevezés   

értelmezése

kire   vonatkozik
  (uralkodásának ideje)

102.    

lumen   in coelo

„fény   az égből”

XIII.   Leó (1878-1903)

103.    

ignis   ardent  

„lángoló   tűz”  

X.   Pius (1903-1914)

104.    

religio   depopulata  

„elnéptelenedett   vallás”

XV.   Benedek (1914-1922)

105.    

fides   intrepida  

„rendíthetetlen   hit”

XI.   Pius (1922-1939)

106.    

pastor   angelicus  

„angyali   pásztor”  

XII.   Pius (1939-1958)

107.    

pastor   et nauta  

„pásztor   és tengerész”  

XXIII.   János (1958-1963)

108.    

flos   florum  

„virágok   virága”  

VI.   Pál (1963-1978)

109.    

de   medietate lunae  

„a   félholdból”  

I.   János Pál (1978)

110.    

de   labore solis  

„napfogyatkozásból”    

II.   János Pál (1978-)

111.    

gloria   olivae  

„az   olajfa dicsősége”  

a   következő pápa?

112.    

Petrus   Romulus  

„Romulus   Péter”

az   utolsó pápa?

 

Forrás: HETEK, 1990. 03. 20.

 

A Pápákról

A Szent Malakiásnak tulajdonított próféciák közül a leghíresebb a Pápákra vonatkozó. Ez jelmondatokból áll és mind a 112 Pápára vonatkozóan felsorol egyet-egyet, II. Celesztin Pápával kezdődően, akit 1143-ban választottak meg, és egészen a világ végezetéig tartóan, az utolsó pápáig.

Ezek a jelmondatok, amelyek leírják a Pápákat, utalhatnak az országra, amelyből azok származnak, a nevükre, a címerükre, valamilyen tehetségükre vagy bármilyen más, az adott pápára jellemző dologra. Például VIII. Orbán jelmondata: "Lilium et Rosa"; ő firenzei volt, Itáliából, és a város címerénben jelenik meg a Liliom.

Ezek a próféciák egészen a XVI. századig titokban hevertek, amikor a "Lignum Vitae" című könyvében publikálta őket Arnold Wion bencés történész. Cucherat apát (1871) szerint Szent Malakiás 1139 és 1140 között, Rómában írta a próféciáit. Ezidőben II. Ince Pápánál volt látogatóban, hogy jelentse a püspökségében fennálló gondokat. Ekkoriban adta át a Pápának a kéziratot, hogy megerősítse őt a viszontagságai közt. A Pápa a római levéltárban őrizte a kéziratot, ahol egészen az 1590-es felfedezéséig elfeledve állt (Cucherat, "A Pápák utódlása", XV. fejezet).

Az utolsó Pápák

  • #110:      "De labore solis" (A Nap munkája). II. János Pál      (1978-2005).
         Rendkívüli és sokrétű munkát végzett. Születésének és halálának napján      napfogyatkozás volt.
  • #111:      "Gloria Olivae" (Az olajfa dicsősége). XVI. Benedek      (2005-).
         Szent Benedek és XV. Benedek után veszi fel nevét. A Bencéseknek volt egy "Olivetans"      nevű csoportja. XV. Benedek az Első Világháború idején a békéért tett      erőfeszítéseivel tűnt ki.

A JÖVŐRE NÉZVE, MÁR CSAK EGY MARADT A LISTÁN:

  • #112: "Petrus      Romanus" (Római      Péter).
         Ő lesz az utolsó Pápa, mert az uralkodása idején fog eljönni a vég:

„A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, az utolsó pápa) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja táplálni a híveket. Eztán a hét domb városát elpusztítják és a rettegett bíró megítéli a népét. Vége.”

Forrás: http://www.vopus.org/hu/gnozis/profeciak-2012/szent-malakias-es-profeciai.html

 

 

Nos, nem Péter lett a most megválasztott pápa.

Sem úgy, hogy eddig viselte azt a nevet (mint pl. Erdő Péter) sem pedig felvett névként.

Ugyanis I. Ferenc lett a most megválasztott jelölt Jorge Mario Bergogliónak.

Ezáltal megszakadt a Malakiás lista az utolsó előtti és az utolsó pápa között.

Még az is lehetséges, hogy a villámcsapás egy jel Istentől.

 

 

B.) William Branham egyik próféciája

 

-----------------------------------------------------------------------------

A prófétálással kapcsolatban egy olyan testvér, akinek azért volt köze hozzá (kisiklásaitól eltekintve)

William Branham - Életrajzi részlet (köszönet érte Last Sealnak!)Minden új megtérő egy kicsit több időt igényelt tőle, de Billy nem bánta ezt.

Sőt, örült neki. Annyi sokévnyi elutasítás után végre szeretetet és elfogadást talált – mind Jézus Krisztustól, mind a kis embercsoporttól, akik úgy tekintettek rá, mint pásztorukra.

Végre megtalálta a maga helyét az életben, a célt, amiért éljen; és teljes szívéből oda akarta adni magát Krisztus ügyének.1933 júniusában Billy kibérelt egy nagy cirkuszi sátrat, amit egy üres jeffersonville-i telken állítottak fel, és ott készült tartani egy két hetes ébredési összejövetel sorozatot. Az ébredési összejövetel előtti vasárnapon éppen a vasárnapi iskolára készülődött a csarnokban, amikor olyan transzba esett, mint amilyet soha korábban nem tapasztalt meg.


A világot látta maga előtt kiterülni, mintegy világot, és úgy tűnt, mintha valamilyen módon még az idővel is össze lett volna kötve. Barna katonákat látott, amint egyenruhában meneteltek, bajonettjük csillogott a puskáik végén, és aztán ezek a katonák fekete emberekre támadtak, a feketeemberek pedig lándzsával, vasvillával és kaszával harcoltak.

Egy hang szólalt meg Bill háta mögött jobb oldalról, a látóterén kívül eső pontról. Ugyanaz a hang volt, mint ami a nyárfából beszélt neki hét éves korában. Ez a mély, zengő hang azt mondta: „Benito Mussolini megtámadja és elfoglalja Etiópiát. Az a szegényebb ország el fog esni a lépései alatt. Utána Olaszország más országokat is megpróbál elfoglalni, de elbukik ebben, Mussolini pedig gyalázatos halált hal.”

 

Ezután megváltozott a szín. Bill fakózöld egyenruhájú katonákat látott szürkeruhás katonákkal harcolni. Bill harci tankokat és robbanásokat látott, és betonból készült bunkerokat, ágyúkat, lövő árkokat és szögesdrótot. A mögötte lévő hang azt mondta: „Németországból a fiatal osztrák, Adolf Hitler, háborúba vonja be a világot. Amerika is csatlakozik a háborúhoz, és emiatt Franklin Roosevelt-et negyedszerre is megválasztják elnöknek. Németország egy hatalmas betonfal mögé barikádozza magát, és Amerika rengeteg emberélettel fizet majd, hogy áttörhesse ezt a falat. Németország azonban vereséget szenved, és Hitler élete rejtélyesen ér véget.

 

Ezután újra más lett a színtér. Európát látta kifektetve, mint egy térképet, és látta, amint az országot határai elmozdulnak és új politikai területeket jelölnek ki. A hang azt mondta: „Három politikai világnézet küzd ma az uralomért a világban: a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus. Az első kettőből semmi nem lesz, a kommunizmus viszont felvirágzik majd. Figyeld Oroszországot, az Észak Királyát.”

 

Negyedik alkalommal is megváltozott a színtér. Az európai háború kék színnel végződött é visszaolvadt a történelembe. Ehelyett Bill óriási technikai fejlődést látott, amely végigsöpört a világon. Más csodák mellett látott autókat, amelyek tojásdadalakúak voltak, és nagyon kimunkált autópályán haladtak. Még egy olyan autót is látott, amelyiknek nem volt sofőrje (Knight Rider-T. megjegyzése:))). A benne ülők nem is fordultak a szélvédő felé, helyette inkább valamilyen társasjátékot játszottak, miközben az autó elektronikusan vezette önmagát az úton.

 

A hang mindehhez nem fűzött megjegyzést, és a színtér ötödik alkalommal is megváltozott. Bill most hosszú hajú, hosszú ruhás asszonyokat látott, akik plakátokkal meneteltek, szavazási jogot követelve. Aztán amikor megkapták ezt a jogot, látta, hogy egy fiatalembert választanak meg az Egyesült Államok elnökének. Aztán Bill látta, hogy az asszonyok levágják a hajukat. Néhányan közülük nadrágot vettek fel, mások a szoknyájukat vágták rövidre és a blúzaikat szabták egyre szűkebbre, míg végül éppen csak akkora és olyan formájú ruha volt rajtuk, mint a fügefalevelek.

 

Hatodik alkalommal is megváltozott a színtér. Bill látta, amint az Egyesült Államokban egy gyönyörű asszony emelkedett fel, elegáns ruhában. Azonban a szép vonásai mellett valami keménység is volt benne, ami csúnyává tette. Nagy hatalmat kapott és ő uralta a földet nagy hatalommal. Billy jobb oldala felől a hang azt mondta: „Nézz oda még egyszer.”

 

Billy egy kicsit elfordult, hogy a hetedik és végső látványt is megnézze: az Egyesült Államokat látta káoszhoz fogható romokban. A föld tele volt kráterekkel, és mindenütt a hamuhegyek füstjétől lett fekete az ég. Amilyen messzire csak Bill elláthatott, a vidéken nem voltak emberi lények. Aztán a látomás elhalványult.

 

Bill még sokáig ült ott, zsibbadtan és kábultan. Amikor újra képes volt mozgatni az ujjait, a kezébe vett egy tollat és elkezdte leírni a hét látomást, a jelentésükön töprengve, miközben írt.„Mussolini megtámadja Etiópiát…” Ez váratlan fordulat lenne a világeseményeiben. Bill tudott valamit Mussoliniről, mert a férfi gyakran szerepelt a hírekben. Mussolini volt 1922 óta Olaszország teljhatalmú diktátora, és sokan úgy tekintette rá, mint Olaszország nemzeti megmentőjére. A káoszból rendet teremtett abban az országban, ami elszegényedett a világháborúban, megszilárdította Olaszország gazdaságát és helyreállította a méltóságát.

 

A társadalmi reformokat a nélkül véghezvitte, hogy elvesztette volna akár az iparosok, akár a földtulajdonosok támogatását. A közéleti vezetők szerte Európában és az Egyesült Államokban is felnéztek Mussolinire, néha Julius Caesar-hoz, Napóleonhoz és Cromwell-hez hasonlították őt a hatalmas sikerek miatt, amit országa átalakításában és kormányzásában elért.

 

Miért kockáztatná a jó hírnevét Mussolini azzal, hogy lerohan egy olyan országot, mint Etiópia? Adolf Hitlert a németországi Paul von Hindenburg éppen múlt januárban jelölte ki kancellárnak, és ezzel Hitler Náci Pártja került a német politikai élet élére. De hogyan tudna ő az európai népeket háborúba vinni azután, hogy az előző háború is olyan pusztulást és erkölcsi romlást hozott? Senki a világon nem akart egy újabb háborút. Mégis, a látomások soha nem tévedtek.

 

Bill nem értette a világ politikai hatalmait, de újságot olvasott és ezért tudta,hogy Mussolini fasizmusa támogatást nyert Ázsiában és Latin-Amerikában is. A fasizmus elvetette az egyéni szabadság elgondolását, ehelyett azt hitte, hogy az államnak kell szabályoznia a nemzeti életet. Azt a nézetet vallotta, hogy az államot egy olyan dinamikus személynek kell vezetnie, aki felsőbbrendű hatalommal képes irányítani. Bill semmit nem tudott Hitler nácizmusáról. Hiszen az abban az időben még a hírekben sem szerepelt. Valamennyit tudott Oroszország kommunizmusáról, hogy a Kommunista Párt elitje hogyan kezelte a munkások jogait, és hogy a központi kormányzást is szigorúan ők irányították. Az összes erő közül, amely ebben az időben Európában harcban állt egymással, a kommunizmusról volt a legkevésbé hihető, hogy uralmat nyer majd.

 

De megint, a látomások soha korábban nem tévedtek még. És azok az autók, amiket látott! Olyan kecsesek és áramvonalasak voltak! Milyen nagyon különböztek azoktól a dobozhoz hasonló automobiloktól, amik 1933-ban az utakat járták. Milyen csodák lehetnek előttünk, ha a tudomány és a technika ilyen lenyűgöző gépeket képes feltalálni! Ezeket a teljesítményeket azonban lehúzza a világ értékrendjében bekövetkező romlás, amit az asszonyok erkölcsi hanyatlásáról szóló látomás példázott. És mi van azzal a hidegszívű szépséggel, aki egy napon majd uralni fogja Amerikát? Ő tényleg egy asszony, vagy valaki, aki egy hatalmat jelképez? Talán egy női politikai mozgalmat, vagy egy szellemi mozgalmat. Bill azt írta magának zárójelben: (Talán a katolikus egyház.) És végül ott volt az a szörnyű pusztítás. Úgy tűnt, hogy Amerika napjai meg vannak számlálva

Forrás: http://www.hajnalcsillag.net/forum/index.php?topic=5776.0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

C.) Bibliai próféciák

 

I. Dániel

 

1. Dániel álma a szoborról

„Te láttad, oh, király, és íme, egy nagy kép; ez a kép, mely hatalmas volt és kiváló az ő fényessége, előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt.

Annak az állóképnek feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai rézből,

Lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak.

Nézted, amíg egy kő leszakadt kéz érintése nélkül, és letörte azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta azokat.

Akkor eggyé zúzódott a vas, cserép, réz, ezüst és arany, és lettek, mint a nyári szérűn a polyva, és felkapta azokat a szél, és helyüket sem találták azoknak. Az a kő pedig, a mely leütötte az állóképet nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet.” (Dán 2, 31-35.)

 

2. Dániel magyarázata

„Te, oh, király! Királyok királya, kinek az egek Istene birodalmat, hatalmat, erőt és dicsőséget adott;

És valahol emberek fiai, mezei állatok és égi madarak lakoznak, a te kezedbe adta azokat, és úrrá tett téged mindezeken: Te vagy az arany-fej.

És utánad más birodalom támad, alábbvaló, mint te; és egy másik, egy harmadik birodalom, rézből való, a mely az egész földön uralkodik.

A negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas; mert miként a vas széttör és összezúz mindent; bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja.

Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál: a birodalom kétfelé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyagcseréppel.

És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép: az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz.

Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyagcseréppel: azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, minthogy a vas nem egyesül a cseréppel.

És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké.

Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakadt le kéz érintése nélkül, és szétzúzta a vasat, rezet, cserepet, ezüstöt és aranyat: a nagy Isten azt jelentette meg a királynak, a mi majd ezután lesz; és igaz az álom, és bizonyos annak értelme.” (Dán 2. 37-45.)

 

3. A 4 állatról szóló álom

„Belsazárnak, a babiloni királynak első esztendejében álmot látott Dániel és fejének látásait az ő ágyában. Az álmot akkor följegyezte; a dolog velejét elmondta.

Szólt Dániel, és mondta: Láttam az én látásomban éjszaka, és íme, az égnek négy szele háborút támasztott a nagy tengeren;

És négy nagy állat jött fel a tengerből, egyik különböző a másiktól.

Az első olyan, mint az oroszlán, és sas szárnyai voltak. Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember, lábra állíttatott és emberi szív adatott neki.

És íme, más állat, a második, hasonló a medvéhez, és kelt egyik oldalára, és három oldalborda volt szájában fogai között, és így szóltak néki: Kelj fel és egyél sok húst!

Ez után láttam, és íme, egy másik, olyan, mint a párduc, és négy madárszárnya volt a hátán; és négy feje volt az állatnak, és hatalom adaték néki.

Ezek után láttam éjszakai látásokban, és íme, negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős; nagy vasfogai voltak, falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözött mindazoktól az állatoktól, a melyek előtte voltak, és tíz szarva volt néki.

Mialatt a szarvakat szemléltem, íme, másik kicsiny szarv növekedett ki azok között, és három az előbbi szarvak közül kiszakasztatott ő előtte, és íme, emberszemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarvban, és nagyokat szóló száj.

Néztem, míg királyi székek tétettek, és az öreg korú leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú; széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz;

Tűzfolyam folyik és jön ki az ő színe felől; ezerszer ezren szolgálnak néki, és tízezerszer tízezren állának előtte; ítélők ülnek le, és könyvek nyittatnak meg.

Néztem akkor a nagyzoló beszédek hangja miatt, a melyeket a szarv szólt; néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre.

A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk; de ideig-óráig tartó élet adaték nékik.

Láttam éjszakai látásokban, és íme, az égnek felhőiben, mint valami emberfia jőve; és ment az öreg korúhoz, és eleibe vitték őt.

És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála; az ő hatalma örökkévaló hatalom, a mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik.” (Dán 7, 1-14.)

4. A 4 állatról szóló álom magyarázata

„Ezek a nagy állatok, mik négyen voltak, négy király, a kik támadnak e földön.

De a magasságos egeknek szentjei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké.” (Dán 7, 17-18.)

Örökké = a Fiú korszaka (1000 éves királyság)

Örökkön örökké = Az Atya korszaka (Isten mindenben, minden Istenben)

 

Állókép (Dán 2.) - Lények (állatok) (Dán 7.) - Jelentés - 4 erős király

1. Fej - Szárnyas oroszlán - Babilon - Nabukodonozor

2. Mellkas + karok - Féloldalas medve 3 borda szájában - Méd-Perzsa Birodalom - Kürosz

3. Has - 4 fejű és 4 szárnyú párduc - Macedón-görög Birodalom - Nagy Sándor

4. 2 láb - Vasfogak, erős lábak - Görög-Római Birodalom - Július Caesar

5. Lábfej + 10 lábujj - 10 szarv - 10 részből álló államszövetség - Antikrisztus

Kő(szikla) - Öreg korú - A Fiú és az Atya uralkodása - Krisztus

 

Mi a lényeg?

A párhuzamosság és hogy nem látszik – az azóta bekövetkezett - időbetoldás.

Ugyanis nem fejeződött be a történet, hanem félbeszakadt.

 

Erre utal a 70 évhét története is:

„Tudd meg azért és vedd eszedbe:

A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig 7 hét és hatvankét hét van, és újra megépíttetnek az utcák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.

A hatvankét hét múlva pedig kiírtatik a Messiás és senkije sem lesz.

És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe;

és vége lesz mintegy vízözön által,

és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.

És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” (Dán 9, 25-27.)

Itt arról van szó, hogy 70 db 7éves időszak szabatott ki Izrael részére.

Ebből már letelt 69x7 év, de az utolsó évhét még hátravan.

 

Tehát Dániel prófétánál 3 helyen is előjön az, hogy nincs jele annak, hogy Isten be fog toldani valamiféle Kegyelem korszakát (A Szent Lélek korszaka, az Egyházkorszakok ideje).

 

II. Ésaiás

 

„A tehén és medve legelnek, [és] együtt fekszenek, fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik” (Ésa 11, 7.)

„A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere.

Nem ártanak, és nem pusztítnak sehol szentségemnek hegyén; így szól az Úr” (Ésa 65, 25.)

Ésaiás utal a Messiás (a Fiú) korszakára (1000 éves királyság), de nem jelzi Ésaiás, hogy Isten valami folytán a nemzetek felé fog fordulni, és bekövetkezik egyfajta Izraeltől való (ideig tartó) elfordulás.

 

III. Összegzés

 

Dániel a szolgálata során kijelentést kapott az eljövendő időszak eseményeiről.

1. Ahogyan egymás után jöttek a kijelentés elemei, ugyanabban a sorrendben teljesedtek be az életben is később ezek a kijelentések.

2. Nem mindegyik teljesedett be, van amelyik még a mai napig sem.

3. Egyre fontosabb kijelentések jönnek egymás utáni sorrendben.

A perzsa uralomtól nem félni kellett, hanem örülni neki, hiszen Perzsia támogatta a Templom felépítését, és a zsidók hazatérését.

A jeruzsálemi papok tudtak Nagy Sándorról, és fel kellett készülniük az ő eljövetelére, hogy ne legyen kára Isten népének.

A római Birodalom idejének eljövetelére pedig már nem is volt esélye Isten népének, hogy győztes legyen.

4. A legrosszabb van leghátul a sorban: ekkor még majd pénzen sem válthatják meg a zsidók az életüket. (Antikrisztusi üldöztetés)

5. Tehát az első néhány kép arra való, hogy felépítse a hitet a legfontosabb kijelentésre, mely a tragédiák sorában utoljára következik be.

Tulajdonképpen az előző kijelentések fő szerepe, hogy az utolsóra mutasson rá: a legnehezebb megpróbáltatásra.

 

IIII. Branham próféciája

 

A (III)-as, összegzési pontban kifejtett dolgok igazak Branham kijelentésére is:

„A világot látta maga előtt kiterülni, mintegy világot, és úgy tűnt, mintha valamilyen módon még az idővel is össze lett volna kötve.”

1. kép: Mussolini megtámadja Etiópiát (1935)

2. kép: Hatalomra jut Adolf Hitler (Lerohanja Lengyelországot 1939-ben)

3. kép: A fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus küzdelme egymással (2. világháború)

4. kép: Óriási technikai fejlődés (IT-forradalom 1947-től, német gazdasági csoda 1955-től)

5. kép: Női mozgalmak Kennedy megválasztásakor (1960-as évek)

--- ezek tulajdonképpen már beteljesedtek, vagy legalábbis már biztosan elkezdődtek ---

6. kép: „Az Egyesült Államokban egy gyönyörű asszony emelkedett fel, elegáns ruhában.

Azonban a szép vonásai mellett valami keménység is volt benne, ami csúnyává tette.

Nagy hatalmat kapott és ő uralta a földet nagy hatalommal.”

7. kép: „…az Egyesült Államokat látta káoszhoz fogható romokban.

A föld tele volt kráterekkel, és mindenütt a hamuhegyek füstjétől lett fekete az ég.

Amilyen messzire csak Bill elláthatott, a vidéken nem voltak emberi lények.”

A hetedik kép az, ami még biztosan nem következett be.

És most jön az érdekes dolog.

Hogy lehetséges az, hogy az első képek 1935-től fogva szinte azonnal követik egymást, azóta viszont mintha valami hiány lenne.

Több mozgalom is volt azóta az USA-ban.

Lehetett volna arról is prófécia, hogy egy afroamerikai elnök is lesz…

Itt én valami hasonló dolgot vélekedek felfedezni, mint a Bibliában lévő kijelentés-sorozatban:

Azaz várni kell addig, míg az utolsó esemény(ek) beteljesednek, mint ahogy Izraelnek is várnia kell arra, hogy az utolsó évhét (7 év) bekövetkezzen.

(Addig az összes egyházkorszaknak le kell futnia).

 

V. Következtetés

 

Van plusz idő a Messiás eljöveteléig.

Ezt az állítást alá lehet támasztani mind bibliai idézetekkel, mind más keresztény próféciákkal.

 

Szólj hozzá!

Címkék: történelem olaszország dániel prófécia próféta római katolikus római katolikus egyház szolgálati ajándék ésaiás branham USA

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr455148044

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása