Könyvajánló

 

capitalismo.JPG

eleje.bmp

100 új gyülekezet

Társasházi lakás eladó, mely kibővíthető 62m2-ről 100m2-re

Információk a www.megveszem.tuti.hu weboldalon.

Weblink Linkgyűjtemény, Linkek

Facebook oldaldoboz

Naptár

augusztus 2022
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kapitalizmus 40/14. rész - Kft

2011.12.01. 10:39 12nyil

Mit csinál a Kft Afrikában?

 

 

 

 

 

 

 

Javaslatunk: 99%-os valószínűséggel
a legjobb, ha Kft-t alapít

Aki manapság igazán komoly üzletben gondolkodik, az nem alapít egyéni vállalkozást, a felelősségi szabályok pedig a Bt-kkel szemben inkább a Kft-k javára billentik a mérleget. Mielőtt cégalapításba kezd, ismerkedjen meg a különböző társaságformák előnyeivel és hátrányaival.

Korlátolt felelősségű Társaság - Kft.

Előnyök:

+ Korlátolt a felelőssége

+ 500.000 Ft törzstőke minimummal már lehet alapítani

+ Elég nyilatkozni arról, hogy a törzstőkét a pénztárba befizette, sőt ott is maradhat könyvelésileg, 500.000 Ft-ot nyugodtan tarthat a pénztárban.

+ Kft-vel soha nem kell szégyenkeznie. A cégek legnagyobb része Kft formában működik.

+ Alapítása egyszerű, olcsó, lehet szerződésmintásat alapítani (ekkor az illeték csak 15.000 Ft)

+ Lehet egyszemélyes Kft-t is alapítani (most már nincs kötelező könyvvizsgálat)

+ Akárhány Kft-t alapíthat, és ügyvezethet, nincs darabszám megkötés

Hátrányok:

- Egyszemélyes Kft-nél csak akkor jelentheti be alkalmazottként magát a tulajdonos, ha ezt a társasági szerződésbe is beleírja. Viszont a szerződésmintán alapuló társasági szerződésbe ezt nem lehet beleírni. Akkor pedig nem szerződésmintással kellene alapítani a céget, és akkor az illeték 15.000 Ft helyett 100.000 Ft. Lejjebb talál megoldásokat erre a problémára, hogy ne kelljen ennyit fizetni, de alkalmazott lehessen.

 

Mikor alapítson Kft-t?

99%-os valószínűséggel ez az optimális választás Önnek. Szinte mindig.

Ha nem a lenti kivételes esetek állnak fel, akkor nyugodtan alapítson egyszemélyes Kft-t, nincsenek hátrányai, kivéve a fent említett bejelentési problémát.

 

Részletesebb leírás:

Egy személyes Kft

A társaságot egy (természetes vagy jogi) személy is alapíthatja, ilyenkor nem társasági szerződést, hanem alapító okiratot készítenek. 500.000 Ft minimum törzstőkével alapítható.

Előnye:
A cégbírósághoz történő bejelentés előtt elegendő csupán nyilatkozni a törzstőke pénztárba történő befizetéséről és később is ott maradhat könyvelésileg, 500.000 Ft-ot nyugodtan tarthat a pénztárban. Szintén vonzó lehet, hogy már nem szükséges könyvvizsgáló bevonása.

Van azonban egy fontos dolog, amit egy személyes Kft alapításakor szem előtt kell tartani. A tag csak akkor állhat munkaviszonyban a társasággal, ha azt a társasági szerződés kifejezetten megengedi. Ellenkező esetben nem lesz alkalmazott, és elesik minden járulék- és munkabérkedvezménytől. Eddig nem sikerült senkinek sem elmagyaráznia, hogy a törvényalkotónak miért volt olyan fontos ezt elrendelnie. Mutatunk két megoldást is ennek a problémának a megoldására.

Tévedés, hogy az egy személyes Kft tagja korlátlanul felelne a cég tartozásaiért, mindezen előnyök miatt lett az utóbbi időben nagyon "divatos" ez a cégforma.

Egyszemélyes Kft alapítási díja szerződésmintával 12.900 Ft + Áfa, illetéke 15.000 Ft. Akcióban akár teljesen ingyenes.

Több személyes Korlátolt felelősségű társaság

Előre meghatározott összegű (minimum 500 ezer forintos) törzsbetétekből álló törzstőkével lehet alapítani, és a tagok kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétjeik szolgáltatására terjed ki. Alaphelyzetben a társaság kötelezettségeiért a tag NEM FELEL.

Az esetek többségében rendelkezni kell az adott tevékenység végzésére jogosult taggal, munkavállalóval vagy legalább alvállalkozóval. A főtevékenységet alaposan végiggondolva válasszuk ki, mert ez a későbbiekben csak cégbíróság útján, a megfelelő költségek megfizetése mellett módosítható. A melléktevékenységeket ma már az ügyvezető (vagy a könyvelő) egy bejelentéssel is tudja módosítani ingyenesen, ha a társasági szerződésben ezt megengedte.

Fontos kritérium a cég székhelye. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása történik. Székhely lehet a tulajdonos lakása is, ennek előnye, hogy nem jár plusz költséggel, nagy hátránya viszont, hogy ebéd közben csöngethet az APEH, vagy ha elutazik, és nem vesz át néhány levelet, felfüggeszthetik az adószámát. Kisebb vállalkozások esetén mérlegelni kell, hogy érdemes-e az önálló székhely fenntartásának költségeit viselni, vagy gazdaságosabb székhelyszolgáltatásért kis összeget fizetni.

Éljen 4.800 Ft + Áfá-s, hűségnyilatkozat nélküli ajánlatunkkal!

A törvény kimondja, hogy Kft. alapító dokumentációjához ügyvédi ellenjegyzés szükséges, és a cégbíróság is kizárólag erre jogosult, elektronikus aláírással rendelkező ügyvéd által benyújtott cégeket jegyez be. Ügyvéd igénybevétele később is célszerű, különösen nagy értékű szerződések esetén.

Könyvelő alkalmazása természetesen nem kötelező, viszont az alapítás pillanatától nagyon ajánlott! A bejelentések, bevallások elmulasztása sok százezer forintos bírságot vonhat maga után. Bejegyzést követően 15 napon belül be kell jelentkezni több helyre - tehát érdemes azonnal megbízni egy könyvelőt. Mi 9000 Ft + Áfá-tól vállaljuk könyvelését.

Több személyes Kft alapítási díja szerződésmintával 12.900 Ft + Áfa, illetéke 15.000 Ft. Akcióban akár teljesen ingyenes.

Forrás: http://www.kft-alapitas.info/milyencegetalapitsak/

 

 

 

 

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)

 

A korlátolt felelősségű társaság előre meghatározott törzsbetétekből álló, törzstőkével alakuló gazdasági társaság, amelynél a tagok felelőssége a társasággal szemben törzsbetéteik szolgáltatásra és a társasági szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulásra terjed ki.

·               a társaság kötelezettségeiért a tag nem fele

·               egy vagy több tag alapíthatja

·               az alapítók lehetnek természetes vagy jogi személyek

·               a társaság tagjait nem szabad nyilvános felhívás alapján gyűjteni

·               a társasági szerződésben az általánosan előírtakon túl meg kell határozni:

o                                a törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát

o                                a hátralékos (be nem fizetett) pénzbetétek befizetéseinek módját és határidejét

o                                szavazati jog mértékét és a szavazategyenlőség esetén követendő eljárást

o                                az első ügyvezetőt, több ügyvezető esetén az ügyvezetés és képviselet, valamint a cégjegyzés módját

o                                felügyelő-bizottság kötelező létrehozása esetén az első felügyelő-bizottság tagjait

o                                a könyvvizsgáló kötelező választása esetén az első könyvvizsgálót

o                                továbbá szükség szerint rendelkezni kell:

§                                                   a nem pénzbeni betétekről

§                                                   a tagok terhelő egyéb vagyoni értékű szolgáltatásokról

§                                                   a taggyűlés feljogosításáról pótbefizetés előírására

§                                                   jogutódlás esetén az üzletrész átszállásának és felosztásának a kizásáról

§                                                   az üzletrész bevonásának megengedéséről

§                                                   valamennyi tag feljogosításáról az ügyvezetésre és a képviseletre

§                                                   az ügyvezetők képviseleti jogának korlátozásáról

§                                                   a felügyelő-bizottság létrehozásáról

§                                                   a könyvvizsgáló választásáról

A társaság törzstőkéje

·               min 500 eFt

·               egy törzsbetét min. 100 eFt

·               a pénzbetétek összege alapításkor min 30%

·               a cégbejegyzéshez min a felét be kell fizetni a törzstőkének (pénzbeni), az apport teljes egészét rendelkezésre kell bocsátani

·               a hátralékos befizetéseket legkésőbb 1 éven belül kell befizetni

A korlátolt felelősségű társaság belső szervezete

·               a taggyűlés: a társaság legfőbb szerve, mely dönthet a Kft. más szerveinek hatáskörébe tartozó kérdé- sekről. Évente min egyszer össze kell hívni, dönt minden a társasággal kapcsolatos kérdésben. (mérleg megállapítása, nyereség felosztása, pótbefizetés elrendelése, a társasági szerződés módosítása)

·               az ügyvezetők:

o                          képviselik a társaságot

o                          gondoskodnak a társaság üzleti könyveinek szakszerű vezetéséről

o                          felelnek a cégbíróságnak bejelentett adatokért

·               a felügyelő-bizottság:

o                          megválasztása 20 mFt feletti törzstőke vagy 25 főt meghaladó tagság vagy 200 fő feletti

alkalmazott esetén kötelező

o                          min 3 főből áll

o                          a taggyűlés választja

o                          csak 2/3-os szavazati többséggel hívhatók vissza a tagjai

a könyvvizsgáló

Forrás: http://www.penzugysziget.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=85

 

 

 

 

A jegyzett tőke


A társaság induló vagyonát jelenti, az alapító tagok vagyoni hozzájárulásainak összességét.

Közkereseti és betéti társaság esetében nincs erre vonatkozó minimum előírás.

Korlátolt felelősségű társaság esetén a jegyzett tőke minimális mértéke 3 millió Ft, részvénytársaságnál 20 millió.

A vagyoni hozzájárulás összetétele:

1. pénzbeli: bármilyen pénznemben történhet

2. nem pénzbeli (apport): mind a 4 társasági forma esetén az apport tárgya lehet valamennyi vagyoni értékkel bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő, vagy egyéb vagyoni értékű jog.

Forrás: http://www.elitgroup2000.hu/tarsasagi_jogi_informaciokrol.htm

 

 

 

 

Tényleg ingyenes a cégalapítás?

Igen! Könyvelő irodánk ügyvédei ingyen és rövid határidővel alapítják meg leendő cégét.

Átvállaljuk az ügyvéd munkadíj költségét és a közzétételi illetéket is - amennyiben határozott időre megbíz minket új vállalkozása könyvelésével.

Így ön ténylegesen 0 Ft összköltséggel tudja elindítani a kívánt vállalkozást, legyen az Kft alapítás, vagy Bt alapítás. Gondoljon bele, könyvelMiénie minden cégnek kell, de nálunk a cégalapítás kezdeti díját megtakaríthatja!

Forrás: http://www.ingyenceg.hu/

 

 

 

 

Híreink » KFT alapítás 500.000 forintból

A gazdasági társaságokról szóló 2006 évi IV. törvény 2006. július 1-én lépett hatályba. Ekkor sok új szabályt tanulhattunk meg az 1997-es törvényhez képest, a korlátolt felelősségű társaságok minimum törzstőkéje azonban nem változott.

Mindezidáig. A Magyar Közlöny 75-ös számában megjelent 2007 évi LXI. Törvény módosítja az éppen egy éves GT-t.

Ennek megfelelően a Gt. 114§ (1) bekezdése szerint a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.

A zártkörűen működő részvénytársaságok esetében az alaptőke minimuma 5 millió Ft-ra CSÖKKENT, míg a nyilvánosan működő részvénytársaságok esetében változatlanul 20 millió Ft maradt.

A változás hatálybalépésének dátuma 2007. szeptember 1.

Forrás: http://www.taxoffice.hu/hirek/48/kft_alapitas_500.000_forintbol

 

 

 

 

Kevesebb a minimum jegyzett tőke


Mivel más EU országokban,
különösen a környező országokban kevesebb alaptőke szükséges a jogi személyiségű társaság alapításához, a jogalkotó úgy döntött, hogy csökkenti a törvényben meghatározott legkisebb összeget. A jegyzett tőke legkisebb összege Kft esetében 500 ezer forintra, a zártkörű Rt esetében 5 millió forintra változott, nyilvános Rt-t továbbra is 20 millió forintos jegyzett tőkével lehet alapítani.

Forrás: http://www.cegalapitas.net/kft500ezerforint.html

 

 

Hozzászólások

 

1. Jól látható, hogy a Kft alapításhoz szükséges törzstőke radikálisan lecsökkent 3 millió Ft-ról 500 ezer Ft-ra.

Ennyi pénzt már elő lehet teremteni, ha valakinek tényleg jó gondolata van egy vállalkozásra.

 

2. A Kft legfontosabb előnye, hogy csak a törzstőke erejéig kell felelősséget vállalni.

A Bt-be viszont igencsak bele lehet bukni, ha nem alakították át idejében kft-vé.

 

3. A cégformák is megkezdték az inflálódásukat ugyanúgy, mint az iskolai végzettségek.

Eddig főleg a Kft-k voltak a legnépszerűbb vállalkozások, de az 5 milliós Rt törzstőkéje nem sokkal van fölötte a korábbi 3 milliós törzstőkéjű Kft-knek.

Hosszú távon lehet, hogy ezek a tőzsdére is kivezethető vállalatok népszerűbbekké válhatnak.

 

4. Mivel Kft-t könnyű alapítani és megszüntetni, ezért nem árt ellenőrizni komolyabb tevékenység esetén, hogy a megadott cég létezik-e még?

 

5. Lehetséges-e, hogy tényleg ingyenes legyen a cégalapítás?

Elképzelhető. Ugyanis a könyvelő cégnek szüksége van ügyfelekre. Amennyiben a cég később egy fajta hűségképpen a cégalapításnál segédkezett céget kéri fel könyvelés, akkor azzal a könyvelő cég nyer. Ugyanis 1 cég megalapításának költsége olcsóbb lehet, mint a reklámköltség, amit arra fordítanak, hogy szeret tegyenek új cégre, amelynek anyagát könyvelhetik.

 

Szólj hozzá!

Címkék: magyarország pénz magyarok kapitalizmus aratás vállalkozó alkalmazott gazdasági csoda cégtulajdonos

A bejegyzés trackback címe:

https://100ujgyulekezet.blog.hu/api/trackback/id/tr1003428453

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása