Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

június 2024
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hithősök 40/04. rész – Frank és Ida Mae Hammond

2012.03.19. 08:47 12nyil

 

 

 

Frank Hammond a Baylor Egyetemen és a Délnyugati Baptista Teológiai Szemináriumon végezte tanulmányait. 40 éven át volt lelkipásztor és tanító Krisztus testében.

 

 

 

Hammond könyveit – amelyek leginkább a szellemi harccal és a családi kapcsolatokkal foglalkoznak – számos nyelvre lefordították. 1968 óta foglalkoznak szabadulással.

 

 

 

Részletek Frank & Ida Mae Hammond: Disznók a szalonban c. könyvből

 

 

Előszó

 

Nagy hálával emlékezem meg ezen a helyen dr. Derek Prince-ről és a szolgálatomra gyakorolt hatására. […]

 

2. fejezet:

 

Nemrégiben egy újság Billy Graham-ot idézte: „A munkában valamennyire is aktívan részt vevő keresztények tisztában vagyunk azzal, hogy természetfeletti hatalmakkal állunk szemben…. Mi, szellemi munkát végzők, valamennyien tapasztaljuk, hogy embereket démonok tarthatnak megszállás alatt, illetve zaklathatják, uralhatják őket. A szolgáló testvéreknek meg kell tanulniuk Isten erejének használatát, hogy az embereket megszabadíthassák az ördögnek ettől a szörnyű uralmától.”

 

 

3. fejezet

 

Egyes gyülekezetekben ott van a viszály szelleme – rengeteg a viszály a tagok között. Ez a Sátán egyik legfőbb fegyvere. Bedobja a féltékenységet, a versengést. A keresztények felfuvalkodnak, gőgösek lesznek, magukat mások fölé emelik, magukról irreálisan jó véleménnyel vannak. Mindaddig azonban, amíg egymással vetekednek, biztosan nem az ördöggel harcolnak, neki pedig éppen ez a terve, és már a kezében érzi a csatát. […]

 

Más esetben a tanítás maga nem hamis, de az ördög valamiképpen rögeszmévé teszi. Bizonyos csoportok odáig juthatnak valamely részigazság (pl. az üdvösség vagy Krisztus második eljövetele) túlhangsúlyozásában, hogy elmulasztják hirdetni Istennek teljes tanácsát. A gyülekezet ily módon vakvágányra jut.

 

Más démonok abban specialisták, hogy a gyülekezet működése inkább emberi talentumokra és képességekre épüljön fel, semmint a Szentlélek erejére. […]

 

…a Sátán erős szellemi uralkodókat nevezett ki a világ minden nemzete, sőt minden egyes városa és települése fölé. Egyszer Isten egy látomás segítségével leplezte le előttem azt a szellemi fejedelmet, mely azon a településen uralkodott, ahol egy gyülekezet pásztorlásába kezdtem. A látomásban egy hatalmas polipszerű lényt láttam, amint a település fölött lebeg. […]

 

 

14. fejezet

 

Mint ahogy korábban rámutattunk, démonok már magzat- vagy kisgyermekkorban bemehetnek az emberbe…

A következő történetet a feleségem meséli:

Mary… rendkívül hiperaktív volt…

… ezután a skizofrénia szellemének szóltam: Skizofrénia démonai, most ki következtek! Vigyétek innen azt a két ellentétes személyiséget, amit őbenne építetek. Az egyik elvetettségben és önsajnálatban, a másik lázadásban és keserűségben gyökerezik. Egyik sem az igazi Mary. Felszabadítom és eloldom az igazi Maryt, hogy azzá válhasson, akivé őt Jézus eltervezte. […]

 

 

18. fejezet

 

…fájdalom démona, gyere ki Fredből! [...]

Kint volt végre a démon! És a fájdalom – megszűnt!

Csaknem öt év telt el azóta, és Fred a mai napig is tünetmentes.

 

 

20. fejezet

 

„Leggyakoribb démoni csoportosulások:

 1. Keserűség, neheztelés, gyűlölet, meg nem bocsátás, erőszak, düh, harag, bosszúállás, gyilkosság
 2. Lázadás, önakarat, konokság, engedetlenség, alá nem vetés
 3. Viszály, vitatkozás, civódás, érvelés, veszekedés, verekedés
 4. Uralkodás, birtoklási vágy, dominancia, varázslás
 5. Bosszúállás, rombolás, rosszindulat, gyűlölet, szadizmus, sértés, kegyetlenség
 6. Vádlás, ítélkezés, kritizálás, hibakeresés
 7. Elvetettség, elvetéstől való félelem, önelvetés
 8. Bizonytalanság, kisebbrendűségi érzés, önsajnálat, magány, félénkség, szégyenlősség, méltatlanság érzés, alkalmatlanság érzés
 9. Féltékenység, irigység, gyanakvás, bizalmatlanság, önzés
 10. Visszavonulás, duzzogás, álmodozás, fantáziálás, tettetés, irrealitás
 11. Menekülés, közömbösség, sztoicizmus, passzivitás, álmosság, alkohol, kábítószerek
 12. Passzivitás, drukk, közömbösség, kedvetlenség, letargia
 13. Depresszió, kétségbeesés, levertség, elbátortalanodás, vereségérzés, melankólia, reménytelenség, öngyilkosság, halál, álmatlanság, beteges lelkület
 14. Bágyadtság, komorság, terheltség, undor
 15. Aggodalmaskodás, szorongás, félelem, rettegés, rossz előérzet
 16. Idegesség, feszültség, fejfájás, ideges szokások, nyugtalanság, izgatottság, álmatlanság, csapongás
 17. Érzékenység, túlzott öntudat, emberektől való félelem, elutasítástól való félelem
 18. Gyötrés, igazságtalanság, ítélettől való félelem, kárhoztatástól való félelem, vádlástól való félelem, szemrehányástól való félelem, érzékenység
 19. Elmezavar, téboly, őrültség, mánia, szellemi visszamaradottság, szenilitás, skizofrénia, paranoia, hallucináció
 20. Skizofrénia (lásd a 21. fejezetet)
 21. Paranoia, féltékenység, irigység, gyanakvás, bizalmatlanság, gyötrés, félelmek, szembeszállás
 22. Zavarodottság, frusztráltság, következetlenség, feledékenység
 23. Kételkedés, hitetlenség, szkepticizmus
 24. Határozatlanság, halogatás, megalkuvás, zavarodottság, feledékenység, közömbösség
 25. Öncsalás, önhitetés, önámítás, kevélység
 26. Elmebeli kötelékek, zavarodottság, embertől való félelem, kudarctól való félelem, okkult szellemek, spiritiszta szellemek
 27. Elmebálványozás, intellektualizmus, racionalizmus, kevélység, egoizmus
 28. Félelmek (minden fajtája), fóbiák (minden fajtája), hisztéria
 29. Tekintélytől való félelem, hazugság, csalás
 30. Kevélység, egoizmus, beképzeltség, önigazultság, dölyfösség, fontoskodás, arrogancia
 31. Affektálás, színpadiasság, színészkedés, mesterkéltség, kérkedés
 32. Kapzsiság, lopás, kleptománia, anyagi vágy, mohóság, telhetetlenség
 33. Perfekcionalizmus, kevélység, beképzeltség, egoizmus, frusztráltság, kritizálás, ingerlékenység, intolerancia, harag
 34. Versengés, törtetés, érvelés, kevélység, egoizmus
 35. Türelmetlenség, izgatottság, frusztráltság, intolerancia, neheztelés, kritizálás,
 36. Hamis teher, hamis felelősségtudat, hamis együttérzés
 37. Bánat, szomorúság, szívfájdalom, szívtépés, sírás, siránkozás, kegyetlenség
 38. Kimerültség, fáradtság, unottság, lustaság
 39. Erőtlenség (ide bármilyen betegség vagy rosszullét tartozhat)
 40. Halál
 41. Öröklött problémák (fizikai; érzelmi; értelmi; átkok)
 42. Hiperaktivitás, nyugtalanság, űzöttség, kényszerek
 43. Káromkodás, istenkáromlás, durva tréfálkozás, pletyka, kritizálás, intrika, gúnyolódás, lekicsinylés, sértegetés
 44. Kényszerítő démonok és szenvedélyek, nikotin, alkohol, kábítószerek, gyógyszerek, koffein, falánkság
 45. Falánkság, idegesség, kényszerítő evés, neheztelés, frusztráltság, semmittevés, önsajnálat, önjutalmazás
 46. Önvád, öngyűlölet, önkárhoztatás
 47. Bűntudat, kárhoztatás, szégyen, méltatlanság érzés, zavar
 48. Szexuális tisztátalanság, kéjvágy, szexuális fantáziálás, önkielégítés, homoszexualitás, leszbianizmus, házasságtörés, paráznaság, vérfertőzés, prostitúció, nemi erőszak, önmutogatás, frigiditás
 49. Kultuszok, Jehova tanúi, keresztény tudomány, rózsakeresztesség, teozófia, urantia, subud, latihan, Egyesítő egyház, mormonizmus, Bahai-kultusz, unitarizmus, (minden olyan Bibliát és Isten nevét használó páholy, társaság és társadalmi szervezet, amely kihagyja Jézus vér általi engesztelő áldozatát)
 50. Okkultizmus, Oujatáblák (jövendőmondás), tenyérjóslás, grafológia, médiumírás, ESP, hipnózis, horoszkóp, asztrológia, levitáció, jóslás, vízvarázslás (föld alatti vízfolyások varázsvesszővel való kimutatása), tarokkártya, ingázás, varázslás, fekete mágia, fehér mágia, varázsigék, ráolvasás, talizmánok, fétisek stb.
 51. Vallásos démonok, ritualizmus, formalizmus, törvénykezés, tanítási rögeszmék, ámítás, tévtanítások, Istentől való félelem, pokoltól való félelem, üdvösség elvesztésétől való félelem, vallásos túlbuzgóság stb.
 52. Spiritualizmus, szeánszok, szellemi vezetők, halottidézés stb.
 53. Hamis vallások, buddhizmus, taoizmus, hinduizmus, iszlám, sintoizmus, konfucionalizmus stb.

 

 

21. fejezet

 

A skizofrénia rendkívül gyakori probléma. Egyes szakértők véleménye szerint az Egyesült Államokban élő skizofréniás betegek száma jelenleg elérheti az ötven milliót. Ez azt jelenti, hogy minden nyolcadik ember ezzel a problémával küzd. A pszichiátriai intézetek ápoltjainak jó felét a skizofréniás esetek alkotják. Természetesen a betegség kifejlettségi foka igen eltérő lehet, van jó néhány akut eset, míg másoknál a tünetek egészen enyhék. Számos skizofréniás semmiféle szakszerű kezelésben nem részesül, ugyanakkor az ilyen betegek kezelése az elmebetegségek szaktekintélyei számára is zavarba ejtő problémát jelent. A bizonytalanság köde fedi mind az okokat, mind a lehetséges gyógymódokat.

 

A szabadító szolgálat során is gyakran találkozunk a skizofrénia, másként dementia praecox (sérüléses elmezavar) elnevezésű személyiségzavarral, illetőleg a személyiség széthullásával. A hozzánk szabadulásért forduló emberek körülbelül egynegyede skizofréniás tüneteket mutat. Az Úr különleges kegyelme folytán olyan pontos kijelentést adott nekünk ebben a témában, melynek segítségével hatékonyabban tudjuk kezelni az ilyen eseményeket. Minthogy magát a kijelentést feleségem, Ida Mae kapta, megkértem, hogy ezt a fejezetet ő írja meg.

 

Ida Mae Hammond

 

Egy alkalommal egy Sarah nevű hölgy fordult hozzánk és kért szabadító szolgálatot, de több találkozás után sem mutatkozott számottevő eredmény. […]

Egy nap… arra ébredtem, hogy az Úr hangját hallom a szellememben: „Szeretném kijelenteni neked, mi Sarah problémája: Skizofrénia.” […]

Az Úrtól a következő definíciót kaptam: „ A Skizofrénia a személyiség fejlődésének egyfajta zavara, torzulása, illetve széthullása. A szóbanforgó hölgyet nem elég csupán Sarahnak nevezni, hanem Sarah 1-nek és Sarah 2-nek, mert több személyiség lakik benne.”

 

Még mindig ágyban voltam – szinte még aludtam -, az Úr azonban tovább folytatta a kijelentést. Azt mondta, hogy illesszem össze a két tenyeremet, ujjaimat pedig szorosan fűzzem össze. Valahogy így lehet ábrázolni a skizofréniás ember természetét. A két kéz a skizofréniás kettős természetének felel meg, melyek közül egyik sem az igazi én. Ez a két személyiség szorosan egybekapcsolódik. Az Úr így szólt: „A kezed most a skizofréniát okozó démonok rendszerét jelképezi. Ez a probléma ugyanis démonikus eredetű. A démonoknak egy speciális rendszere okozza, melyek Sarahba még egészen fiatal korában hatoltak be…” […]

 

A skizofrénia mindig elvetettséggel veszi kezdetét gyakran még gyermek vagy csecsemőkorban, sőt, nemritkán még magzati állapotban. […]

 

Hangsúlyozni szeretném: a skizofrénia mindig az elvetettségben gyökerezik. […]

 

Természetesen nem lesz mindenkiből, akiben az elvetettség démona van, szükségképpen skizofréniás. […]

 

A skizofréniás személy folyton tépelődik: „Ki vagyok én?” A valódi én identitása összezavarodik vagy teljesen elvész.

 

A skizofréniás ember egyik személyiségének uralkodó démona tehát az elvetettség (lásd az illusztráción a bal kezet). […]

A másik, démonok formálta személyiség a „lázadás” (lásd az illusztráció jobb kezének középső ujját). […]

 

A skizofréniás személy a szó legszorosabb értelmében ennek a két ellentétes erőnek a befolyása alatt áll. […]

 

Így tehát összesen három különböző személyiségből áll össze a kép: az igaziból, az elvetettből és a lázadóból. […]

A démonok ugyanis nem engedik az igazi ént kifejlődni. …

Ezért van szükség egy skizofréniás teljes szabadulásához hosszabb időre – rendszerint hónapokra, de sokszor évekre is. A szabadulásnak a valódi én fejlődésével egyensúlyban kell folytatódnia. Nem szabad elkapkodni, mert az illető támasz nélkül maradhat. Ha egy skizofréniásból hirtelen minden démont kiűznénk, teljesen elveszettnek érezné magát. A valódi énnel való azonosulás időt vesz igénybe. A skizofréniás természet felszámolásával párhuzamosan az igazi személyiségnek ki kell bontakoznia, hogy beléphessen annak helyére. […]

 

Nézzünk meg egy példát, mi történhet, amikor egy skizofréniásban beindul a szabadulás folyamata. Előbb vagy utóbb eljön az a pillanat, amikor meg kell tanulnia egy legális tekintélynek alávetnie magát. Óriási próba előtt áll. […]

 

Neki kell döntenie! […]

 

 

Szolgálatunk során találkoztunk olyan esettel, amikor az öncsalás szelleme egy 13 éves lányt arról győzött meg, hogy ő valójában 19 éves. Ez az idősebb személy más néven is szerepelt. […]

 

A bizalmatlanság és gyanakvás egy idő után odáig fajul a személyben, hogy konfrontálni kezd másokkal. Egy-egy szembeszállási kísérlet után a belülről jövő nyomás egy időre valamennyire enyhül, a megtámadott személynek viszont épp elég munkát ad az okozott lelki sebekkel. A paranoid démonok hatása alatt cselekvő személy meglehetősen érzéketlen arra, hogy milyen sebeket ejt másokban, ezzel szemben hiperérzékeny az ellene irányuló legkisebb vélt vagy valós támadásra.

 

 

 

 

 

Részletek Frank D. Hammond Az elutasítottság legyőzése c. könyvéből

 

Egy evangélista és felesége első gyermeküket várták. Ahogy egyik helyről a másikra utaztak, egymás után kapták a próféciákat, hogy születendő gyermekük fiú lesz, és az Úr hatalmas szolgájává fog felnőni. Néhány ilyen prófécia kiemelkedő szolgálók szájából hangzott el. A gyermek azonban lány lett. […]

 

Svédországban legalizálták a prostitúciót, és más országokra is nyomás nehezedik, hogy bevezessék…! […]

 

Minden negyedik nő és minden nyolcadik férfi szexuális bántalmazás áldozata. Simogatásról, homoszexualitásról, vérfertőzésről és nemi erőszakról beszélek. […]

Feleségemmel együtt több olyan nőnek is szolgáltunk szabadítással, akik gyűlölték a férfiakat, féltek tőlük, nem tudtak megbízni bennük… A férfiakkal szembeni magatartásuk a gyermekkori szexuális bántalmazásra vezethető vissza… apák, nagyapák, nagybácsik és fiútestvérek molesztálása miatt. […]

 

 

Isten a teknősöknek olyan páncélt teremtett, amely megvédi őket. Amikor az ember maga alakítja ki ezt a páncélt, akkor személyiségében is egy teknősre fog hasonlítani. Kemény és áthatolhatatlan lesz. „Többé nem akarom, hogy mások keresztülgázoljanak rajtam és megbántsanak. Szívós és kemény vagyok. Senkinek sem engedem meg, hogy letaposson.” Így maga körül kemény páncélt növeszt, és úgy viselkedik, mint egy aligátorteknős.

 

 

 

 

 

Részletek Frank D. Hammond Démonok és a szabadulás Jézus szolgálata alapján c. könyvéből

 

20 év után, amely alatt aktívan részt vettem a szabadulás szolgálatában, válaszúthoz érkeztem. Hosszú évekig egy helyi gyülekezet pásztora voltam, és igyekeztem egyensúlyban tartani a különböző tanításokat, hiszen Isten teljességét kellett egy helyi csoportnak prédikálnom. Most pedig itt volt az Úr elhívása arra, hogy teljes időben a szellemi harcnak szolgáljak. […]

Miközben az egyensúly iránt érzett felelősségemtől indíttatva imádkoztam, a Szent Szellem szólt a szívemhez: „csak ragaszkodj a szabadulás üzenetének alapkövéhez.” […]

 

A szabadulás alapelveinek megértéséhez a legnagyobb segítséget magának Jézusnak a tanításai és cselekedetei nyújtják. Ezért hozzáfogtam ennek a tanulmánynak a megírásához a szinoptikus evangéliumok alapján. […]

 

A saját életemben is van példa arra, hogy mint egy felkent hívőt, a Szent Szellem az ördöggel való konfliktusba vezetett. 24 órával azután, hogy a Szent Szellem által felkentek a szolgálatra, belekerültem a démonokkal való harcba. Éppen bizonyságot tettem a Teljes Evangéliumi Üzletemberek egyik összejövetelén…

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: biblia démon szabadulás názáreti jézus szabadító szolgálat szolgálati ajándék jeruzsálemi katolikus

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr24325236

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása